National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
A proposal of innovation technology for joining of components for specific purposes
Berka, Miroslav ; Jaroš, Aleš (referee) ; Píška, Miroslav (advisor)
The main goal of the diploma thesis is a proposal of alternative metal sheets joining technology which would replace the current technology of spot welding. Different variants have been proposed, and the one which suits the most, the technology of clinching, was compared to the existing one. The costs have been calculated and following results have been concluded: the return of investment of clinching press is about 2 years. In the case of handheld tongs it is 1 and a quarter of a year. Annual savings of clinching press are 234 485 Kč, and in the case of handheld tongs are 258 019 Kč.
Coated cemented carbides
Berka, Miroslav ; Dvořák, Jaromír (referee) ; Humár, Anton (advisor)
This thesis deals with coated cemented carbides, which are used for the manufac-ture of cutting tools. In the first part are listed and described basic cutting materials. The main part is aimed on the coated cemented carbides - coating methods, manufacturing and properties of coatings. The third part deals with coated cemented carbide product range in the world's leading producer of tools and tool materials.
Náhlé změny klimatu a jejich vliv na pojistný průmysl
Šolcová, Kateřina ; Bílková, Diana (advisor) ; Berka, Miroslav (referee)
Cílem diplomové práce je zhodnotit vliv klimatických změn na pojistný průmysl prostřednictvím analýzy pojistného plnění.Práce se věnuje charakteristikám živelného pojištění, možností predikce vývoje klimatu na pozadí historických zkušeností, rekapituluje velké pojistné škody minulosti a vývoj v uplynulých třiceti letech. Závěr práce je věnován pohledu na situaci v České republice po povodních v roce 2002-jak ovlivnily ekonomiku v tomto roce a jaký dopad měly na pojistný průmysl v ČR.

See also: similar author names
8 BERKA, Martin
8 Berka, Martin
3 Berka, Michal
1 Berka, Milan
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.