Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 66 záznamů.  začátekpředchozí57 - 66  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Magnetismus hranic zrn - studium z prvních principů
Čák, Miroslav ; Šob, Mojmír ; Hafner, J.
Je studována magnetická struktura symetrické sklonové hranice sigma 5 (310) v železe pomocí prvoprincipielních výpočtů. Lokální magnetický moment atomů ležících na hranici zrna je vyšší ve srovnání s mag. momentem v objemu. Toto je interpretováno jako magnetoobjemový efekt, tj. jako důsledek snížené koordinace.
Studium magnetismu kobaltu podél tetragonální deformační dráhy z prvních principů
Zelený, Martin ; Legut, Dominik ; Šob, Mojmír
V článku studujeme magnetické chování kobaltu podél tetragonálních deformačních drah pri různých objemech. Vypočtené totální energie jsou znázorněny pomocí vrstevnicového grafu jako funkce objemové a tetragonální deformace a jsou nalezeny hranice mezi feromagnetickými a nemagnetickými stavy.
Ztráta magnetismu Ni3Al podél tetragonální deformační dráhy
Legut, Dominik ; Šob, Mojmír
Byly určeny fázové hranize mezi feromagnetickou a nemagnetickou oblastí v tetragonálně deformovaném Ni3Al. Ztráta magnetismu byla analyzována i pomocí Stonerova kritéria.
Hledání magnetismu paladia
Káňa, Tomáš ; Legut, Dominik ; Šob, Mojmír
Byla analyzována elektronová struktura Pd v bcc, fcc a hcp modifikaci. Při použití zobecněné gradientové aproximace byl nalezen feromagnetismus v hcp Pd.
Studium magnetismu v FeCo z prvních principů
Čák, Miroslav ; Legut, Dominik ; Šob, Mojmír
Totální energie FeCo je vypočtena jako funkce objemové a tetragonální deformace. Výsledky jsou použity k vysvětlení a k predikci mřížkových parametrů tenkých vrstev FeCo na substrátech s geometrií (001).
Nanocompositní materiál s železnými nanočásticemi obalenými grafitem připravený dvoustupňovou procedurou
David, Bohumil ; Pizúrová, Naděžda ; Schneeweiss, Oldřich ; Bezdička, Petr ; Alexandrescu, R. ; Morjan, I. ; Cruneteanu, A. ; Voicu, I.
V článku popisujeme fázové složení a magnetické vlastnosti nanokompozitu obsahujícího nanočástice se strukturou jádro-slupka. Jádro částic je tvořené alfa-Fe a slupka je z grafitu. Tyto nanočástice vznikly žíháním nanoprášku vyrobeného laserovou pyrolýzou plynných reaktantů. Nanoprášek, který byl syntetizován z plynných prekurzorů obsahujících prvky Fe, C, N, byl studován pomocí TEM, XRD a magnetických měření. Nanoprášek byl následně vyžíhán při 800°C ve vakuu, přičemž došlo k nukleaci a růstu alfa-Fe nanočástic. Přítomnost alfa-Fe nanočástic se středním průměrem 40 nm ve vyžíhaném nanoprášku byla dokázána XRD a TEM analýzou. Mössbauerova spektroskopie byla použita pro upřesnění fázového složení syntetizovaného i vyžíhaného nanoprášku.
Dynamic of magnetic drive
Houfek, L. ; Krejčí, P. ; Fuis, Vladimír
V příspěvku jsou uvedeny výsledky experimentálního ověřování dynamických vlastností magnetických spojek.
Magnetic measurements of iron/graphite core-shell structured nanoparticles
David, Bohumil ; Pizúrová, Naděžda ; Schneeweiss, Oldřich ; Bezdička, Petr ; Morjan, I. ; Alexandrescu, R.
We present magnetic and morphological characterization of iron- and iron-carbide- based nanopowder obtained by the laser synthesis from sensitized gas phase mixture containing acetylene and iron pentacarbonyl vapors. The analysis was performed on the as-prepared material and the annealed material. The results of TEM, XRD, Mössbauer and magnetic measurements are reported. During annealing of the nanopowder core-shell nanoparticles appear.
Ab initio simulation of a tensile test in iron
Friák, Martin ; Šob, Mojmír ; Vitek, V.
A tensile test in ferromagnetic and nonmagnetic iron is simulated by ab initio electronic structure calculations using all-electron full potential linearized augmented plane wave method (FLAPW) within generalized gradient approximation (GGA). The theoretical tensile strength of ferromagnetic iron for [001] loading is determined and compared with that of other materials. The magnetic behavior of iron under tensile loading is studied in detail and compared with results for triaxial loading.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 66 záznamů.   začátekpředchozí57 - 66  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.