National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Management druhu Taxus baccata L. na vybraných lokalitách ŠLP ML Křtiny
Horský, Karel
This diploma thesis deals with the occurrence of the common yew in the Forest School Enterprise in Křtiny and also gives some insight to the problems of natural regeneration caused by cloven hoofed game species. Main goal was to map the adult yews and abundance of natural regeneration with subsequent proposal of management on given locations. During years 2014 and 2015 the investigation on interested locations was carried out, and during this investigation certain attributes such as gender, height, diameter, damage etc. were identified. Position of individuals was mapped by means of Field--Map technology and the final maps were drafted up by ArcGIS system. There were found and mapped 556 individuals of yew at given locations in autumn 2014. 92 of them were adults and 464 individuals came from the natural regeneration. There were found 337 specimens of natural regeneration during control measurement in spring 2015. That means 27 % losses.
Faktory úspěšnosti přenosu obchodních modelů do prostředí českého internetu
Horský, Karel ; Klas, Jan (advisor) ; Karen, Vladimír (referee)
Tato práce je věnována obchodním modelům, používaným na internetu. Cílem práce je na základě porovnání vybraných obchodních modelů a jejich implementací analyzovat faktory, ovlivňující úspěšnost přenosu těchto modelů z prostředí světového internetu do specifických podmínek českého internetu. Faktory jsou dále zkoumány s ohledem na působení okolních podmínek a na základě výsledků zkoumání jsou rozděleny do několika skupin významnosti podle různých kritérií.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.