Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 109 záznamů.  začátekpředchozí90 - 99další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Přestup tepla a hmoty u syntetizovaného impaktního proudu
Trávníček, Zdeněk ; Hyhlík, Tomáš ; Maršík, František
Syntetizovaný proud vzduchu byl vytvářen generátorem s nulovým časově středním hmotnostním tokem tekutiny, a lokální hodnoty přenosu hmoty byly zkoumány pomocí metody sublimace naftalenu. Pomocí analogie mezi přenosem tepla a hmoty byly výsledky přepočteny na přestup tepla. Výsledky byly porovnány s chováním ustáleného impaktního proudu; rozdíly byly menší než 11%.
Vliv vířivosti na přenos pasivního skaláru v oscilačním proudění
Vališová, K. ; Knob, Martin ; Adamec, J.
Práce navazuje na předchozí poznatky, týkající se vlivu oblasti odtržení proudění na přenos hmoty v plicích. Získané poznatky zobecňuje a zabývá se obecně vlivem vířivosti na přenos pasivního skaláru při daných proudových podmínkách, tj. při socliačním proudění.
Spektrální identifikace motoru ATUR na aerodynamických ložiskách
Kozánek, Jan ; Veselý, Jan ; Říha, I. ; Šafr, M.
V předloženém příspěvku byl identifikační postup vyhlazení frekvenčního přenosu v komplexní rovině aplikován při vyhodnocení dynamických měření na motoru ATUR získaných v rámci zkušebních běhů.
Chromatographic Determination of Transport Characteristics of Porous Solids
Šolcová, Olga ; Schneider, Petr
The article deals with chromatographic determination of transport characteristics of porous solids.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 109 záznamů.   začátekpředchozí90 - 99další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.