National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Instruments of comunication mix in chosen company Acovy Ltd. who is offering telecomunication services
Kocourková, Magdalena ; Puchýř, Milan (advisor) ; Pavelka, Martin (referee)
Tato diplomová prace pojednavá o komunikačním mixu telekomunikační firmy Acovy s. r. o. Proto, aby mohl být mix zpracován, musela být zpracována situační analýza, marketingový mix. Acovy s. r. o. používá obchodní modely B2B a B2C. V práci byl pro tyto modely zpracovan model komunikačního procesu. Následně byly zhodnoceny současné a navrženy budoucí nástroje komunikačního mixu.

See also: similar author names
5 KOCOURKOVÁ, Michaela
3 Kocourková, Markéta
5 Kocourková, Michaela
3 Kocourková, Monika
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.