National Repository of Grey Literature 31 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.02 seconds. 
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Distanční vzdělávací kurz "Odpadář"
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Slavík, Jan ; Přibil, Jiří ; Potluka, Oto ; Pavel, Jan ; Jílková, Jiřina ; Čamrová, Lenka
V roce 2003 byla připravena metodika distančního vzdělávání, vytvořena realizační koncepce seminářů (organizace), připravovaly se studijní materiály (školení autorů studijních textů a tutorů, metodika vedení autorů studijních textů, tvorba manuálu pro tutory, tvorba studijních textů a jejich úpravy do distanční podoby) a byl vytvořen webový portál s informacemi o vzdělávání.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Úředník 2002 - veřejná správa v oboru OH
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Poláková, Kateřina
Řešení Modulu č. 1 - Úředník, řešitel (veřejná správa v odpadovém hospodářství) je zaměřeno na celkovou informační a rešeršní přípravu a následnou informační podporu projektu a na rozsáhlý dotazníkový výzkum informačních a vzdělávacích potřeb úředníka s rozhodovací pravomocí v odpadovém hospodářství. V roce 2003 bylo vyhodnoceno dotazníkové šetření.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; DHV ČR‚ Praha ; CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Suchánek, Zdeněk ; Poláková, Kateřina
Svazek Souhrnná dílčí zpráva o řešení projektu za rok 2002 obsahuje zprávu (MIZPP0079XQW), a přílohy, které jsou současně uložené jako samostatné svazky. Příloha č. 1: Zpráva o řešení modulu 1 za rok 2002 (Úředník 2002 - veřejná správa v oboru OH), (MIZPP0079XP1). Příloha č. 2: Zpráva o řešení modulu 2 za rok 2002 (Informační kampaň) (MIZPP0079XO6). Příloha č. 3: Zpráva o řešení modulu 3 za rok 2002 (Internetový portál INFO-ODPADY) (MIZPP0079XNB). Příloha č. 4: Zpráva o řešení modulu 4 za rok 2002 (Distanční vzdělávací kurz "Odpadář") (MIZPP0079XLL). Příloha č. 5: Zpráva o řešení modulu Plus za rok 2002 (Vliv informace na chování veřejnosti při separaci komunálního odpadu) (MIZPP0079XMG). Příloha č. 6: Zápis z jednání 1. KD.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Distanční vzdělávací kurz "Odpadář"
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Čamrová, Lenka ; Slavík, Jan ; Pavel, Jan ; Přibil, Jiří ; Jílková, Jiřina ; Potluka, Oto
Modul č. 4: Distanční vzdělávání kurz "Odpadář". Informační a vzdělávací potřeby pracovníků státní správy zjišťuje vytvořený dotazník, který je základem pro věcnou náplň distančního vzdělávání.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Internetový portál INFOODPADY
DHV CR, s.r.o., Praha ; Rychlíková, Dagmar ; Kocmanová, Lenka ; Suchánek, Zdeněk
V roce 2003 byla založena redakční rada portálu INFOODPADY, rozvinuta metodika její práce a odzkoušeno posuzování vstupů pro portál. Portál www.infoodpady.cz byl technicky doprojektován a otevřen pro další dolaďování a naplňování.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; DHV ČR‚ Praha ; CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Poláková, Kateřina
Přehled o řešení projektu v roce 2004. Projekt byl rozdělen do čtyř samostatných modulů: Modul č. 1 - Úředník, řešitel (veřejná správa v odpadovém hospodářství). Modul č. 2 - Informační kampaň. Modul č. 3 - Internetový portál INFO-ODPADY (informace o odpadech na internetu). Modul č. 4: Distanční vzdělávání kurz "Odpadář". V roce 2002 byl řešen ještě Modul Plus - pilotní projekt "Vliv informace na chování veřejnosti při separaci komunálního odpadu". Zápisy z kontrolních dnů.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Informační kampaň
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Havránková, Věra ; Procházka, Ondřej ; Řezníček, Tomáš
Zpráva o řešení projektu, Modulu č. 2 - Informační kampaň byla zpracována jako informace o průběhu řešení projektu. Aktivity roku 2002 byly orientovány na vstupní informační zabezpečení řešeného modulu. Byla zpracována vstupní rešerše, dotazník pro anketu a anketa byla rozeslána elektronickou poštou.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Informační kampaň
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Havránková, Věra ; Procházka, Ondřej ; Řezníček, Tomáš
Byla zorganizována kontrolní anketa na stejné téma jako v roce 2002, která měla za cíl vyvrátit či potvrdit obavy z možného zkreslení výsledků. Výsledky loňské kampaně byly detailněji vyhodnoceny z hlediska regionálních rozdílů. Byly zkoumány věkové rozdíly a odlišnost podnikatelského a veřejného sektoru ve výsledcích loňské ankety. Byla hodnocena kvalita českých odborných informačních zdrojů pro odpadové hospodářství. Byla k tomu zvolena metoda vícekriteriálního hodnocení.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Informační kampaň
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Havránková, Věra ; Procházka, Ondřej ; Řezníček, Tomáš
Byly porovnány výsledky anket o informačním chování a informačních potřebách odborníků v odpadovém hospodářství, které se uskutečnily v r.2002 elektronicky a v r. 2003 v časopise. Bylo porovnáno informační chování a potřeby odborníků dvou věkových skupin (do a nad 40 let) a pracovníků veřejného sektoru a podnikatelské sféry. Po hloubkové rešerši byly sumarizovány zásady informačního chování při rozhodování/řešení odborného problému. Na základě výsledků výzkumu byly vymezeny základní informační a stanoveny zásady správného informačního chování. Byl definován kombinovaný informační zdroj (KIZ), jeho vstupy a výstupy, uživatelé a rozpracováno jeho možné uplatnění v odpadovém hospodářství.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Vliv informace na chování veřejnosti při separaci komunálního odpadu
DHV CR, s.r.o., Praha ; Marešová, Zdeňka ; Kocmanová, Lenka ; Suchánek, Zdeněk
Cílem dodatečného modulu Plus - pilotního projektu "Vliv informace na chování veřejnosti při separaci komunálního odpadu" je sledovat chování veřejnosti po provedené kampani - informování veřejnosti o správném způsobu nakládání s odpadem z domácností, tj. odsledovat, jak se mění přístup k separaci odpadů po provedené informaci

National Repository of Grey Literature : 31 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.