National Repository of Grey Literature 157 records found  beginprevious149 - 157  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Marketing Communication of Winter Stadia and Arenas in the Czech Ice Hockey First League
Blažek, Petr ; Čáslavová, Eva (advisor) ; Černý, Otakar (referee)
Název Marketingová komunikace zimních stadionů a arén české hokejové extraligy Marketing Communication ln Winter Stadium And Arenas OfCzech Ice Hockey First League. Cíl práce: Zdokumentovat a analyzovat reklamní prostory a média využívaná v zimních stadionech české hokejové extraligy. Pomocí dotazování zjistit názory vybraných vedoucích pracovníků extraligových klubů na současnou situaci v extralize a marketingu klubu. Vytvořit model marketingově optimálního hokejového stadionu. Metody: Pro získání potřebných dat použiji metodu pozorování pro dokumentaci reklamních nosičů na zimních stadionech. Dále použiji metodu dotazování ve formě interview a elektronického dotazování. Získaná data porovnám metodou komparace. Výsledky: Prezentují marketingové komunikační možnosti zimních stadionů, resp. reklamní média využívaná v halách stadionů a arén. Dále předkládají názory vybraných manažerů na současný stav v české extralize a marketing svého klubu. Ze získaných informací vytvářejí model zimního stadionu s optimálními komunikačními podmínkami. Klíčová slova: Komunikace, stadiony, arény, hokej extraliga, reklamní nosiče, média
Beijing 2008. The Corporate Project
Šťastná, Eva ; Čáslavová, Eva (advisor) ; Kindová, Alena (referee)
BIBLIOGRAFICKÁ IDENTIFIKACE Jméno a příjmení autora: Eva Št'astná Název diplomové práce: Korporační projekt Peking 2008 Název diplomové práce v angličtině: Beijing 2008 The Corporate Project Katedra: Kinantropologie Obor: Management tělesné výchovy a sportu Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. Rok obhajoby: 2006 Cílem mé diplomové práce bylo vytvoření celistvé koncepce projektu aplikovatelného v praxi. Hlavní podstatou celé práce jsou jednotlivé části kompozice, které se vzájemně prolínají a tvoří jednotný podklad pro realizaci akce podobného typu. Projekt jsem zaměřila na blížící se mezinárodní sportovní událost celosvětového významu. Jsem si plně vědoma toho, že mnohá fakta, z nichž jsem v době zpracování diplomové práce čerpala, projdou během doby příprav Olympijských a Paralympijských her v Pekingu řadou změn a výsledný koncept by se tak od zpracovaného teoretického podkladu významně lišil. Hlavním úkolem však nebylo zhotovení neměnného materiálu, svým čtenářům si takdovoluji předložit návrh, jak postupovat při postupné realizaci podobné aktivity. Klíčová slova: projekt, korporační, olympijský, paralympijský, Peking, partner Keywords: project, corporate, Olympic, Paralympic, Beijing, partner
Statutes Model of a Citizen-action Association
Hamouz, Jaromír ; Čáslavová, Eva (advisor) ; Oponent B, (referee)
Název: Model stanov občanského sdružení Název v angličtině: The exemplar statute for the civil association Cíle práce: Zanalyzovat několik stanov existujících občanských sdružení sportovních klubů (tělovýchovných jednot); vypracovat postup tvorby stanov občanského sdružení; navrhnout model stanov pro konkrétní zakládající se sportovní klub. Metoda: Při zpracování této práce jsem používal tyto metody: popisná analýza, analýza dokumentů, komparativní metoda. Klíčová slova: Neziskový sektor, nezisková organizace, občanské sdružení, organizační struktura občanského sdružení, založení občanského sdružení, stanovy občanského sdružení.
Advertising Campaign for Sport Event
Tichý, Jan ; Čáslavová, Eva (advisor) ; Malecha, Petr (referee)
Název Reklamní kampaň na sportovní akci Název v angličtině Advertising campaign for sport action Cíle práce Vytvoření návrhu reklamní kampaně pro vymyšlenou sportovní akci. Popsat a definovat sportovní akci, jež je předmětem reklamní kampaně. Navrhnout časový harmonogram použití jednotlivých médií, zjistit cenu konkrétních médií a navrhnout možnou podobu reklamních sdělení. Analyzovat reklamní kampaň na sportovní akci která již proběhla. Metoda V práci byla využita popisná analýza při zpracování reklamní kampaně na část PlM Běžeckého seriálu 2005. Dále bylo použito strukturovaných a polostrukturovaných rozhovorů při získávání informací o pořádání sportovní akce v prostorách Sazka Areny s pracovníky Best Sport, a. s. Rovněž byla využita SWOT analýza v závěru práce k hodnocení projektu. Výsledky Vytvoření reklamní kampaně pro vymyšlenou sportovní akci opírající se o čtyři hlavní média, a to včetně časového harmonogramu akce, rozpočtu a návrhu na reklamní sdělení v jednotlivých médiích. Klíčová slova Marketing, komunikace, reklama, reklamní kampaň, média, sportovní akce. 2
Education of Sport Management at Charles University and Assessment of its Practical Implementation
Kult, Libor ; Janák, Vladimír (advisor) ; Čáslavová, Eva (referee)
Title o:f the work: Education of Sport Management at Charles University in comparison with use Objectives of the work: Comparison of the structure of taught subjects with its real usage in the practise of the manager of the sport club and with valid findings of the theory of management. Comparison of different results in non-profit organization and profit organizations. Creation of own syllabus according to standards of European Union. Method: Questionnaire research among leaders of sport clubs of all levels and all forms. Resu1ts: They give notice about the structure knowledge of managers in Czech environ and structure with the theory of management. of required compare this Key words: structure of managerial activities, characteristics of the manager, roles of managers, usage of taught subj ects, syllabus
The effect of the use of sports celebrities as the reference group on the buying preferences of the young generation in the Prague region
Voráček, Josef ; Čáslavová, Eva (advisor) ; Tomek, Gustav (referee) ; Gregar, Aleš (referee)
Title: The effect of the use of sports celebrities as the reference group on the buying preferences of the young generation in the Prague region Objectives: The main objective of the thesis is to determine through marketing research whether and what effect has the use of sports celebrities in marketing communication of companies as a reference group on the buying preferences of the young generation, so-called Generation Y, in the Prague region. Methods: The thesis used a questionnaire survey and subsequent focus groups. For the creation of the questionnaire is used as a basis the US version of the original questionnaire of the authors BUSH, MARTIN, BUSH (2004). Firstly the questionnaire undergoes a process of transcultural transfer, in which is utilized a modified direct translation and confirmatory factor analysis. This survey includes a sample of 416 respondents who are students of Prague secondary schools and universities. Focus groups are conducted with four groups which counts a total of 41 respondents. Results: The research results show that the use of sports celebrities in marketing communication has no demonstrable effect on the word-of-mouth communication and the switching and complaining behaviour for Generation Y. This communication tool can have an indirect positive effect on brand...
Application and Testing of Effectiveness of the Internet in Professional Football Clubs Marketing
Klozar, Jan ; Čáslavová, Eva (advisor) ; Navrátilová, Miroslava (referee)
Název: Využití a ověření účinnosti internetu v marketingu profesionálních fotbalových klubů Název v angličtině: Application and testing of the effectiveness ofthe internet in the marketing area ofprofessional football clubs Cíle práce: Analýza současného stavu využívání internetu v marketingu profesionálních fotbalových klubů a následné zpracování doporučení pro české kluby, jak lépe internet v marketingu využívat. Metody: Práce byla vypracována na základě popisné a komparativní analýzy, analýzy SWOT a dotazm'ku. Výsledky: Práce popsala současnou situaci ve využívání internetu v marketingu českých fotbalových klubů. Tato situace byla nejprve porovnána se stavem využívání internetu zahraničními kluby. Následně byly zpracovány názory uživatelů internetu na oficiální stránky českých klubů získané z provedeného průzkumu. Z výsledků porovnání zahraničních stránek a názorů respondentů vyplynulo doporučení optimálru'ho zpracování využívání internetu pro tuzemské kluby. Klíčová slova: marketing, internet, marketingový mix, internet a marketing, popisná analýza, komparativní analýza, analýza SWOT, fotbal, profesionální kluby JanKlozar 31.3..2006 2
Ice Hockey and Football Player Valuation Model
Eysseltová, Sylvie ; Novotný, Jiří (advisor) ; Dvořáček, Jiří (referee) ; Čáslavová, Eva (referee)
A general player valuation model in ice hockey and football that would estimate player transfer price based on performace atributes as well as on personal and club atributes doesn't exist. There are no general rules on player transfer market that would set the player transfer price. The main aim of the dissertation thesis is to set up a model that would estimate player transfer price on the player market at a level when the selling club would earn at least the same amount that he invested to he player. Specific model for football and ice hockey is also introduced in the thesis. The specific model estimates transfer price based on the price of a same quality player abroad. General and specific models fit together. They form a guideline for sport managers, agents as well as for public while estimating player transfer price. The models are introduced, the transfer prices are estimated and compared with known transfer price on the player market. The major acquisition of the models is transparent price settng for player transfers, focusing on player transfers from Czech Republic abroad. The models are easily reversible for different collective sports.
Financial Reporting of Professional Sports Clubs (Wth a View to Main Elements of Intangible Assets)
Filinger, Jaroslav ; Janhuba, Miloslav (advisor) ; Müllerová, Libuše (referee) ; Čáslavová, Eva (referee)
The dissertation thesis concentrates on financial reporting of professional sports franchises. The thesis is divided into eight sections. In addition to introduction and conclusion the thesis includes the section focus on sports economics and five sections consider specific issues of professional sports clubs from accounting perspective. Section 1 accents an increasing importance of sport in society involving growing allocation of financial resources. Entry into stock is way to obtain an external capital. However this entry increases user's requirements on financial statements. Section 2 focus on economic background of professional sports franchises. Understanding of economic relations in sports branche provides correct interpretation of economic phenomenons and their recognition. Section 3 emphasizes importance of intangible rights in sports branche and presents approaches of intangible asset accounting included in IFRS and US GAAP. Section 4 be engaged in most important issue in sports branche -- economic relations between players and sports franchises established in the player contracts. This section concern about initial recognition of player contracts depending on type of acquisition and accounting of longterm liabilities included in the player contracts. Section 5 shows economic implications of league franchise (especially teritorial exclusivity) which are crucial for fulfiling the recognition criteria to be classified as an (intangible) asset. Key problem of subsequent recognition of league franchise is determining the useful life of an intangible asset. Section 6 present the main sources of revenues for sports franchises (operating segments) and their influence on the structure of financial statements. This section concentres mostly on recognition of revenues from sale of broadcasting rights guaranteed in longterm contracts. Section 7 focus on some economic and accounting aspects of operating a sports facility (especially subvencion and longterm lease of sports facilities). Section 8 summarise the main ideas included in this dissertation thesis.

National Repository of Grey Literature : 157 records found   beginprevious149 - 157  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.