National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.01 seconds. 
Exekuce ve veřejné správě
Horáková, Jitka Bc. ; Čermáková, Pavlína (advisor) ; Michálek, Lubomír (referee)
Práce se bude zabývat postupem správních orgánů při exekuci, a to ve smyslu z.č. 500/2004 Sb., správní řád. Student se především zaměří na exekuci na peněžitá plnění a z tohoto vyplývající subsidiární použití z.č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v této souvislosti by se student dále zaměřil na souběh a střet daňové a soudní exekuce a případně na porovnání vymáhání daňových nedoplatků prováděných územními finančními úřady a orgány obcí věcně příslušných ke správě daní.

See also: similar author names
25 HORÁKOVÁ, Jana
7 HORÁKOVÁ, Jitka
25 Horáková, Jana
1 Horáková, Jarmila
3 Horáková, Jaroslava
7 Horáková, Jitka
2 Horáková, Jiřina,
3 Horáková, Johana
25 Hořáková, Jana
7 Hořáková, Jitka
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.