National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
Záchrana genetické diverzity borovice blatky (Pinus uncinata subsp. uliginosa) subendemitu České republiky‚ v centru jejího areálu kombinovanou metodou biomonitorignu‚ kontrolovaného opylení a mikropropagace
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Brno ; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Jíloviště-Strnady ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice ; Vlašínová, Helena ; Havel, Ladislav ; Kaňák, Jan ; Unar, Pavel ; Janík, David ; Král, Kamil ; Unar, Pavel ; Hort, Libor ; Vrška, Tomáš ; Pospíšková, Markéta ; Lukášová, Miroslava ; Businský, Roman ; Vejsadová, Hana
Zpráva uvádí revizi fenotypové čistoty stávajícího semenného sadu borovice blatky vytvořeného z genofondu v PR Borkovická blata. Zachycuje prostorové a věkové struktury porostů borovice blatky. Uvádí doporučení pro záchranu genofondu borovice blatky a její udržení v lokalitě Borkovická blata. Projekt popisuje další postup při záchraně genofondu a zakládání kultur z osiva fenotypově čistých nehybridních jedinců.
Záchrana genetické diverzity borovice blatky (Pinus uncinata subsp. uliginosa) subendemitu České republiky‚ v centru jejího areálu kombinovanou metodou biomonitorignu‚ kontrolovaného opylení a mikropropagace
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Brno ; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Jíloviště-Strnady ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice ; Vlašínová, Helena ; Havel, Ladislav ; Souček, Jiří ; Kaňák, Jan ; Janík, David ; Král, Kamil ; Hort, Libor ; Vrška, Tomáš ; Pospíšková, Markéta ; Businský, Roman ; Vejsadová, Hana
Cílem projektu je vhodným managementem ochránit a posílit cenný genofond ohrožené borovice blatky v České republice o geneticky čisté potomstvo. Analýzou DNA ověřit genetickou čistotu reprezentativních jedinců vybraných podle fenotypu pro kontrolované opylení. Získané geneticky čisté osivo použít jako výchozí materiál pro reprodukci borovice blatky v in vitro a ex vitro podmínkách. V roce 2007 byly řešeny tyto úkoly: 1. Základní terénní měření vybraného jádrového území PR Borkovická blata. 2. Provedení asanačních zásahů na uvedené lokalitě, odstranění vybraných fertilních jedinců Pinus sylvestris. 3. Analýza prostorové struktury stromového patra. 4. Zajištění fyzikálních, výživových a růstově regulačních podmínek indukce in vitro regenerace v metodických pokusech z osiva Arboreta Sofronka. 5. Metodické pokusy pro optimalizaci postupu izolace DNA.
Záchrana genetické diverzity borovice blatky (Pinus uncinata subsp
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Jíloviště-Strnady ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice ; Vlašínová, Helena ; Havel, Ladislav ; Souček, Jiří ; Kaňák, Jan ; Unar, Pavel ; Janík, David ; Král, Kamil ; Unar, Pavel ; Hort, Libor ; Vrška, Tomáš ; Kochánková, Jana ; Lukášová, Miroslava ; Businský, Roman ; Vejsadová, Hana
Cílem projektu je vhodným managementem ochránit a posílit cenný genofond ohrožené borovice blatky v České republice o geneticky čisté potomstvo. Analýzou DNA ověřit genetickou čistotu reprezentativních jedinců vybraných podle fenotypu pro kontrolované opylení. Získané geneticky čisté osivo použít jako výchozí materiál pro reprodukci borovice blatky v in vitro a ex vitro podmínkách. Byla sledována věková struktura stromového patra zaměřeného jádrového území PR Borkovická blata. Byla vybrána další série kvalitních starších genofondových stromů.

See also: similar author names
8 Král, Karel
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.