Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Pivovar Hoppy Friends
Němeček, Pavel ; Novotný, Miloslav (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem pivovaru Hoppy Friends, který je situovaný ve městě Moravská Třebová. Objekt je navržen třipodlažní a je podsklepený. V podzemním podlaží je umístěn ležácký sklep spolu s chadícím boxem. V prvním podlaží se nachází varna pivovaru se šrotovnou a skladem surovin, návštěvnické centrum, zázemí pro sládka, technická místnost s kotelnou a prodejna. Ve druhém podlaží jsou situovány kanceláře a laboratoře. Objekt pivovaru je navržen ze zděného systému s provětrávanou fasádou a obkladem ze dřevěných desek a hliníkového obkladu, založení na základových pasech s jednoplášťovou plochou střechou.
REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI
Drnovská, Hana ; Pospíšil, Zdeněk (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
Řešení předpolí Květné zahrady spočívá v návrhu návštěvnického centra v části nazývané Pomerančová zahrada, zlepšení funkčního řešení stávajících objektů a řešení nových skleníků v části Holandské zahrady. V objektu návštěvnického centra bude v 1. NP studovna s knihovnou, bookshop a restaurace, v podzemí potom přednáškový sál a navazující galerie. Nad galerií se nachází hlavní komunikace a prostor se světlíky a betonovými lavičkami. V celku je zahrnut návrh vodních ploch, pomerančová zahrada a návrh volného prostoru "zahrady soch". U stávajících objektů zpřesňuji funkce a navrhuji bytobé buňky v 2. NP. Zajímavostí je skleněný tunel, který vede skrz Tropický skleník jako hlavní komunikační tah k návštěvnickému centru. Dále jsou v koncepci řešení nové objekty skleníků na místě stávajících. Zde bude umístěno předváděcí a prodejní centrum zahradnických produktů a výpěstků.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.