National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.01 seconds. 
Proces formování měnové unie Evropské unie v 90.letech
Machura, Petr ; Kalínská, Emílie (advisor) ; Kolman, Vladimír (referee)
Práce se zabývá deskripcí procesu formování měnové unie Evropské unie v 90.letech. Popisuje jednotlivé kroky, které vedly k zavedení jednotné měny euro a hlavní úkoly a činnosti Evropského systému centrálních bank.
Finanční krize a jejich projevy v některých zemích s tranzitivní ekonomikou
Kolman, Vladimír ; Marková, Jana (advisor) ; Janáček, Kamil (referee) ; Fárek, Jiří (referee)
Doktorská disertační práce je zaměřena na problematiku měnových krizí. Cílem práce je analýza příčin jejich vzniku a jejich projevy ve vybraných zemích s tranzitivní ekonomikou s důrazem na krize v poslední dekádě minulého století. V úvodní části práce je proveden historický přehled měnových krizí a také vymezení měnové krize jako výrazné znehodnocení kurzu měny příslušné země. V teoretické části jsou jednotlivé typy měnových krizí demonstrovány na třech generacích modelů , dále je posuzována možnost předvídání měnových krizí z pohledu jednotlivých ukazatelů, teritoriální riziko jako jejich praktický projev z hlediska obchodníků, věřitelů a investorů. V analytické části jsou rozebrány krize, které propukly od roku 1990 v 7 zemích s tranzitivní ekonomikou se zřetelem na hlavní příčiny a chyby místních autorit. Poslední část práce se zaměřuje na činnost Mezinárodního měnového fondu z hlediska jeho činnosti při řešení měnových krizí, s uvedením hlavních strategických materiálů a dále kritikou chyb, kterých se MMF dopustil.

See also: similar author names
2 Kolman, Vlastimil
2 Kolman, Vojtěch
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.