National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
Development of high resolution RGB camera
Madeja, Jiří ; Kováč, Michal (referee) ; Kubíček, Michal (advisor)
Tato práce se zabývá výběrem vhodného obrazového snímače pro použití v kameře snímající rostliny ve vysokém rozlišení a návrhem vhodného obvodu pro propojení vybraného snímače (SONY IMX253) s vývojovou deskou Avnet MicroZed. Tato práce pojednává o jednotlivých parametrech obrazových snímačů podle kterých je vybírán vhodný obrazový snímač. Je vysvětlen proces výběru vhodného obrazového snímače a podrobněji popsány parametry vybraného snímače. Je naznačena problematika návrhu elektroniky a plošných spojů z hlediska požadavků vysokorychlostních obvodů a citlivých a specifických součástek jako je obrazový snímač. Je nastíněna konfigurace a programování obvodu Xilinx Zynq a nakonec je provedeno zjednodušené teoretické ověření funkčnosti navrženého modulu.
Roughness measurement with laser profilometry
Mach, Radoslav ; Frk, Martin (referee) ; Hejátková, Edita (advisor)
The bachelor thesis deals with technology of laser profilometry for material roughness measurements purposes. The theoretical part deals with all aspects of the issue in an effective way and highlights the essential characteristics of used components and material roughness. The focus of this work is in first step to describe the external factors affecting the visual image processing such as increasing of environment temperature and its effect for a camera sensors. And particularly the relationship between CMOS and CCD technologies. The second step is for measuring roughness parameters of materials, such as metal, wood, rubber and plastic with three different lasers. Results demonstrate correlation between the wavelengths of the used laser lights with particular materials.
HDR Tone-Mapping
Vančura, Jan ; Mlích, Jozef (referee) ; Seeman, Michal (advisor)
This thesis concerns with the introduction to the problematics of images with high dynamic range (HDR) and possibilities of HDR images compression options for display on devices with a low dynamic range (LDR). In the introduction is described historical evolution of recording of reality. It is focusing towards point of view of physics, human visual perception and digital recording. There are described the ways of generating and holding of HDR images. The thesis is corncerned to the techniques of HDR compression, it means the tone-mapping. The different techniques of tone-mapping are explained and specific aproach is targeted to the gradient domain high dynamic range compresion.
Image sensor signal data processing
Růžička, Jakub ; Macháň, Ladislav (referee) ; Žák, Jaromír (advisor)
This diploma thesis deals with an image capturing by a CMOS image sensor and controlling of graphical LCD displays using specialized integrated circuits. A theoretical research on the topic and design of the system designed for ease of processing, transmitting and still images displaying based on this research is described in this work. The output of the work is complete the device realized.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.