National Repository of Grey Literature 24 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Design of Relational Database for Municipal Library
Vlk, Jan ; Koch, Miloš (referee) ; Kříž, Jiří (advisor)
This diploma thesis focuses on problematics associated with design of relational database. It is divided into several parts where it deals with theoretical basis, analyses of current state and the design of own solution.
Agent Approach to Air Traffic Control
Pomikálek, Jiří ; Vlk, Jan (referee) ; Chudý, Peter (advisor)
Tato práce je zaměřena na agentní návrh v prostředí řízení letového provozu. Hlavním cílem je vytvoření agentních systémů pro pilotní a řídící agenty, které odrážejí typické situace v prostředí řízení letového provozu.
Beresheet Lunar Landing Simulation
Karpíšek, Jakub ; Vlk, Jan (referee) ; Chudý, Peter (advisor)
Cílem této bakalářské práce bylo vypočítat optimální trajektorii sestupu na Měsíc pro kosmickou loď Beresheet a vyvinout prostředí pro vizualizaci sestupových trajektorií na Měsíc. Optimální trajektorie byla vypočtena použitím programu Bocop, který řeší problémy optimálního řízení, a prostředí bylo vytvořeno v Javě s použitím 3D enginu LibGDX. Byla nalezena optimální trajektorie, která splňuje všechna kritéria použitelnosti, umožňující hladké přistání s palivovou rezervou 29.2 kg (6.8 %). Vytvořené prostředí umožňuje uživatelům vidět trajektorii sestupu na Měsíc v intuitivním zobrazení a také jednoduše zasahovat do probíhající vizualizace.
Driving School - Rules of the Road
Melcer, Pavel ; Vlk, Jan (referee) ; Chudý, Peter (advisor)
This work deals with driving skills training problematics using a driving school 3D simulator, which monitors the observance of road traffic rules. Existing simulators are categorized by characteristics and described. The text contains a list of implemented rules and a summary of suitable tools. The resultant application is based on the Unreal engine and the text describes the various stages of development.
Virtual Reality Enabled Flight Simulator
Ruta, Dominik ; Vlk, Jan (referee) ; Chudý, Peter (advisor)
This bachelor thesis is focused on the development of a flight simulator, which uses its own simlaution core to run an aircraft dynamic model. The simulation framework cosists of a motion model, the Earth atmosphere model, aerodynamics and inertial characteristics of the aircraft and an aircraft propulsion model. The Unity 3D software was used for the simulation enviroment and user interface development. The 3D models of the cockpit and the aircraft were modeled in a student version of the 3DS Max. The presented simulator also supports the virtual reality for higher simulation autenticity and an improved sense of realism.
Aircraft Ground Operations Simulator
Halamová, Mária ; Vlk, Jan (referee) ; Chudý, Peter (advisor)
This bachelor thesis is focused on designing an application which simulates the aircraft ground operations on Brno-Turany airport. It introduces a physical model of the aircraft ground motion over an airport infrastructure under various weather conditions. Considering Brno-Turany airport model, the application allows for motion trajectory visualization to avoid unwanted collision scenarios. The resulting ground motion trajectory display is a suitable decision support tool for the air traffic and ground controllers.
Futuristic Aircraft Cockpit Design
Zembjaková, Martina ; Vlk, Jan (referee) ; Chudý, Peter (advisor)
Táto bakalárska práca sa zaoberá modernou vizualizáciou letových dát. Obsahuje historický vývoj návrhu vizualizácie letových dát v pilotnej kabíne a súčasné trendy vizualizácie letových dát. Ďalej je v práci popísaný matematicko-fyzikálny popis lietadla, návrh vizualizácie futuristického displeja so zameraním na jednopilotnú prevádzku a jeho samotná implementácia v prostredí 3D grafického softvéru. Aplikácia je navrhnutá pre použitie v leteckom simulátore.
Automatic Event Identification from Flight Data Records
Király, Adrián ; Vlk, Jan (referee) ; Chudý, Peter (advisor)
Táto bakalárska práca je zameraná na automatické spracovanie záznamov letových dát, konkrétne na identifikáciu fáz letu a zátačiek. S pomocou verejne dostupného datasetu obsahujúceho záznamy zozbierané z jedného druhu regionálneho prúdového lietadla bola vyvinutá sada niekoľkých metód pre identifikáciu týchto udalostí. Pre demonštráciu týchto metód bola vyvinutá interaktívna 3D aplikácia, ktorá intuitívne vizualizuje letové dáta a identifikované udalosti.
Meteo Probe for the Measurement of Basic Atmospheric Quantities
Pumr, Martin ; Vlk, Jan (referee) ; Chudý, Peter (advisor)
The bachelor thesis focuses on the problematics on basic atmosphere sounding. Its content is a study of the physical properties of the atmosphere. Based on these findings, the design and implementation of a specimen meteorological probe and ground receiving station are carried out. The meteorological probe records atmospheric data at regular intervals and stores them in CSV format. The probe continuously reports information about its position, and after completion of the measurement sends all measured data to the ground receiving station, where data evaluation and further processing takes place.
Data Backup and Data Storages
Vlk, Jan ; Koch, Miloš (referee) ; Kříž, Jiří (advisor)
This bachelor’s thesis focuses on problematics associated with data backup and data storages. It is divided into several parts where it deals with theoretical basis, analyses of current state and the design of own solution.

National Repository of Grey Literature : 24 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.