National Repository of Grey Literature 749 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Basic tendencies of the demographic, social and economic development of the Pilsen region - 2016
Český statistický úřad
Zhodnocení vybraných charakteristik vývoje kraje v roce 2016 s návazností od roku 2011, a to především v podobě grafů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním.
Fulltext: Download fulltextPDF
Basic tendencies of the demographic, social and economic development of the Karlovy Vary Region - 2016
Český statistický úřad
Zhodnocení vybraných charakteristik vývoje kraje v roce 2016 s návazností od roku 2011, a to především v podobě grafů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním.
Fulltext: Download fulltextPDF
Foreign trade with the United Kingdom - 2017
Český statistický úřad
Time series of exports and imports in the territorial and commodity structure.
Fulltext: Download fulltextPDF
External trade of the Czech Republic - annual data - 2016
Český statistický úřad
Final data on external trade of the CR in total, by group of countries and commodity structure.
Fulltext: Download fulltextPDF
Education of employed persons - 2015
Český statistický úřad
Publikace Vzdělávání zaměstnaných osob přináší hlavní závěry národních výstupů mezinárodně srovnatelného šetření Continuing Vocational Training Survey 2015 (CVTS 5), které statisticky zachycuje oblast firemního vzdělávání. Jednotlivé kapitoly publikace se zaměřují zejména na následující oblasti: důraz, který je ve firmách kladen na vzdělávání, jeho praktická organizace, hodnocení a reakce firem na toto hodnocení; účast zaměstnanců v různých formách vzdělávání, témata vzdělávání a soulad s potřebami firmy; finance ve firemním vzdělávání; omezení a překážky, které firmy ve vzdělávání zaměstnanců limitují, případně mu brání; spolupráce firem a škol, její frekvence a důvody ne/spolupráce; problémy s obsazováním volných pracovních míst a nabírání absolventů do firem. Součástí publikace je i kapitola představující metodologii šetření a tabulková příloha s výstupy šetření v podrobných členěních.
Fulltext: Download fulltextPDF
Mortality development in the Czech Republic - 2006-2016
Český statistický úřad
Publikace se zabývá vývojem úmrtnosti v ČR mezi roky 2006 a 2016. Obsahově navazuje na publikaci vydanou ČSÚ v roce 2003 (Úmrtnost v České republice v letech 1995–2002, kód 4022-03). Kromě úmrtnosti podle pohlaví, věku a rodinného stavu se věnuje také příčinám smrti, regionálním rozdílům a mezinárodnímu porovnání.
Fulltext: Download fulltextPDF
Population developement in the Czech Republic - 2016
Český statistický úřad
Regular analytical report on the main components of population development in the Czech Republic in 2016 compared to the previous period.
Fulltext: Download fulltextPDF
Analysis - Consumer price indices - 4th quarter of 2017
Český statistický úřad
Quarterly analysis on consumer price indices (cost of living) in the Czech Republic by CZ-COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose) for households in total.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Analysis - Consumer price indices - 3rd quarter of 2017
Český statistický úřad
Quarterly analysis on consumer price indices (cost of living) in the Czech Republic by CZ-COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose) for households in total.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Analysis - Consumer price indices - 2nd quarter of 2017
Český statistický úřad
Quarterly analysis on consumer price indices (cost of living) in the Czech Republic by CZ-COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose) for households in total.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 749 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.