Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Bytový dům, Heřmanův Městec
Ryšánková, Nikola ; Woytela, Jindřich (oponent) ; Sukopová, Dáša (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem vícepodlažního bytového domu s řadovými garážemi v Heřmanově Městci. Objekt má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Dům s osmi bytovými jednotkami je určen pro rodinné bydlení. Hlavní vstup do objektu je orientován na východ. Dům má nepravidelný pravoúhlý tvar půdorysu a je zastřešen plochou střechou. Pobytové místnosti jsou orientovány na jih a západ. Objekt je postaven z keramických tvárnic v nadzemním podlaží a z betonových tvárnic ztraceného bednění v podzemním podlaží. Vodorovné konstrukce tvoří keramické vložky a nosníky. Projekt byl vypracován pomocí výukové verze počítačového programu AutoCad. Při zpracování byl kladen důraz na dispoziční řešení, architektonický vzhled, statické požadavky a bezpečnost užívání.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.