National Repository of Grey Literature 70 records found  beginprevious61 - 70  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Optimization of production in the clothing industry
Skočdopol, Petr ; Kalčevová, Jana (advisor) ; Šmídová, Milada (referee)
The purpose this Bachelor thesis is to optimize the production and direction of supply in the clothing industry respectively in the company AKSANA, s. r. o. The first part thesis is theory necessary to understanding problem of optimization of production. In the second part is practice solution by program Lingo. The third part is about theory of direction of supply. In the fourth part thesis is practical application of direction o supply in the deterministic model of multi-product supply in the company AKSANA, s. r. o.
Practical application of The Traveling Salesman problem
Hadraba, Martin ; Kalčevová, Jana (advisor) ; Šmídová, Milada (referee)
The Traveling Salesman problem (TSP) is one of the best known problems in combinatorial optimization. In this work I put mind to history and interest at first. In second part I mention economical and mathematical model with some theoretical methods of solving TSP. In third part I apply these methods to a concrete example. At the end I confront all used methods.
Testing software for mixed integer programming
Kmetonyová, Daniela ; Jablonský, Josef (advisor) ; Kalčevová, Jana (referee)
Táto diplomová práca porovnáva tri vybrané optimalizačné softvéry z hľadiska rýchlosti výpočtu a presnosti riešenia úloh zmiešaného celočíselného programovania a užívateľskej prístupnosti ovládania softvéru. Ďalej obsahuje popis fungovania a použité postupy pri výpočte jednotlivých testovaných softvérov, a to hlavne s dôrazom na riešenie zmiešaných celočíselných úloh. Testované boli softvéry ? CPLEX 10.1, Xpress 18.00 a MOSEK 5.0. Na testovanie boli použité úlohy z knižnice MIPLIB 2003.
Analysis of reduced and shadow prices in linear programming with limited variables
Sova, Ondřej ; Šmídová, Milada (advisor) ; Kalčevová, Jana (referee)
Bakalářská práce se zabývá analýzou stínových a redukovaných cen v úlohách LP s omezenými proměnnými. V teoretické části práce popisuje postup výpočtu intervalů stability a postup výpočtu úloh s dolními a horními mezemi. Praktická část se zabývá analýzou výstupů úloh s omezenými proměnnými. Příklady jsou počítány klasickou simplexovou metodou, kde jsou uvedeny i intervaly stability a poté jsou za daných podmínek řešeny metodou horních a dolních mezí.
Generování úloh lineárního programování
Černá, Martina ; Šmídová, Milada (advisor) ; Kalčevová, Jana (referee)
Cílem práce je popsat generování úloh lineárního programování. Je zde stručný popis simplexové metody, obecný princip generování, který je ukázán na konkrétním příkladu a dále generování v programu LPPro a praktické využití generovaných úloh.
Analýza trhu zábavné elektroniky na výrobky firmy Samsung
Kartáková, Jana ; Kuncová, Martina (advisor) ; Kalčevová, Jana (referee)
Cílem diplomové práce je použití různých metod vícekriteriálního rozhodování v realitě konkrétně zhodnocení postavení firmy SAMSUNG na českém trhu, jak si zde stojí v porovnání s ostatními konkurenčními společnostmi. Dalším cílem, bylo posloužit subjektům, kteří zamýšlí pořídit si tento druh spotřební elektroniky. Úkolem bylo uspořádat výrobky podle výsledků jednotlivých metod. Zaměřila jsem se hlavně na výrobky společnosti SAMSUNG. Při výběru elektroniky musíme vzít v potaz velké množství kritérií, a to jak kritéria ekonomická, jako je cena, tak také kritéria technická. K výpočtům jsem využila MS Excel a program SANNA.
Software tools for analysis of discrete problems of Decision theory
Chlum, Ladislav ; Kalčevová, Jana (advisor) ; Kuncová, Martina (referee)
První kapitola je přehledem o softwaru pro řešení diskrétních rozhodovacích úloh. V dalších dvou kapitolách je podrobně popsán teoretický základ, který dále slouží jako návod pro návrh jednotlivých algoritmů a datového modelu. Předposlední kapitola je podrobná programová analýza, ze které je možné vycházet při vývoji v jakémkoliv prostředí. Obsahuje základní informace jaké metody by měly vzniknout, jaká vstupní data jsou pro jednotlivé metody nutná, a přehledný popis algoritmů. Poslední kapitola nejprve seznamuje s podnikovým informačním systémem Microsoft Bussines Solution ? Axapta, který slouží jako vývojové prostředí pro implementaci nového modulu ?Diskrétní úlohy?. Nový modul byl navržen tak, aby byl zcela nezávislý na funkcionalitě celého systému. Obsahuje dvanáct různých modelů vícekriteriálního hodnocení variant (Konjunktivní, Disjunktivní, Permutační, Lexikografická, ORESTE, WSA, TOPSIS, AGREPREF, ELECTRE I., třídu metod PROMETHEE a MAPPAC) a Bayesovskou analýzu pro řešení jednokriterálních rozhodovacích úloh při riziku.
ORMM - nástroje pro výuku a řešení úloh operačního výzkumu
Charvát, Karel ; Jablonský, Josef (advisor) ; Kalčevová, Jana (referee)
Práce seznamuje čtenáře s volně stažitelnými doplňky pro Excel, které se nalézají na webu ORMM a slouží k výuce a řešení úloh operačního výzkumu. Úvodní část slouží k základní orientaci v práci s doplňky. V dalších částech jsou podrobněji popsány doplňky týkající se úloh lineárního programování, dopravního problému, síťové analýzy, Markovských řetězců, systémů hromadné obsluhy a rozhodovacích stromů. V závěrečné části jsou pro přehled popsány zbývající doplňky.
Practical utilisation of multi-criteria decision-making methods applied to the selection of construction material
Hrnčířová, Barbora ; Kuncová, Martina (advisor) ; Kalčevová, Jana (referee)
Předmětem diplomové práce je výběr vhodného materiálu na stavbu. Metodika je založena na vícekriteriálním hodnocení variant. Při výběru materiálu na stavbu musíme vzít v potaz velké množství kritérií, jedná se jak o kritéria ekonomická, jako je cena, tak především o kritéria technická. Cílem diplomové práce je jednak samotný výběr vhodného materiálu, jednak ověření možnosti použití metod vícekriteriálního hodnocení variant v praxi a případně odhalení jejich nevýhod a nedostatků při srovnání výsledků jednotlivých metod. Práce také ukazuje, že jednodušší modely vícekriteriálního hodnocení variant se dají snadno použít v praxi.
Software implementation of multiple criteria programming algorithms
Novák, Ondřej ; Jablonský, Josef (advisor) ; Kalčevová, Jana (referee)
Praktická implementace simplexové metody, metody větvení a mezí a především algoritmů spojitého vícekriteriálního rozhodování v jazyce Pascal

National Repository of Grey Literature : 70 records found   beginprevious61 - 70  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.