Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 67 záznamů.  začátekpředchozí58 - 67  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metody měření vibrací strojních částí za rotace
Budek, P. ; Chmelíček, M. ; Jehlička, Vladimír
Článek popisuje metody měření vibrací za rotace železničního dvoukolí a lopatek parních turbín, způsoby přenosů signálů z rotujících částí k vyhodnocovacímu zařízení. Autoři se v článku podrobněji věnují řešení problematiky radiotelemetrického přenosu signálů.
Vliv vířivosti na přenos pasivního skaláru v oscilačním proudění
Vališová, K. ; Knob, Martin ; Adamec, J.
Práce navazuje na předchozí poznatky, týkající se vlivu oblasti odtržení proudění na přenos hmoty v plicích. Získané poznatky zobecňuje a zabývá se obecně vlivem vířivosti na přenos pasivního skaláru při daných proudových podmínkách, tj. při socliačním proudění.
využití předacích cen při řízení podniku
Kašpar, František ; Roun, Vlastimil (vedoucí práce) ; Vacek, Petr (oponent)
Cílem této práce je doporučit vhodnou vnitropodnikovou cenu pro výrobní střediska konkrétní společnosti. Nejdříve je provedena analýza současné metodiky vnitropodnikových cen u těchto výrobních středisek. Dále jsou vytvořeny alternativní přístupy k tvorbě vnitropodnikových cen, zhodnoceny rozdíly mezi jednotlivými přístupy a na závěr prozkoumána možnost použití pro rozpočtování nákladů těchto středisek.
Faktory úspěšnosti přenosu obchodních modelů do prostředí českého internetu
Horský, Karel ; Klas, Jan (vedoucí práce) ; Karen, Vladimír (oponent)
Tato práce je věnována obchodním modelům, používaným na internetu. Cílem práce je na základě porovnání vybraných obchodních modelů a jejich implementací analyzovat faktory, ovlivňující úspěšnost přenosu těchto modelů z prostředí světového internetu do specifických podmínek českého internetu. Faktory jsou dále zkoumány s ohledem na působení okolních podmínek a na základě výsledků zkoumání jsou rozděleny do několika skupin významnosti podle různých kritérií.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 67 záznamů.   začátekpředchozí58 - 67  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.