Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 91 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Extracting Information from Database Modeling Tools
Drobný, Denis ; Parízek, Pavel (vedoucí práce) ; Kopecký, Michal (oponent)
Data lineage je zobrazením toku informácií v komplikovaných systémoch. V prípade, že takýmto systémom je databáza, ukazuje tabuľky a stĺpce, spolu s transformáciami, ktoré modifikujú dáta v nej uložené. Takýto pohľad však môže byť ťažko pochopiteľný pre ľudí, ktorí sú menej zbehlí v technickom prostredí, keďže databázové objekty väčšinou podliehajú menným konvenciám a častokrát reprezentujú implementačné detaily. Pre jednoduchšie pochopenie dátových tokov sme vypracovali softvér Metadata Extractor. Ten na jednej strane získava podrobný popis databázových objektov a zároveň prináša novú perspektívu na tok dát pomocou business lineage, ktorá je pochopiteľná pre širší okruh ľudí. Informácie potrebné na vytvorenie takejto funkcionality získavame z mode- lovacích nástrojov, akými sú napríklad ER/Studio a PowerDesigner, ktoré sa využívajú pri navrhovaní databáz. Naše riešenie využíva a zároveň rozširuje Manta Flow, čo je softérový nástroj na vytváranie dátových tokov. 1
Bezkamerové násilí
Laytadze, Lali ; DVOŘÁK, Tomáš (vedoucí práce) ; ŠIMŮNEK, Michal (oponent)
Kód přidělený předmětu vstupujícímu do interaktivního prostředí určuje a předznamenává jeho další existenci. V prostředí internetu absence číselného označení představuje nedohledatelnost konkrétního předmětu. Teprve s přidělením unikátního kódu daná věc pro komputerizovaný svět začíná existovat. Předmět po získání odpovídajícího kódu jakoby ožívá, stává se rozpoznatelným, kategorizovatelným, dohledatelným - nabývá svou identitu. Veškeré prostředí, ve kterém se nacházíme, můžeme vnímat za snímané a skenované. Bezfotoaparátovou fotografii potkáváme v momentě našeho existování v umělém prostoru. Jsme skenováni a zároveň jsme tím, kdo skenuje. Jakou roli v procesu skenování a zároveň fotografování hraje člověk, kterého můžeme vnímat jako pomůcku k bezfotoaparátovému fotografování přítomnosti. Je zdrojem určujícím nebo vytvářejícím pravidla? A nebo je pomůckou k ukončování procesu bezfotoaparátového fotografování, protože jako druh určuje a rozpoznává bod, který je stanoven pro existenci a smysl bezfotoaparátového snímání?
Virtual National Phonoteque
Horová, Iva ; Malinová, Iva ; Allen, Anthony
Od začátku tohoto roku má Národní technická knihovna v Praze ve své správě unikátní databázi záznamů zvukových nosičů uložených v českých institucích - Virtuální národní fonotéku. Tato databáze a portál sdružuje na jednom místě záznamy z institucí různého typu - knihovny, komerční vydavatelství (nejvýznamnější je spolupráce s vydavatelstvím Supraphon), Český rozhlas, Česká televize i soukromí sběratelé. Uživatelé portálu mohou zjistit, která instituce vlastní požadovanou nahrávku, a následně stojí na křižovatce s několika směry: mohou do instituce zajít a nahrávku si poslechnout či půjčit, mohou si díky odkazu poslechnout ukázku nahrávky, mohou si nahrávku zakoupit na e-shopu.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Doplnění geografických souřadnic do fotografií podle záznamu trasy
Mareš, Jiří ; Orság, Filip (oponent) ; Semerád, Lukáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou doplnění geografických souřadnic do metadat fotografií za pomoci záznamu trasy pořízeného například využitím systému GPS. Kromě automatického doplnění dat má uživatel možnost provést jejich úpravu či manuální přiřazení za pomoci diagramu trasy s mapovým podkladem. Cílem je implementovat uživatelsky jednoduchou aplikaci pro tento účel. Aplikace je vytvořena v jazyce Java a je tedy možné ji spouštět na různých operačních systémech.
Vyhledávání duplicitních fotografií
Sklenář, Zdeněk ; Hradiš, Michal (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací a otestováním aplikace, která slouží k vyhledání duplikací ve fotografiích podle Exif metadat. Aplikace dále umožňuje zobrazení náhledu fotografie, včetně Exif metadat fotografie. Seskupení duplikací, následný výběr nejlepší fotografie pro ponechání podle parametru nastaveného uživatelem, manuální úpravu této volby a vymazání ostatních. Dále je možné filtrování fotografií a export vybraných fotografií do ZIP archivu.
Systém pro správu a výběr fotografií
Blažek, Tomáš ; Lysek, Tomáš (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit systém pro správu a výběr fotografií, který by měl umožnit uživatelům efektivnější způsob vyhledávání ve velkém množství fotografií. Vyhledávací kritéria zahrnují vyhledávání podle objektů vyskytujících se na fotografiích, adresy místa pořízené fotografie a kalendářního data vytvoření fotografie. Výsledkem je systém implementovaný v jazyce Python využívající volně dostupnou neuronovou síť implementovanou v jazyce C.
Linked data is dead?
Lager, Lassi
Lightning talks
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Solr Total
Nicolas, Yann
Lightning talks
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Enriching Library Metadata with APIs
Mak, Lucas
Given the ever-dwindling resources assigned to metadata creation, individual libraries are hard-pressed to create and maintain high quality traditional metadata across-the-board, let alone to prepare and transform legacy data into linked data. Coming up with no additional support by looking inside, one should look outside for resources that can help mitigate the situation. Nowadays, libraries no longer monopolize metadata creation. More and more special domain communities have set up Wikipedia-like crowd-sourced portals to serve information needs of their members. At the same time, there are international initiatives in the library community to set up data stores for linked data sets. Can the library tap into these rich information resources, in an efficient way, to enrich library metadata in the traditional way as well as prepare the legacy data for the big migration? This presentation will discuss how Michigan State University Libraries is able to harvest selected metadata from various library and non-library community based portals through APIs (Application Programming Interface) in a batch and automated fashion to enrich existing metadata of a popular music collection and enhance them with URIs for linked data conversion down the road.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 91 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.