Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výběr optimálního způsobu řízení zásob za různých konkrétních podmínek podniku
POHANKOVÁ, Václava
Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení současného způsobu řízení zásob vybraného podniku, navržení vlastního systému řízení zásob vycházejícího z údajů podniku a vyhodnocení získaných výsledků s ohledem na další rozvoj podniku. V průběhu šetření vyplynula nutnost rozčlenit druhy materiálů do těchto kategorií. První položku představuje tak zvaný strategický materiál (vzácná dřeva), u této položky nemá společnost jinou možnost, než plně akceptovat pravidla trhu s celosvětově nedostatkovým zbožím a spíše se věnovat hledání nových zdrojů dřeva. Do druhé kategorie patří takzvaný zakázkový materiál (pigmenty, vitamíny). Charakter tohoto materiálu vylučuje tvorbu skladových zásob a je objednáván až na základě zakázky od zákazníka. Vlastní řízení zásob je tudíž možné až u třetí kategorie zásob a to skupiny materiálu objednávané sumou. Vzhledem k tomu, že předcházející šetření neprokázalo žádné problémy podniku, mohl být navržený systém zaměřen pouze na minimalizaci nákladů (EOQ model) a na zajištění plynulosti výroby (stanovaní pojistné zásoby). Z toho důvodu, že podnik používá nové technologie, se kterými nemá zkušenost a nedokáže dost dobře odhadnout výši zásob, doporučovala bych pojistnou zásobu udržovat i přesto, že na sebe váže značné náklady. Pokud by chtěl podnik tyto náklady snížit, navrhovala bych spíše, aby se zaměřil na komunikaci s dodavateli a pokusil se o získání garance dodací doby. Snížení celkových nákladů spojených se zásobováním umožňuje také EOQ model. Využitím tohoto modelu dojde k optimalizaci počtu objednávek a objednávaného množství. Tento model byl aplikován na vybraných pěti základních druzích materiálů. Zavedením tohoto systému objednávání, by podnik celkově ušetřil 853 774,- Kč. V současné době je podnik ve fázi růstu a vývoje a jeho vynikající hospodářské výsledky ho nenutí k jakýmkoliv změnám. Podstatné ale je, že byly zjištěny možnosti, které by případně vedly k minimalizaci nákladů spojených se zásobami.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.