National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Laboratory workplace for measuring performances of DVB-T2/T2-Lite
Youssefová, Kristina ; Kratochvíl, Tomáš (referee) ; Polák, Ladislav (advisor)
Tato práce se zaměřuje na zkoumání vlastností standardu pro digitální televizní vysílání přes pozemní vysílače (DVB-T2). Dělí na tři hlavní části. V první části je prozkoumán řetězec signálového zpracování DVB-T2. Ohled je rovněž brán na možný nepoměr I/Q v modulátoru OFDM. V druhé části je navrhnuté laboratorní měřící pracoviště pro měření vlastností systému DVB-T2. Ve třetí části je ověřena správnost navrhnutého postupu pomocí rozsáhlých experimentálních měření. Součástí této práce byl návrh laboratorní úlohy, která se zabývá měřením různých přenosových scénářů DVB-T2.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.