National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Targeted analysis of eicosanoids by LC/MS
Moravcová, Marie ; Kuda, Ondřej (advisor) ; Kozlík, Petr (referee)
Eicosanoids represent large group of biologically active lipid metabolites syntesized from polyunsaturated fatty acids that play an important role in many physiological processes. To describe complex metabolism of these compounds, analytical methods including extraction from a biological sample using solid phase extraction and liquid chromatography coupled with mass spectrometer detection were used. Solid phase extraction of biological samples was optimized on four types of reverse phase columns of which column Strata X 60 mg/3 ml, 33 um (Phenomenex , USA) was the most effective. Also, alternative solid phase extraction of eicosanoids using columns with ion exchange sorbents and a column with normal phase were tested, but proved to be unsuitable for targeted analysis of eicosanoids. The extraction method yielding the best results - Strata X 60 mg/3 ml, 33 µm (Phenomenex, USA) was used for the separation of eicosanoids from mouse gonadal fat samples. Eicosanoids were analyzed by liquid chromatography and the separation mechanisms were tested on three UPLC core-shell columns of different lengths (50 mm, 100 mm, 150 mm). The most effective separation of prostaglandin E2 and prostaglandin D2 was achieved using the longest column Kinetex 150 mm × 2,1 mm, 2,6 µm. Furthermore, ionization parameters, such...
Similarities and differences in the Depression and the economic crisis in 2008 and 2009
Moravcová, Marie ; Czesaný, Slavoj (advisor) ; Mládek, Josef (referee)
This thesis focuses on two of the biggest economic crisis that hit the world over the past hundred years. Because both crises have several common and different features, the main aim of this work to compare the results of analyzes of both the crisis in terms of identifying their similarities and differences. The main goal is the specifics of disability trends and macroeconomic contexts of monetary and fiscal policy in the crisis decades. The empirical part of this thesis is focused on the economy of the United States of America. In the methodological approach to monitor and analyze financial and economic crisis is distinguished from several time levels. This is an analysis of the same features and heterogeneities of the business cycle in the pre-crisis, crisis and post-crisis period.
Optimal Currency Area and Russia in the Nineties
Moravcová, Marie ; Burgerová, Jiřina (advisor) ; Nováček, Jan (referee)
V této práci vycházím z krize v Rusku, která byla jednou z mnoha, které přímo upozornily na nutnost zkoumat tento nepříznivý ekonomický vývoj. Teoretická část práce je zaměřena na všeobecný rozbor měnové krize. Charakterizuji pojem měnová krize, její frekvenci, hloubku i trvání. Pozornost obrátím i na příčiny vzniku měnových krizí a na jejich důsledky. Druhá část práce je orientovaná na měnovou krizi v Rusku a na situaci, která ji předcházela. Nejprve se zaměřím na rozpad SSSR, na řadu ekonomických reforem postavených na slabých základech, které vyvrcholily v krizové události v srpnu 1998, a na "angažování" Mezinárodního měnového fondu v otázkách transformující se ruské ekonomiky. Krizi identifikuji jejím vznikem, průběhem, dopady a celkovým zhodnocením. Závěr práce je věnován srovnání ruské krize s významnými krizemi v 90. letech. Analýzou a kompletním rozborem hluboké krize v Rusku, bych chtěla sjednotit pohledy na problematiku měnových krizí.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.