National Repository of Grey Literature 27 records found  previous11 - 20next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Modern methods of wet cleaning flue-gas
Kubíček, Jan ; Kermes, Vít (referee) ; Dvořák, Radek (advisor)
Research of conditions when sulphure dioxide is absorbed from flue gas, is the main objective of this master's thesis. Efficiency of this flue gas cleaning was measured on an experimental device, which consist of an absorption column filled with structured packing’s, and another component so-called "O-element". Further, a possibility of upgrade this "O-element" to tread more flue gas is presented.
Modern methods of wet cleaning flue-gas
Kubíček, Jan ; Grolig, Ondřej (referee) ; Dvořák, Radek (advisor)
The main theme of this master’s thesis is to acquaint with flue gas cleaning problems. Also modernization of experimental device called “O-element”, installed in laboratory at Institute of process and environmental engineering, is involved in this master’s thesis. “Oelement is used for cleaning acid elements from flue gas. Further there are results of experimental measuring on this device, and their estimation.
Departures Hall
Kubíček, Ján ; Buchta, Stanislav (referee) ; Bajer, Miroslav (advisor)
This thesis focuses on the design and assessment of the supporting steel structure of departures hall for international airport Pardubice. The design is processed in two variants, one of which is selected and further elaborated. The hall contains one-story built for office and comercial use. To obtain the internal forces in the structure, modelling of the hall in the FEM computermodeling software was selected. The thesis includes manual assessment of selected elements and details, the assessment of elements in computational software, drawings and bill of material.
Recultivations Locality/Places after Surfaces Mining Coal / Sand / Ore
Kubíček, Jan ; Jícha, Jaroslav (referee) ; Novotný, Pavel (advisor)
Recultivation of landscape is necessary process, which goes hand in hand with mineral exploitation. Devastated landscape is recovered back to the stage before exploitation as much as possible, which means that the biological factors are restored. Recultivation creates aestetically and functionally useful landscape, which fits in surrounding biosphere and is able to serve for hunanity and nature again.
Kapitál a monetární teorie hospodářského cyklu: Eseje o rakouské teorii kapitálu, úroku a hospodářském cyklu
Potužák, Pavel ; Ševčík, Miroslav (advisor) ; Holman, Robert (referee) ; Kubíček, Jan (referee)
This dissertation explores four big topics in the Austrian economic theory. Chapter 1 elucidates the Austrian theory of capital. It introduces basic tools that are further used in the analysis of the business cycle. It also clarifies some misunderstandings in this theory. Chapter 2 investigates the evolution of the interest rate over the business cycle that is predicted by the Austrian theory of economic fluctuations. Chapter 3 examines the pure time preference theory. It shows with the help of a simple neoclassical graphical and mathematical apparatus that there is a fundamental flaw in this theory. It suggests that the notions of want and good must be explicitly separated, and it concludes that the time preference as well as the subjective exchange ratio between present goods and future goods may take on any value. Chapter 4 explores the business cycle dynamics in the economy with permanently rising natural output. Simple monetary policy rule that was designed to eliminate economic fluctuations is discussed in detail.
Mapy rizik vyplývajících z povodňového nebezpečí v ČR
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH ; Masarykova univerzita v Brně, ESF ; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební ; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Vítek, Leoš ; Kubíček, Jan ; Slavíková, Lenka ; Bakoš, Eduard ; Selešovský, Jan ; Kalouda, František ; Rektořík, Jaroslav ; Horský, Martin ; Satrapa, Ladislav ; Uhmannová, Hana ; Dráb, Aleš ; Říha, Jaromír ; Balvín, Pavel ; Pavlovský, Ladislav ; Štěpánková, Pavla ; Drbal, Karel
Cílem projektu je ukázat potenciál škod a rizik za povodně s dobou opakování 5, 20 a 100 let, případně při návrhové povodni, nebo selhání protipovodňových objektů. Řešení směřuje k splnění základního cíle zpracovat mapy rizik vyplývající z povodňového nebezpečí v ČR. Projekt předpokládá navázat na dosud vykonané práce a poznatky a následně připravit návrh postupu pro rutinní zpracování map rizik vyplývajících z povodňového nebezpečí v podmínkách ČR tak, aby byly splněny jak požadavky evropské směrnice o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik, tak i požadavky vyplývající z Plánu hlavních povodí ČR. V návrhu budou uplatněny ověřené postupy vhodné pro efektivní hodnocení a vyjádření rizika v rozsáhlých oblastech, které jsou vystaveny povodňovému nebezpečí. Popis míry povodňového rizika v jednotlivých oblastech ČR podle jednotné metodiky umožní přípravu podkladů pro optimalizaci návrhů preventivních opatření. Zpráva dokumentuje výsledky první etapy řešení projektu, která byla věnována přípravě podkladů pro metodický pokyn k problematice stanovování rizik a potenciálních škod.
