National Repository of Grey Literature 13 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Revitalizace krajiny v lokalitě Háje v k.ú. Zubří u Nového Města na Moravě
Dvořáková, Aneta
The thesis deals with revitalization of the Olešná river headwater area at the level of planning permit documentation. The aim of the measures is to provide conditions for natural channel formation. Design includes objects for conversion of the watercourse from current regulated canal into the thalweg, where new riverbed will be created spontaneously. There is included an adjustment to provide present drainage functioning and safe diversion of the water back to the canal at the end of the revitalised section, as well. The thesis also includes literary research focused on the issue of spatial planning and relevant legislation related to landscape engineering projects.
Illegal expansion of forested land estates illustrated by the example of thep rotected landscape area Žďárské Vrchy
Dvořáková, Aneta
The thesis objective is to highlight the recent enlargement of the forested land area within the PLA Žďárské vrchy and to point out the nature conservation risks stemming from illegal afforestation, in particular. The work includes a quantification study on the natural biotope loss due to illegal afforestation within the PLA since 2001, pricing the incurred loss as ecological damage. Moreover, it adumbrates and considers the efficiency of specific preventive, corrective, compensatory and repressive measures to minimize negative impacts on the subjects of protection, which are available to the government authorities. The thesis also includes literary research focused on the biological and legal aspects of afforestation with an emphasis on the specifics of the PLA Žďárské vrchy.
The legal regulation of satisfaction of employees wages claims while their employer is in the insolvency
Dvořáková, Aneta ; Štefko, Martin (advisor) ; Vysokajová, Margerita (referee)
The legal regulation of satisfaction of employees wages claims while their employer is in the insolvency This thesis deals with the satisfactions of wages claims of the employees while their employer is being insolvent. It is described on the base of the valid special legal act number 118/2000 Sb., which gives the person the possibility how to ask for the wages claims that were not payed out by their employer. There is described the role of the Labour office which is approved to the satisfaction of employees claims according to that special legal act. The thesis is concentrated on the practical aspects of this area and there is said how this topic deals with an other area of our legal system and other legal acts. As the main condition for application of that special legal act is the beginning of the insolvency process with the concrete employer decribed. After this procedure is started than could be the employees claims satisfied by the Labour office if the legal conditions are filled. There are also decribed the preliminary legal questions which could be necessary to sort out by the Labour office and which could be connected with the satisfaction of employees claims. In the other part there is the description of the deciding process about the emloyees claims by the Labour office. It is focused on the...
Emergency care and its importance in the care of seniors
DVOŘÁKOVÁ, Aneta
Bachelor's work engages in emergency care and its importance in the care of seniors. In particular it targets those seniors which are also patients of general practitioners. General practitioners are a great source of informations for their patients. Seniors trust them and follow their advice. General practitioners should know social service, consequently emergency care, to be able to inform their patients. Thus the aim of this bachelor's work is to chart emergency care for seniors from the view of general practitioners. The questions of my research were aimed on the range of knowledge of general practitioner about emergency care. Onwards, how general practitioners evaluate the meaning of emergeny care in care of seniors. The questions of research were also targeted on how the general practitioners inform about this care those patients, who could be potential users of this particular service. In this bachelor's work was used qualitative research, the method of questioning and the technique of halfstructured interview. Research ensemble was constituted by 9 general practitioner from České Budějovice and Trhové Sviny. The data were sorted into particular categories for better lucidity. Research shows that hardly any of general practitioners know the service of emergency care, which means they provide this information on rare occasions and to hardly anyone. On the other hand they admit that there are just few sources of informations for seniors. As the most important contribution of emergency care is, according to the general practitioners, the encrease of security, feeling of safety and the independence of seniors. The results of my work can be used by students and also by occasional applicants for this service, but mostly by providers of emergency care and by general practitioners to enhance interest and improve knowledge in services, particularly in emergency care.
