Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 110 záznamů.  začátekpředchozí101 - 110  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
ANALÝZA VYBRANÝCH MODELŮ FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ
Pfeiferová, Andrea ; Zeman, Karel (vedoucí práce) ; Krebs, Vojtěch (oponent)
Cílem bakalářské práce je analýza modelů financování zdravotní péče a porovnání jednotlivých systémů zdravotnictví. Rostoucí náklady na zdravotní péči, zvyšování ceny práce o vyšší odvody do systému zdravotní péče je předmětem diskusí, zda financování z průběžných systémů zdravotní péče je dlouhodobě udržitelné. V teoretické části se zaměřím na existující zdravotnické modely a mechanismy, na základě kterých jsou zdravotnické systémy utvářeny. V analytické části budu rozebírat modely používané ve Velké Británii, Švédsku, Německu a Švýcarsku. Tyto systémy patří mezi několik základních modelů, u nichž můžeme nalézt principy fungování, které mohou být určitým doporučením a návodem pro další systémy financování veřejného zdravotnictví. Následně budou tyto modely porovnány se způsobem financování zdravotnictví v České republice. V závěru práce budou představeny možné alternativy, kterými by se český systém zdravotnictví mohl inspirovat ze zahraničních modelů pro jeho další vývoj a možné reformy financování zdravotní péče v České republice.
Analýza korupce ve zdravotnictví
Dupalová, Veronika ; Běláčková, Vendula (vedoucí práce) ; Durdisová, Jaroslava (oponent)
Tato práce se snaží analyzovat vliv korupce na náklady zdravotnického systému prostřednictvím zjištění vlivu počtu soutěžitelů na konečnou cenu veřejné zakázky ve zdravotnictví. Teoretická část definuje pojem korupce, právní rámec, typy korupce, jakým způsobem je možné ji měřit, veřejné zakázky a jejich kontrolní systém atd. Druhá část práce analyzuje pomocí regresního modelu efektivitu veřejných zakázek ve zdravotnictví na náhodně vybraném souboru 223 zakázek, které byly provedeny v České republice v období 2006 -- 2009 s využitím proměnných zadávací cena, koncová cena, počet nabízejících apod. Práce se snaží potvrdit domněnku o vlivu explicitní konkurence (počet podaných nabídek) na výslednou cenu. V ČR má konkurence z pohledu počtu podaných nabídek podstatný vliv na výslednou cenu veřejné zakázky a to pravděpodobně díky neefektivnímu a netransparentnímu nastavení systému veřejného zdravotnictví, jež podporuje korupční jednání.
České zdravotnictví očima veřejnosti
Dimitrová, Michaela
V prosinci 2007 pokládalo Centrum pro výzkum veřejného mínění otázky mapující názory veřejnosti na situaci ve zdravotnické oblasti. Zajímala nás nejen spokojenost Čechů se zdravotnickým systémem a kvalitou lékařské péče, ale též jsme zjišťovali názory občanů na některé konkrétní aspekty zdravotnictví (např. vztahy mezi lékaři a pacienty, financování veřejného zdravotnictví, dostupnost lékařské péče apod.).
Analýza veřejných a soukromých výdajů na zdravotnictví
Kaimova, Nadira ; Maaytová, Alena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou financování zdravotnictví, práce obsahuje analýzu veřejných a soukromých výdajů na zdravotní péči v České republice a Kazachstánu v letech 2001-2007.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 110 záznamů.   začátekpředchozí101 - 110  přejít na záznam: