Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 71 záznamů.  začátekpředchozí57 - 66další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Fyzikální praktikum - elektronická podpora výuky
GRILL, František
Tato bakalářská práce se zabývá podporou výuky předmětu fyzikální praktikum. V první části práce jsou popsány základní znalosti, vědomosti a podrobné návody pro tvorbu a zpracování protokolů z měření. V druhé části práce jsou rozčleněny jednotlivé úlohy do oblastí fyziky ? Mechanika a termika, Elektřina a magnetismus, Kmity, vlnění a optika, Elektronika, Atomová fyzika a Speciální měření. Třetí část obsahuje stručný popis vytvořených www stránek, jejich organizace a obsah.
Studium strukturních a magnetických vlastností železných nanodrátů z prvních principů
Zelený, Martin ; Šob, Mojmír ; Hafner, J.
Strukturní a magnetické vlastnosti železných nanodrátů jsou studovány pomocí výpočtů elektronové struktury z prvních principů. Je ukázáno, že struktura nanodrátů silně závisí na jejich natažení nebo stlačení.
Studium magnetismu hranic zrn z prvních principů
Čák, Miroslav ; Šob, Mojmír ; Hafner, J.
Je studována segregace nečistot na hranicích zrn v železe na základě výpočtů elektronové struktury z prvních principů.
Tranzitivní kovové filmy skupiny 3d na povrchu W(100): Vliv vzniku slitiny na magnetismus
Ondráček, Martin ; Kudrnovský, Josef ; Máca, František
Magnetické vlastnosti dvoudimenzionálních slitin Mn, Co, Cr, Fe, a V na povrchu W(100) jsou detailně studovány pomocí prvoprincipielních výpočtů.
Sborník abstrakt z 10. Zámecké konference o nových trendech v geomagnetismu, paleomagnetismu, magnetismu hornin a magnetismu životniho prostředí

Jubilejní 10. konference, organizovaná společně GFÚ AV ČR a GFÚ SAV každé dva roky od 1988, za účelem výměny informací v magnetismu hornin, paleomagnetismu a environmentálním magnetismu. Příspěvky z magnetizmu hornin a jeho aplikací v archeomagnetismu, paleomagnetismu, magnetostratigrafii a magnetismu životního prostředí.
Magnetismus hranic zrn - studium z prvních principů
Čák, Miroslav ; Šob, Mojmír ; Hafner, J.
Je studována magnetická struktura symetrické sklonové hranice sigma 5 (310) v železe pomocí prvoprincipielních výpočtů. Lokální magnetický moment atomů ležících na hranici zrna je vyšší ve srovnání s mag. momentem v objemu. Toto je interpretováno jako magnetoobjemový efekt, tj. jako důsledek snížené koordinace.
Studium magnetismu kobaltu podél tetragonální deformační dráhy z prvních principů
Zelený, Martin ; Legut, Dominik ; Šob, Mojmír
V článku studujeme magnetické chování kobaltu podél tetragonálních deformačních drah pri různých objemech. Vypočtené totální energie jsou znázorněny pomocí vrstevnicového grafu jako funkce objemové a tetragonální deformace a jsou nalezeny hranice mezi feromagnetickými a nemagnetickými stavy.
Ztráta magnetismu Ni3Al podél tetragonální deformační dráhy
Legut, Dominik ; Šob, Mojmír
Byly určeny fázové hranize mezi feromagnetickou a nemagnetickou oblastí v tetragonálně deformovaném Ni3Al. Ztráta magnetismu byla analyzována i pomocí Stonerova kritéria.
Hledání magnetismu paladia
Káňa, Tomáš ; Legut, Dominik ; Šob, Mojmír
Byla analyzována elektronová struktura Pd v bcc, fcc a hcp modifikaci. Při použití zobecněné gradientové aproximace byl nalezen feromagnetismus v hcp Pd.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 71 záznamů.   začátekpředchozí57 - 66další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.