Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
Women and local power: processes of mobilization and female political pathways in Turkey
Drechselová, Lucie ; Malečková, Jitka (vedoucí práce) ; Dulong, Delphine (oponent) ; Massicard, Elise (oponent)
Ženy a místní správa: zapojení do politiky a politické dráhy žen v Turecku Typ práce: Dizertační práce Instituce: Karlova Univerzita a EHESS, Paříž Autorka: Lucie Drechselová Rok: 2018 Shrnutí Dizertační práce se zabývá otázkou nízkého zastoupení žen v místní politice v současném Turecku. Působení politických stran na úrovni radnic je zkoumáno skrze dvojí perspektivu: ta rozlišuje jak mezi jednotlivými stranami (AKP, CHP, MHP, a pro-kurdskými HDP a DBP), tak mezi různými lokalitami (Izmir, Trabzon a Diyarbakır). Výzkumy vycházející z angloamerické sociologické tradice jsou provázány s francouzskými pracemi v oboru politické sociologie věnujícími se mobilizaci, politickým elitám a institucím. Genderová perspektiva prostupuje celou prací. Terénní výzkum se odehrál v letech 2014, 2015 a 2016 ve městech Izmir, Trabzon a Diyarbakır a spočíval v nezúčastněném pozorování a polostrukturovaných rozhovorech s dvěma sty zvolenými zastupitelkami a ženami na rozhodovacích pozicích v politických stranách. Vnímání politických stran jakožto heterogenních entit umožňuje konceptuálně postihnout vztahy v rámci stranické hierarchie. Analýza role žen při sestavování kandidátních listin zase umožňuje zpochybnit analytické dělení na "lokální" a "národní" úroveň. Výzkum ukazuje, že profily a politické kariéry žen jsou úzce spjaty...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.