National Repository of Grey Literature 14 records found  previous11 - 14  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Design of synchronous spoke motor
Kopecký, Jan ; Bulín, Tomáš (referee) ; Knebl, Ladislav (advisor)
This thesis is focused mainly on the theoretical research of permanent magnet synchronous motors. In addition, various methods of designing the motor‘s magnetic circuit are discussed and their advantages and disadvantages are compared. The reluctance network method is analyzed more thorough, because this method is used for motor designing process. In the last part the results obtained by reluctance network are compared with the results evaluated by finite element method.
Design of linear motor with permanent magnets
Čech, Jan ; Bulín, Tomáš (referee) ; Knebl, Ladislav (advisor)
The first part of this thesis deals with the study of linear motors. The introduction of the thesis deals with the brief description of the linear motor, including its accessories. This part explains principle of linear motors, their general advantages and disadvantages. The next section contains an overview and division of the currently used linear motors. Each type of currently used linear motors is briefly introduced and also its principle and characteristics are described, including its specific application. The second part of the thesis deals with the design of an equivalent magnetic circuit model of a linear iron-core linear motor. Hereafter, the proposed design will be used to simulate the distribution of magnetic flux in the linear motor. The evaluated flux-density distribution in the air gap is later compared with the results obtained with finite element method. The thrust is then calculated from the flux-density and the estimated value is compared with the value listed in datasheet.
Design of synchronous reluctance motor with permanent magnets
Knebl, Ladislav ; Huzlík, Rostislav (referee) ; Ondrůšek, Čestmír (advisor)
V dnešní době je kladen vysoký nárok na účinnost elektrických zařízení a to jak ze strany provozovatele, tak i legislativy. Nejlepší účinnosti dosahují synchronní motory s permanentními magnety umístěnými na povrchu rotoru (SMPM), se kterými lze i u malých motorů dosáhnout účinnosti nad 90%. Nicméně tyto motory jsou z důvodů použití magnetů ze vzácných zemin, např. NdFeB, drahé a jsou schopny provozu pouze s frekvenčním měničem. Z cenových důvodů jsou hledány levnější alternativy k SMPM motorům. Jedním z typů motorů, kterým lze SMPM nahradit je synchronní reluktanční motor s permanentními magnety (PMASR). Tento motor je cenově výhodnější, protože používá menší množství magnetů, při zachování podobných, mnohdy i lepších vlastností, nicméně neodpadá potřeba použití frekvenčního měniče. Navíc je zde možnost použití levnějších feritových magnetů a tím ještě výrazněji snížit cenu motoru. V této práci bude PMASR topologie popsána důkladněji včetně elektromagnetického návrhu metodou konečných prvků. Bude provedena i mechanická analýza zvoleného optimálního modelu. Výsledky dosažené metodou konečných prvků budou následně porovnány s analytickým modelem. Z navrženého modelu bude vyroben prototyp a naměřené výsledky budou porovnány s výpočty.
Type test of a switching device
Knebl, Ladislav ; Dostál, Lukáš (referee) ; Valenta, Jiří (advisor)
Protection of the electrical ciruits in electrical installations by circuit breakers is the most common way of protecting circuits from overcurrents. In the low voltage installations, fuses were replaced by the circuit breakers. For this reason, it is important to put great emphases on their quality and user safety . This thesis deals with principle of the circuit breaker, its function, construction requirements and requirements for the type test, which the manufacturer needs to pass before release the device on market. These requrements are listed in Czech Technical Standard ČSN EN 60898-1. In this thesis, specific type of circuit breaker will be also described. Some sequences of tests described in the standard will be performed on that breaker.

National Repository of Grey Literature : 14 records found   previous11 - 14  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.