Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Low temperature polarized target for spin structure studies of nucleons at COMPASS
Pešek, Michael ; Finger, Miroslav (vedoucí práce) ; Procházka, Ivan (oponent)
Název práce: Nízkoteplotní polarizovaný terč pro studium spinové struktury nukleonů v experimentu COMPASS Autor: Bc. Michael Pešek Katedra: Katedra fyziky nízkých teplot Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Miroslav Finger, DrSc. Abstrakt: V předložené práci je vyložen koncept hlubokého nepružného rozptylu leptonů na nukleonech v kontextu studia spinové struktury nukleonů. Jsou diskutovány nepolarizovaný a polarizovaný případ a je zaveden koncept TMDs (Partonové distribuční funkce závislé na příčné hybnosti). Je popsána možnost meření TMDs za pomoci Semi-inkluzivního hlubokého nepružného rozptylu (SIDIS) společně s příslušnými výsledky získanými na experimentu COMPASS. Je krátce zmíněn budoucí polarizovaný Drell-Yan program na experimentu COMPASS a jeho důležitost vzhledem k testu universality, tj. změny znaménka T-lichých TMDs jsou-li měřeny v Drell-Yan procesu a v SIDIS procesu. Je zdůrazněna důležitost polarizovaného terče pro studium spinové struktury a je vyložen teoretický základ dynamické jaderné polarizace pomocí Solid efektu a konceptu spinové teploty. V detailech je popsán experiment COMPASS s důrazem na polarizovaný terč. Konečně je popsána a provedena procedura kalibrace v tepelné rovnováze a jsou prezentovány její výsledky. Výsledky měření jaderné polarizace za roky 2010 a 2011 jsou prezentovány...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.