Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh synchronního spoke motoru
Kopecký, Jan ; Bulín, Tomáš (oponent) ; Knebl, Ladislav (vedoucí práce)
Práce je zaměřena v první části na teoretickou rešerši oblasti týkající se synchronních motorů s permanentními magnety. Dále jsou rozebírány jednotlivé metody návrhu magnetického obvodu motoru a porovnávány jejich výhody a nevýhody. V poslední části je navrhnuta odporová síť pro zadaný motor, pomocí níž je vypočtena magnetická indukce ve vzduchové mezeře a vnitřní moment motoru. Výsledky jsou následně porovnány s metodou konečných prvků.
Návrh a simulace synchronního motoru s vnořenými magnety
Veselý, Petr ; Vlach, Radek (oponent) ; Ondrůšek, Čestmír (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem synchronního stroje s vnořenými magnety. Nejdříve je popsána základní teorie synchronního stroje, s důrazem na chod v režimu odbuzování. Následně je komplexně navržen motor s vnořenými magnety v šesti a osmipólové verzi pro výkon 65 kW a 3000 otmin-1. Motory jsou porovnávány mezi sebou a s motorem s magnety na povrchu, který byl v této práci také navržen. Nakonec jsou všechny motory srovnány s již vyrobeným a změřeným šestipólovým motorem.
Bezsensorové řízení BLDC motoru
Hrbáč, Zbyněk ; Grepl, Robert (oponent) ; Sova, Václav (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku bezsenzorového řízení BLDC motoru pomocí Rozšířeného Kálmánova filtru. V první části je popsán proces implementace EKF pro odhad rychlosti a elektrického natočení rotoru. K určení odhadovaných stavů používá EKF nelineární model BLDC motoru a měření některých veličin zahrnujících šum. Druhá část práce se zabývá návrhem metodiky měření a odhadem kvality bezsenzorového řízení BLDC motoru. Nejlepších výsledků bylo dosaženo analýzou zvlnění celkového proudu vstupujícího do výkonové elektroniky motoru. V závěru práce bylo ohodnoceno několik algoritmů pro bezsenzorové řízení BLDC motoru.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.