Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 194 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mateřská škola jako primární instituce výchovy ke zdraví.
KÖHLEROVÁ, Miroslava
Diplomová práce na téma ?Mateřská škola jako primární instituce výchovy ke zdraví? rozebírá, jaké je využití oboru výchovy ke zdraví v mateřských školách. Jejím dalším cílem je zjistit, v jaké podobě a do jaké míry s tématy tohoto zaměření mateřské školy pracují. Teoretická část obsahuje kapitoly, které se zabývají výchovou ke zdraví a předškolním vzděláváním. Je zde charakteristika samotného vzdělávacího oboru výchovy ke zdraví a jeho cílové zaměření, vzdělávací obsah a očekávané výstupy. V další části je uvedena charakteristika předškolního vzdělávání, jeho cíle, včetně Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Dále jsou uvedeny vyskytující se prvky výchovy ke zdraví ve vzdělávacích oblastech včetně primární prevence. Poslední oblast se zabývá charakteristikou dítěte předškolního věku, jeho psychomotorickým vývojem a socializací. Je zde též uveden vliv pedagoga při výchově a vzdělávání dítěte a význam mateřské školy pro dítě a jeho rozvoj. Praktická část přináší výsledky smíšeného šetření. Kdy kvantitativní výzkum byl zjišťován pomocí metody dotazníků a kvalitativní výzkum byl realizován pomocí rozhovorů. Výzkumný soubor tvoří učitelky mateřských škol Jihočeského kraje. Zkoumána je jejich práce s dětmi vzhledem k oboru týkajícího se výchovy ke zdraví. V závěru práce jsou vyhodnoceny a shrnuty výsledky výzkumného šetření.
Výroční zpráva ČRDM 2015
Česká rada dětí a mládeže
Výroční zpráva o činnosti, projektech, hospodaření a členských organizacích České rady dětí a mládeže za rok 2015.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva ČRDM 2014
Česká rada dětí a mládeže
Výroční zpráva o činnosti, projektech, hospodaření a členských organizacích České rady dětí a mládeže za rok 2014.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva ČRDM 2013
Česká rada dětí a mládeže
Výroční zpráva o činnosti, projektech, hospodaření a členských organizacích České rady dětí a mládeže za rok 2013.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva ČRDM 2012
Česká rada dětí a mládeže
Výroční zpráva o činnosti, projektech, hospodaření a členských organizacích České rady dětí a mládeže za rok 2012.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva ČRDM 2011
Česká rada dětí a mládeže
Výroční zpráva o činnosti, projektech, hospodaření a členských organizacích České rady dětí a mládeže za rok 2011.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva ČRDM 2010
Česká rada dětí a mládeže
Výroční zpráva o činnosti, projektech, hospodaření a členských organizacích České rady dětí a mládeže za rok 2010.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva ČRDM 2009
Česká rada dětí a mládeže
Výroční zpráva o činnosti, projektech, hospodaření a členských organizacích České rady dětí a mládeže za rok 2009.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva ČRDM 2008
Česká rada dětí a mládeže
Výroční zpráva o činnosti, projektech, hospodaření a členských organizacích České rady dětí a mládeže za rok 2008.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 194 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.