Mapy rizik vyplývajících z povodňového nebezpečí v ČR
Český statistický úřad, Praha ; Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH ; Masarykova univerzita v Brně, ESF ; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební ; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Kahoun, Jaroslav ; Malý, Vítězslav ; Vítek, Leoš ; Kubíček, Jan ; Slavíková, Lenka ; Bakoš, Eduard ; Selešovský, Jan ; Kalouda, František ; Rektořík, Jaroslav ; Horský, Martin ; Satrapa, Ladislav ; Čejda, Marek ; Marčíková, Miriam ; Chubna, Libor ; Dvořák, Ladislav ; Duchan, David ; Uhmannová, Hana ; Dráb, Aleš ; Říha, Jaromír ; Polenka, Evžen ; Ošlejšková, Jana ; Dzuráková, Miriam ; Řídká, Andrea ; Balvín, Pavel ; Pavlovský, Ladislav ; Štěpánková, Pavla ; Drbal, Karel
Cílem projektu je ukázat potenciál škod a rizik za povodně s dobou opakování 5, 20 a 100 let, případně při návrhové povodni, nebo selhání protipovodňových objektů. Řešení směřuje k splnění základního cíle zpracovat mapy rizik vyplývající z povodňového nebezpečí v ČR. Detailní propracování metod tvorby map rizik na třech rozdílných povodích Lužnice, Nežárky, Kyjovky, Horní Opavy umožní, aby metody mohly být plošně nasazeny na vyhodnocení povodňového rizika na celém zbývajícím území a poskytly tak výsledky vzájemně porovnatelné mezi různými oblastmi republiky. Tak bude umožněno posuzování naléhavosti praktického řešení ochrany před negativními účinky povodní na různých místech ČR. Povodí Lužnice a Nežárky - doplnění informací o využití území, formalizovaná mapa místních rizik, výpočet extrémních povodní Q300 a Q500, vyjádření rizika na základě potencionálních škod na Lužnici a Nežárce, citlivostní analýza, stanovení zranitelnosti území, srovnání povodňových rizik. Povodí Kyjovky - finalizace map ohrožení a rizika, 2D model v lokalitě Kyjov, identifikace citlivých objektů, stanovení počtu ohrožených osob dotčených povodňovým nebezpečím. Povodí Horní Opavy - metoda řešení, srovnání map ohrožení vytvořených na podkladě výpočtů pomocí D a 2D modelu. Metodické postupy kvantitativního vyjádření rizik. Standardy míry ochrany před negativními účinky povodní. Možnosti prezentace map ohrožení a rizika v digitální formě prostřednictvím mapového serveru.
Monetary policy of the ECB and the CNB since the creation of the euro area: convergence or divergence?
Vránová, Veronika ; Janíčko, Martin (advisor) ; Kubíček, Jan (referee)
The thesis is based on the assumption that, given the expected adoption of the euro in the Czech Republic, there should be a convergence also in monetary policy. The aim is to compare the final impact of monetary policy of the ECB and the CNB on the monetary indicators - inflation, interest rates and the exchange rate since 1999 and, consequently, to assess their convergence using simple statistical models. Concerning the thesis composition, the introductory section briefly describes the historical development of the euro area, which allows a better understanding of its initial composition and the nature of the EMU. Subsequently, the paper deals with the actual monetary policy of both central banks. It outlines institutional arrangements, objectives, strategies and instruments, which shaped their activity. Further, some convergence issues are presented. Final part focuses on the comparison of selected indicators and their assessment of convergence within euro area and the Czech Republic.

National Repository of Grey Literature : 27 records found   previous11 - 20next  jump to record:
See also: similar author names
1 Kubíček, J.
22 Kubíček, Jan
9 Kubíček, Jaromír
3 Kubíček, Jaroslav
3 Kubíček, Jindřich
1 Kubíček, Jiří
1 Kubíček, Josef
1 Kubíček, Jovan
22 Kubíček, Ján
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.