National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Queen Elizabeth II as a symbol of British national identity from 1997 to 2017
Bartoňová, Kristýna ; Kasáková, Zuzana (advisor) ; Váška, Jan (referee)
Britská panovnice Alžběta II. je nedílnou součástí britské národní identity, a to dle odborných názorů i dle oficiálních stránek britské vlády. Ovšem způsob, kterým se podílí na udržování britské identity není dostatečně popsán. Proto se tato bakalářská pr panovnice Alžběty II. v udržováním britské národní identity. Analyzuje, zda a jakým způsobem se panovnice podílí na udržování britské národní identity. Nejprve rozebírá přibližuje složitost tohoto pojmu a směry, kterými lze národní identitě přistupovat. Pokračuje definicí britské identity. Dále, na základě odborných studií a názorů, stejně jako na základě názorů britských žurnalistů a obyvatel představuje hlavní oblasti a složky britské národní identity. Tímto způsobem stanovuje oblasti, ve kterých by se panovnice měla při udržování národní identity pohybovat. Těmito oblastmi jsou politicko ideologická identita národa, kulturní identita a společná historie a paměť. V , zda je panovnice Alžběta těchto oblastech činná a jakým způsobem udržuje a posiluje jednotlivé složky identity. Analyzuje, jakým způsobem panovnice reálně o tuto identitu pečuje. Jsou monitorovány jednotlivé události, kterých se panovnice účastní, jednotlivé proslovy a styl jakým je Spojené království prezentováno na charitativní činnost. Díky poznatkům z analýzy královniných činností je v...
Competition in air transport in the Czech Republic in 2006-2011
Bartoňová, Kristýna ; Ševčík, Miroslav (advisor) ; Zeman, Karel (referee)
The aim of this thesis is to provide a market analysis in the field of air transport in the Czech Republic in period of 2006-2011 and to assess the development of competitiveness of CSA in these years . During a few decades, air travel have managed to build solid position in the transport market and has become an integral part of the economy. It represents the fastest and most modern way of traveling long distances. In addition, its popularity and availability improves year to year. During the twenties, Czech Airlines were among the pioneers of aviation, but is currently facing problems due to increasing competition from low cost carriers in the Czech Republic. CSA also face problems within the company, which significantly affect the running of the company and was forced to accede to the steps of restructuring. The Bachelor's thesis also deals with development of low-cost airlines and their effect on. Using survey find what factors play the most signifiant role of potential clients' selection of airlines and how they perceive the development of affairs around the company CSA. By analyzing the survey and the findings, the paper aims at suggesting a possibility how the company may attract new clients.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.