National Repository of Grey Literature 18 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
The ARCLib Project: an Open-Source Solution for Long-Term Preservation
Růžička, Michal
The talk informs about the Czech ARCLib project. One of the main goals of the project is the development of an open-source solution for a bit-level and logical preservation of digital documents, respecting the national and international standards as well as the needs of all types of libraries in the Czech Republic. The mission of the ARCLib project lies, among others, in creating a solution that will allow institutions to implement all of the OAIS functional modules and entities, considering institutions’ information model. The architecture is planned as open and modular and the final product will be able to ingest, validate and store data from a majority of software products used for creating, disseminating and archiving libraries’ digital and digitised data in the Czech Republic.
Slides: idr-1250_1 - Download fulltextPDF
Video: ELAG2018-Ruzicka - Download fulltextMP4
Stress Testing the Private Household Sector Using Microdata
Galuščák, Kamil ; Hlaváč, Petr ; Jakubík, Petr
We develop a methodology for identifying financially distressed households and use it for testing the responses to shocks to the unemployment rate, the interest rate and prices of essential expenditure in the Czech Republic. We extend the approach of Johansson and Persson (2006) for Sweden and Albacete and Fessler (2010) for Austria to allow for full labour market transitions between employment and unemployment, and, due to data availability, to account for heads and spouses within households. This improvement may lead to a higher response of household distress incidence due to the unemployment rate shock than in both Sweden and Austria, while the effects due to the interest rate shock are of similar size as in Austria. We illustrate the use of our approach for stress testing households’ ability to pay their debts using macroeconomic scenarios from the CNB’s official forecast and from the CNB’s Financial Stability Report. The results highlight the importance of using micro-level datasets in the analysis of household distress incidence, as the impact of shocks is more pronounced among lower-income households.
Fulltext: Download fulltextPDF
Methodology of utilization of molecular-genetic markers of gene sequences and genetic elements in breeding and management of hop (Humulus lupulus)
Patzak, Josef ; Matoušek, Jaroslav
Tato metodika je první komplexní metodika využití molekulárně-genetických markerů pro charakterizaci genových zdrojů chmele, spolehlivou identifikaci jednotlivých genotypů chmele a systém selekce hospodářských znaků podle molekulárních markerů (MAS) ve šlechtitelském procesu chmele. Efektivní markerovací systém, kvalitativně vyšší úrovně, je založen na základě sekvencí genů a genetických elementů, získaných skríningem genomových a expresních knihoven, pro šlechtění a management chmele (Humulus lupulus).
Fulltext: Download fulltextPDF
Metodologie hodnocení stavu a predikce životního prostředí formou bilančního hodnoceni materiálových (i energetických) toků (zjevných i skrytých): Analýza metodik materiálových a energetických toků na podnikové úrovni
České centrum čistší produkce, Praha ; Koubský, Jan ; Christianová, Anna
Zkušenosti z EU, zákonné požadavky na sledování těchto kroků na úrovni podniku v ČR, detailní zhodnocení v ČR používaných přístupů a metodik a návrh metodik pro hodnocení materiálových a energetických toků na podnikové úrovni v České republice.
Metodologie hodnocení stavu a predikce životního prostředí formou bilančního hodnoceni materiálových (i energetických) toků (zjevných i skrytých): Souhrnná zpráva (včetně popisu styčných ploch jednotlivých přístupů a návrhů na rozšíření nebo modifikaci statistických zjišťování)
CPC, Praha ; CITYPLAN spol. s r.o., Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; Ščasný, Milan ; Kovanda, Jan ; Koubský, Jan ; Karták, Jan
Cílem projektu je vyvinout metodiku hodnocení stavu životního prostředí a jeho predikce na principu hodnocení materiálových a energetických toků v systému a dále zpracování pilotního projektu na bázi navržené metodiky ve specifických podmínkách našeho státu na úrovni vybraného podniku, regionu a státu.
Metodologie hodnocení stavu a predikce životního prostředí formou bilančního hodnoceni materiálových (i energetických) toků (zjevných i skrytých): Přehled a rozbor mezinárodních metodik hodnocení životního prostředí a predikce jeho vývoje v oblasti energeticky na úrovni podniku a regionu a vývoj metodik posouzení stavu životního prostředí ČR
CityPlan spol. s r.o., Praha ; Karták, Jan
V práci jsou posouzeny počítačové programy používané pro stanovení a sledování energetických toků a hodnocení jejich vlivu na životní prostředí. V další části jsou formulována základní hlediska a požadavky na metodiku posouzení stavu životního prostředí a je uveden předběžný návrh této metodiky. Posouzení programů GMIS, SESAM, BOUSTEAD.
Aplikace pokročilých statistických metod v odhadu pozdních fázý nukleárních nehod
Hofman, Radek
The paper presents a new methodology for improving of estimates of radiological situation on terrain in the late phase of a nuclear accident. Methods of Bayesian filtering are applied to the problem. The estimates are based on combination of modeled and measured data provided by responsible authorities. Exploiting information on uncertainty of both the data sources, we are able to produce improved estimate of the true situation on terrain. We also attempt to account for model error, which is unknown and plays crucial role in accuracy of the estimates. The main contribution of this paper is application of an approach based on advanced statistical methods, which allows for estimating of model error covariance structure upon measurements. Model error is estimated on basis of measured-minus-observed residuals evaluated upon measured and modeled values. The methodology is demonstrated on a sample scenario with simulated measurements.
Digital Image Correlation
Jandejsek, Ivan ; Vavřík, Daniel
This paper presents the optical Digital Image Correlation method for in plane displacement field measurements. This method is based on tracing random structures, which are defined either by a sprayed pattern or by its own specimen surface structure. The displacements fields are obtained by measuring the mutual displacements of structure traced templates. The methodology for sub-pixel displacement measurements is presented.
Extension of Advisory System using theTheory of Multiple Participant Decision Making
Andrýsek, Josef ; Ettler, P.
The work applies methodology of Bayesian multiple participant decision making to a problem of selection of suitable model for use in probabilistic advisory system.

National Repository of Grey Literature : 18 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.