National Repository of Grey Literature 11 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
The characteristics of the German occupation politics in Kingdom of Denmark and Protectorate Böhmen und Mähren during the World War II
Nekola, Martin ; Kocian, Jiří (advisor) ; Hrbek, Jaroslav (referee)
Téma druhé světové války a především Protektorátu Čechy a Morava je českou historiografií pečlivě zpracováváno, i v dnešní době se setkává s intenzivním zájmem nejen vědecké veřejnosti, ale také publicistiky a širokého čtenářstva. O Protektorátu Cechy a Morava bylo napsáno mnoho prací a mohlo by se zdát, že při zkoumání tohoto období českých dějin již nemůžeme objevovat nové skutečnosti. Přesto nadále existují i možnosti nových náhledů. Jedním z nich je například srovnání vývoje v Čechách a na Moravě se situací v jiných Němci okupovaných zemích. Pro tuto práci jsem zvolil Dánsko, zemi Protektorátu podobnou rozlohou i postavením v tehdejší Evropě. Již v meziválečném období měly oba státy, byť jeden svým zřízením byl parlamentní monarchií a druhý republikou, mnoho společného. Kupříkladu demokratický vývoj a mírovou politiku, avšak bohužel i nebezpečného souseda, nacistické Německo, jež na ně ve svých expanzivních plánech také nezapomnělo. Téma mne zaujalo právě širokými možnostmi zkoumat a porovnávat nám již dobře známou okupační politiku Němců na našem území s postupem nacistů na Jutském poloostrově a přilehlých ostrovech, které tvoří Dánské království. Práce je rozdělena na devět kapitol, popisujících jednotlivé rysy a projevy okupační politiky v Dánsku, v Protektorátu Čechy a Morava, a jejich shrnutí a...
The characteristics of the German occupation politics in Kingdom of Denmark and Protectorate Böhmen und Mähren during the World War II
Nekola, Martin ; Kocian, Jiří (advisor) ; Hrbek, Jaroslav (referee)
Téma druhé světové války a především Protektorátu Čechy a Morava je českou historiografií pečlivě zpracováváno, i v dnešní době se setkává s intenzivním zájmem nejen vědecké veřejnosti, ale také publicistiky a širokého čtenářstva. O Protektorátu Cechy a Morava bylo napsáno mnoho prací a mohlo by se zdát, že při zkoumání tohoto období českých dějin již nemůžeme objevovat nové skutečnosti. Přesto nadále existují i možnosti nových náhledů. Jedním z nich je například srovnání vývoje v Čechách a na Moravě se situací v jiných Němci okupovaných zemích. Pro tuto práci jsem zvolil Dánsko, zemi Protektorátu podobnou rozlohou i postavením v tehdejší Evropě. Již v meziválečném období měly oba státy, byť jeden svým zřízením byl parlamentní monarchií a druhý republikou, mnoho společného. Kupříkladu demokratický vývoj a mírovou politiku, avšak bohužel i nebezpečného souseda, nacistické Německo, jež na ně ve svých expanzivních plánech také nezapomnělo. Téma mne zaujalo právě širokými možnostmi zkoumat a porovnávat nám již dobře známou okupační politiku Němců na našem území s postupem nacistů na Jutském poloostrově a přilehlých ostrovech, které tvoří Dánské království. Práce je rozdělena na devět kapitol, popisujících jednotlivé rysy a projevy okupační politiky v Dánsku, v Protektorátu Čechy a Morava, a jejich shrnutí a...
The role of radiologist assistant in radioiodine diagnostics and treatment of thyroid cancer
Hrbek, Jaroslav ; Táborská, Kateřina (referee) ; Vlček, Petr (advisor)
The bachelors thesis on the task of a radiological assistant during radioiodine diagnostics and treatment of thyroid gland carcinomas deals with the issue of thyroid gland carcinomas in the Czech Republic. It contains a brief overview of the types of carcinomas that affect the thyroid gland, their classification, diagnostics and therapy, concentrating on utilisation of modern examination methods and therapeutic practices, including among others application of radioiodine. The thesis also contains cases of four patients with similar diagnoses, the comparison of the development of whose respective illnesses I found interesting. Last but not least, the thesis includes a number of annexes comprising among others tables with important instructions for patients before and after application of radioiodine, and photographs from the site where the radioiodine application takes place Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Occupation of Norway by the Nazi Germany in 1940
Přenosilová, Eva ; Nálevka, Vladimír (advisor) ; Hrbek, Jaroslav (referee)
Útok na Norsko byl první německou ofenzivní akcí, k níž došlo od přepadení Polska v září 1939. Jednalo se o realizaci jednoho z dlouhé řady plánů, vypracovaných do nejmenších detailů pečlivou německou vojenskou mašinérií. Atak, vůči němuž bylo samotné Norsko, ostatně jako mnoho jiných evropských států, naprosto bezmocné a jímž byla Velká Británie přelstěna a překvapena na jednom ze svých možných citlivých míst. Byl předzvěstí neutuchající touhy Třetí říše po nových výbojích, podřízení si dalších území a rozsévání nacistické ideologie. Cílem mé rigorózní práce je rozebrat příčiny a průběh vylodění německých jednotek na norském pobřeží v dubnu roku 1940 a následnou okupaci tohoto státu. Hlavním úkolem je analyzovat okolnosti, kvůli kterým se Norsko stalo atraktivním pro německou i britskou stranu. Proč se oba protivníci snažili ovládnout tuto nepříliš bohatou zemi? Proč byla pro ně tak výhodná? A jaké strategické úvahy hrály hlavní roli v německých útočných plánech? To jsou základní otázky, jež budou řešeny v několika prvních kapitolách. Důležitou náplní mé práce bude také zmapovat politické dění v samotném Norsku, neboť události z jara 1940 jsou většinou chápány v celoevropském kontextu a jejich lokální význam se příliš nezdůrazňuje. Proto je důležité prozkoumat dopady německé akce i přímo v dotčeném...
Military-political plans of the Allies in 1945
Hrbek, Jaroslav
Analysis of strategical and operational plans of Western Allies and of the Red Army in the final phase of World War Two focused mainly on the assault of Berlin and liberation of Prague.
Aspects of home policy in the world in the year 1945
Hrbek, Jaroslav
End of the WW II and state of Geopolicy in the World.
At the fronts in 1942
Hrbek, Jaroslav
WW II in the Year 1942.

National Repository of Grey Literature : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
7 HRBEK, Jan
1 Hrbek, Jakub
7 Hrbek, Jan
3 Hrbek, Jiří
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.