Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6,687 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.40 vteřin. 

Tuberkulóza jako ošetřovatelský problém
KUBEKOVÁ, Martina
Tuberkulóza (TBC) je infekční onemocnění postihující nejčastěji dýchací ústrojí. Každý rok je podle Světové zdravotnické organizace (WHO) hlášeno cca osm milionů nových případů tuberkulózy a každoročně na tuto nemoc zemřou přibližně dva miliony lidí. Česká republika patří mezi země s nejnižším ročním výskytem tuberkulózy. Pacienti s tuberkulózou jsou hospitalizováni na oddělení TRN, kde musí dodržovat určitý léčebný režim. Jsou hospitalizováni na izolačních pokojích, musí dodržovat zvýšenou hygienu rukou, kašlat do jednorázových kapesníků, vykašlané sputum vyplivovat do sputovek, zakrývat si ústa při kašli, používat vlastní příbor a sklenky na pití. Z hlediska komplexní ošetřovatelské péče u pacientů s tuberkulózou je problémovou oblastí dodržování bariérové ošetřovatelské péče. Při ošetřovatelské činnosti u pacienta s tuberkulózou je důležité, aby sestra používala jednorázové ochranné pomůcky a dodržovala hygienu a dezinfekci rukou. Z těchto důvodů byla do teoretické části zařazena bariérová ošetřovatelská péče, hygienicko epidemiologické techniky a zásady léčebného režimu pacientů s tuberkulózou. Výzkumné šetření bylo kvalitativní. Bylo realizováno pomocí rozhovorů a pozorování. Výzkumným souborem byli pacienti a sestry na jednotce TRN v Nemocnici Jihlava a.s. Cílem práce bylo zjistit, zda pacienti s TBC dodržují léčebný režim a zda sestry dodržují bariérovou ošetřovatelskou péči u pacientů s TBC. K cílům byly stanoveny dvě výzkumné otázky. 1. Dodržují pacienti s tuberkulózou léčebný režim? 2. Dodržují sestry bariérovou ošetřovatelskou péči u pacientů s tuberkulózou? Z výzkumného šetření vyplynulo, že pozorovaní pacienti dodržovali léčebný režim. Pozorované sestry dodržovaly bariérovou ošetřovatelskou péči a hygienicko epidemiologická opatření. Na základě těchto výsledků lze uvést, že sestry mají teoretické i praktické znalosti v oblasti bariérové ošetřovatelské péče a tyto znalosti využívají při ošetřovatelských činnostech u pacientů s tuberkulózou. Z šetření vyplynuly tři hypotézy. H1 Pacienti na oddělení TRN dodržují léčebný režim. H2 Sestry znají zásady bariérové ošetřovatelské techniky. H3 Sestry dodržují zásady bariérové ošetřovatelské péče. Výsledky výzkumného šetření budou poskytnuty hlavní sestře Jihlavské nemocnice a vrchní sestře oddělení tuberkulózy a respiračních onemocněních Nemocnici Jihlava a.s. jako zdroj informací pro kontinuální zvyšování kvality ošetřovatelské péče u pacientů s tuberkulózou na oddělení tuberkulózy a respiračních onemocnění.

Česká televize: Situace v krajích 2004 - 2008
Kunštát, Daniel ; Tabery, Paulína
Výzkumná zpráva prezentuje výsledky sekundární analýzy dat CVVM ohledně krajů.