National Repository of Grey Literature 19 records found  previous11 - 19  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Measurements of stress changes in the rock mass around the exploratory gallery site Skalka using strain gauge studs in 2014
Souček, Kamil ; Nohejl, Zdeněk ; Georgiovská, Lucie ; Zajícová, Vendula ; Rutar, Tomáš ; Šimkovičová, Jarmila
Předmětem zprávy je pokračování sledování a měření změn napětí v horninovém masivu v návaznosti na předchozí měření z let 1997-2013 v okolí průzkumné štoly pomocí tenzometrických svorníků, zabudovaných do stropu a boků průzkumné a přístupové štoly. Měření probíhalo v průběhu roku 2014.
Determination of physico-mechanical and geotechnical properties of rocks - a sample taken from initial blasting of connecting crosscut BZ-XIIJ
Souček, Kamil ; Vavro, Martin ; Vavro, Leona ; Georgiovská, Lucie
Macroscopic description, microscopic analysis and results of assessment of physico-mechanical and geotechnical properties of a rock sample taken from initial blasting of connecting crosscut BZ-XIIJ are presented in the research report. The crosscut BZ-XIIJ is driven for the purpose of construction of the underground research laboratory (URL) Bukov.
Dílčí zpráva V/2012 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za čtvrté čtvrtletí roku 2012
Souček, Kamil ; Koníček, Petr ; Vavro, Martin ; Staš, Lubomír ; Ptáček, Jiří ; Vavro, Leona ; Georgiovská, Lucie ; Waclawik, Petr ; Zajícová, Vendula
Dílčí zpráva VI/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za čtvrté čtvrtletí roku 2012.
Progress report on the project VIII/2013 Quality Assessment HM and geotechnical exploration plan for the construction of underground gas storage Milasín-beech - List of works on the project and an evaluation of the results for the third quarter of 2013
Souček, Kamil ; Koníček, Petr ; Vavro, Martin ; Staš, Lubomír ; Ptáček, Jiří ; Vavro, Leona ; Waclawik, Petr ; Georgiovská, Lucie ; Patočka, M.
Based on Contract No. G1042011 with the client fy DIAMO state enterprise Stráž, branch GEAM Lower Rožínka was prepared this interim report, which summarizes the list of works, presents and assesses the findings and results for the period July to September 2013, concerning the evaluation of rock mass quality and geotechnical survey was intended to build an underground gas storage facility.
Progress report on the project VI/2013 Quality Assessment HM and geotechnical exploration plan for the construction of underground gas storage Milasín - Bukov - List of works on the project and an evaluation of the results for the first quarter of 2013
Souček, Kamil ; Koníček, Petr ; Vavro, Martin ; Staš, Lubomír ; Ptáček, Jiří ; Vavro, Leona ; Waclawik, Petr ; Georgiovská, Lucie ; Patočka, M.
Based on Contract No. G1042011 with the client fy DIAMO state enterprise Stráž, branch GEAM Lower Rožínka was prepared this interim report, which summarizes the list of works, presents and assesses the findings and results for the period January-March 2013, concerning the evaluation of rock mass quality and geotechnical survey was intended to build an underground gas storage facility.
Progress report on the project VII/2013 Quality Assessment HM and geotechnical survey for construction of an underground gas storage Milasín - Bukov - List of works on the project and the achieved results for the second quarter of 2013
Souček, Kamil ; Koníček, Petr ; Vavro, Martin ; Staš, Lubomír ; Ptáček, Jiří ; Vavro, Leona ; Waclawik, Petr ; Georgiovská, Lucie ; Patočka, M.
Based on Contract No. G1042011 with the client fy DIAMO state enterprise Stráž, branch GEAM Lower Rožínka was prepared this interim report, which summarizes the list of works, presents and assesses the findings and results for the period April-June 2013, on the evaluation of rock mass quality and geotechnical survey was intended to build an underground gas storage facility.
Hodnocení kvality horského masivu a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov
Koníček, Petr ; Staš, Lubomír ; Ptáček, Jiří ; Vavro, Leona ; Georgiovská, Lucie ; Stašová, Vendula
Tato souhrnná zpráva hodnotí výsledky provedených prací na projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov. V první části zpravy jsou hodnoceny fyzikálně mechanické a technologické vlastnosti zájmových hornin testovaných na odebraných horninových vzorcích z průzkumného překopu. Druhá oblast se zabývá pracem realizovanými v geotechnické rozrážce. Poslední část zprávy se soustředí na činnost in situ, která se týkala prací pro účely zařazování horninového masivu dle indexových klasifikací RMR aQ, analyzuje a syntetizuje dosažené znalosti a výsledky provedeného průzkumu a udává zatřídění horninového masivu podle indexovaných klasifikací RMR a Q.
Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné školy staveniště Skalka pomocí tenzometrických svorníků v roce 2012
Staš, Lubomír ; Souček, Kamil ; Nohejl, Zdeněk ; Georgiovská, Lucie ; Stašová, Vendula ; Rutar, Tomáš ; Šimkovičová, Jarmila
Předmětem zprávy je pokračování sledování a měření změn napětí v horninovém masivu v návaznosti na předchozí měření z let 1997-2011 v okolí průzkumné štoly pomocí tenzometrických svorníků, zabudovaných do stropu a boků průzkumné a přístupové štoly. Měření probíhalo v průběhu roku 2012.
Fulltext: Download fulltextPDF
Kontrola rozvolnění nadloží chodeb č. 340 342 a 2090.3 pomocí videokamery na Dole Darkov
Souček, Kamil ; Staš, Lubomír ; Šimkovičová, Jarmila ; Georgiovská, Lucie ; Smetanová, Lenka
Monitorování rozvolnění horninového masivu bylo provedeno v nadložních horninách důlních chodeb č. 340 342 a 2090.3 ve vrtech 12m dlouhých (měřeno od důlní výztuže zájmových chodeb). Jedná se o důlní dělící chodby, které jsou vyraženy v připravovaných, resp. plánovaných porubních blocích č. 340 301 (předpokládaná doba zahájení dobývání porubu je 11/2010) a 340 206.

National Repository of Grey Literature : 19 records found   previous11 - 19  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.