Trademark protection and enforcement of rights in trademarks in the Czech legal order
Dvořáková, Aneta ; Horáček, Vít (advisor) ; Rozehnal, Aleš (referee)
ní'' poskytuje rozbor tří oblastí zákonné úpravy ochranných známek včetně použití související judikatury jednotlivým oblastem. Diplomová práce se věnuje institutu ochranné známky jako takové, možnostem její ochrany a úpravě vymáhání práv k části diplomová práce podrobně popisuje institut ochranné známky a její historii, funkce ochranné známky, zatřídění v rámci duševního a průmyslového vlastnictví, rostoucí význam ky a rozšiřující se okruh druhů ochranných známek. V následující části diplomové práce je detailně rozebráno registrační řízení u ÚPV, a to od podání přihlášky až po jednotlivá fakultativní řízení, která mohou v rámci její ochrany nastat, až po případný zá do rejstříku ochranných známek. Podrobně je rozebráno připomínkové řízení a zejména námitkové řízení. V námitkovým řízením jsou důkladně popsány osoby oprávněné podat takové námitky a rozebrány možné důvody v práce se dále zaměřuje na prostředky ochrany poskytované nejen ÚPV, ale i soudy a dalšími orgány, kterými je ochrana vhodně doplněna i v spotřebitele, čímž je poukázáno na to, jak velký význam ochrana v této oblasti má. Závěrečná část p průmyslovému vlastnictví, který i přes svůj stručný rozsah poskytuje pro oblast průmyslového vlastnictví vhodný nástroj úspěšnému vymožení práv oprávněnými osobami. Diplomová práce v této části poskytuje...
Legal regulation of hunting management
Dvořáková, Aneta ; Damohorský, Milan (advisor) ; Drobník, Jaroslav (referee)
This thesis deals with the law reagulation of hunting which has not doubtful place in czech law systém and it shows tradition of law regulation of hunting in the Czech republic.This thesis deals with shooting community also with the responsibility for damage, this work deals with the question of the raising and huntig of the game wich is connected to the law of hunting.There are also said often discussed things as question of responsibility for damge. Some Attention of this thesis is focused on the new conception of poaching according to the new Criminal Code which is effective since 1.1.2010. There are also mentioned some juridical decisions which are concerned with the law of hunting and not only connected to the crime of poaching but also concerned with offences and also with the character of law of hunntig. The work analyses mainly the contemporous law of hunting.
Regional population projections
DVOŘÁKOVÁ, Aneta
This thesis deals with the regional population projections. The theoretical part is divided into several chapters, which describe and explain the basic concepts, such as demographics, birth rate, death rate and more. There are also analyzed the actual projection methods and specifying formulas. Last but not least consulted on the population projection of the Czech Republic in 2050 and the most recent projections up to the year 2100th. Own part is about the screening for districts in South Bohemian region. Projections were prepared for districts: Ceske Budejovice, Cesky Krumlov, Jindrichuv Hradec, Prachatice, Pisek, Strakonice and Tabor. As evaluation indicators were elected, population, life expectancy, total fertility rate and the secondary sex ratio or even sex ratio. Projections for population and life expectancy has been created specially for men and women.
Asymmetric information in the provision of banking services
DVOŘÁKOVÁ, Aneta
The purpose of this work is to review an asymetric informedness in the area of banking services providing by examples of mortgage loans. The asymetric information is tracked in a relation to regulation tools from the banks' and clients' points of view. The work also contains a comparation of individual banking institution offers and a selection of the most suitable variant also in the context of asymetry of information.

National Repository of Grey Literature : 13 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
9 DVOŘÁKOVÁ, Adéla
10 DVOŘÁKOVÁ, Alena
14 DVOŘÁKOVÁ, Andrea
14 DVOŘÁKOVÁ, Aneta
22 DVOŘÁKOVÁ, Anna
3 Dvořáková, Adriana
9 Dvořáková, Adéla
10 Dvořáková, Alena
3 Dvořáková, Alžběta
14 Dvořáková, Andrea
22 Dvořáková, Anna
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.