Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Experimentalní výzkum specificity strachu z hadů u lidí: korálovcovitý vzor
Průšová, Lucie ; Frynta, Daniel (vedoucí práce) ; Veselý, Petr (oponent)
Společná koevoluce hadů a primátů způsobila, že u mnoha primátů včetně člověka vyvolávají hadi strach. Na začátku této koevoluce působili totiž hadi jako hlavní predátoři primátů. V minulosti měl tedy jistě vliv na přežití fakt, že jsou lidé schopni rychleji postřehnout stimul vyvolávající oprávněnou reakci strachu, takovým stimulem je i had. V přírodě funguje řada výstražných či zastrašovacích signálů a jedním z nich je aposematické zbarvení korálovcovitých hadů. Američtí korálovci mají toto zbarvení a jsou smrtelně jedovatí. Severo- a středoamerické druhy neškodných korálovek napodobují korálovce (Batesovské mimikry) a z této podoby získávají výhodu. Vzor korálovcovitých hadů vyvolává vrozený strach u některých druhů ptáků a většina se vyhýbá i věrným plastikovým atrapám. Tento vzor by mohl být obecně sdíleným signálem, který by vnímalo více skupin živočichů včetně člověka. Cílem práce bylo zjistit, zda se člověk bojí korálovcovitých hadů, ačkoliv s nimi nemá dlouhou koevoluční historii. Dále analyzovat, který parametr vzezření korálovců působí u člověka pocit strachu, zda dominantní roli hraje korálovcovité zbarvení, korálovcovitý vzor nebo samotný tvar hada. Pro srovnání byla testována i atraktivita těchto hadů. Další otázkou bylo, zda je člověk schopen intuitivně rozpoznat jedovaté (korálovce) a...
Fobie a strach z hadů
Průšová, Lucie ; Frynta, Daniel (vedoucí práce) ; Maresova, Jana (oponent)
1 Abstrakt Strach z hadů je u primátů a člověka zakořeněný z minulosti, kdy byli hadi první predátoři primátů a člověka. Had je pro člověka negativní stimul, který je schopen zaujmout jeho pozornost dříve, než podnět neutrální nebo jiný druh negativního stimulu. Dokonce je mozek schopen tento stimul zpracovat nevědomě (i když je stimul maskován). Strach z hadů je velmi zajímavé téma, které se zkoumá u lidí a zvířat. U lidí je více používaných metod jeho zkoumání. Jsou to dotazníky, pokusy s živými hady, s obrázky a fotografiemi hadů. Pokusy s živými hady slouží ke zjištění, jak silná je fobie z hadů a zda jde fobie kontaktem s hadem a upravením myšlenek o něm potlačit nebo zmírnit. Strach lze získat více způsoby. Jedná se o klasické podmiňování, modelování, negativní informaci a neasociativní získání strachu. Specifickou otázkou řešenou v této práci je strach z korálovcovitých hadů a jejich mimetiků, s nimiž má člověk nejkratší koevoluci. Klíčová slova: Strach z hadů, měření strachu, klasické podmiňování, modelování, negativní informace, neasociativní získání strachu, korálovec, mimetik

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.