National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Hodnocení výsledků firmy Faurecia Exhaust Systems, s. r. o. pomocí finanční analýzy
Holubová, Ivana ; Marek, Petr (advisor) ; Kaiser, Libor (referee)
Tato diplomová práce je zaměřena na finanční analýzu společnosti Faurecia Exhaust Systems, s. r. o. v Bakově nad Jizerou. Při zpracování analýzy jsem použila účetní výkazy a výroční zprávy, které mi poskytla jmenovaná společnost. Práce je rozdělena do dvou základních částí. V prvé z nich je popsána metodická základna, kterou jsem následně v druhé části aplikovala na data zmiňované společnosti. Na počátku praktické části je stručné představení společnosti Faurecia. Následuje finanční analýza, která začíná horizontálním a vertikálním rozborem účetních výkazů. Dále analýza poměrových ukazatelů, která je doplněna řadou tabulek a grafů. Tato část práce je zakončena Altmanovým indexem a Králickovým rychlotestem, které napovídají o bonitě společnosti. V závěru uvádím stručnou SWOT analýzu.

See also: similar author names
1 Holubová, Ilona
1 Holubová, Inge
2 Holubová, Iva
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.