Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 225 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dvoubytový rodinný dům s provozem masáží v Tečovicích
Miklas, Josef ; Vlach, František (oponent) ; Štěpánek, Ladislav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dvoubytového rodinného domu s provozem masáží v Tečovicích. Pozemek pro stavbu je svažitý. Objekt je podsklepený, kdy v suterénu se nachází provozovna masáží, garáže a technické místnosti pro jednotlivé byty. V prvním nadzemním podlaží se nachází dvě bytové jednotky pro 4člennou rodinu. Každý byt má své vlastní vnitřní schodiště. V druhém nadzemním podlaží je klidová část bytů. Konstrukční systém je z cihelných bloků Porotherm, stropy jsou skládané vložkami Miako. Dům má sedlovou střechu tvořenou novodobou hambálkovou soustavou. Krytinu tvoří pálená taška Tondach.
Dům na vodě
Kosová, Karolína ; Kučera, Radim (oponent) ; Struhala, Karel (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu s malířským ateliérem v Martinicích u Onšova. Navrhovaná stavba bude založena částečně na břehu pozemku číslo 140/2, větší část stavby je navržena nad hladinou rozlehlého rybníka (číslo pozemku 145). Dům pro čtyřčlennou rodinu má dvě nadzemní podlaží. Parkování je řešeno samostatnou garáží pro dvě vozidla. Základovou konstrukci tvoří velkoformátové železobetonové vrtané piloty a rámová konstrukce příčlí, podporující nosné stěny. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z cihelných broušených bloků a opatřeny zateplovacím systémem s provětranou fasádou. Strop tvoří železobetonové desky. Dominantou domu je oblouková dvouplášťová střecha. Zastřešení spojovací části mezi rodinným domem a ateliérem je navrženo jako pochozí plochá střecha.
Bytový dům
Lauko, Marek ; Šoulová, Eva (oponent) ; Utíkalová, Ivana (vedoucí práce)
Cieľom bakalárskej práce je spracovanie projektovej dokumentácie pre ohlásenie stavby uvedenej v § 104 ods. 1 písm. a) až e) stavebného zákona alebo pre vydanie stavebného povolenia pre bytový dom v katastrálnom území mesta Brno-Bystrc. Objekt sa nachádza na okraji mesta v zastaviteľnom území určeného pre bývanie, na pomerne rovinatej parcele č. 2632/3. Jedná sa o novostavbu v území, kde sa už nachádzajú bytové domy z obdobia druhej polovice 20. storočia, z nich je väčšina po modernizácií. Bytový dom je umiestený v strede parcely a nijak svojim objemom nenarúša pôvodný charakter zástavby. Objekt je navrhnutý ako nepodpivničený bytový dom so 7 nadzemnými podlažiami, v ktorých sa nachádza celkovo 14 bytov (dva na každom podlaží). 12 bytov je určených pre 3 až 4 členné rodiny, 2 byty na prízemí sú riešené ako bezbariérové pre 2 osoby s možnosťou garážového státia. Z dôvodu zabezpečenia parkovacích miest pre dopravu v kľude je nutné na pozemku vybudovať parkovisko, takisto je nutné vybudovať chodník pre chodcov. Konštrukčný systém objektu je stenový, murovaný z keramických tvárnic. Pre urýchlenie výstavby sú stropné konštrukcie navrhnuté z veľkoplošných filigránových panelov. Strecha je plochá.
Nadstandardní rodinný dům
Beňo, Radoslav ; Rebrova, Tatiana (oponent) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh a vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby objektu nadstandardního rodinného domu, který se nachází v katastrálním území obce Dolní Lomná (629600), na parcelách č. 45/2 a 47/2. Návrh je v souladu s územním plánem obce. Objekt je částečně podsklepený se dvěma nadzemními podlažími a s garáží, která je určena pro jeden osobní automobil. Dům je navržen jako jedna bytová jednotka určená pro čtyřčlennou rodinu. Konstrukční systém je řešen jako monolitická železobetonová konstrukce, beton C30/37, XP1, ocel S235-B500B, a to ve všech podlažích. Návrh vnitřní dispozice je řešen tak, aby svou funkcí vyhovoval všem požadavkům uživatelů domu.
Bytový dům v Havlíčkově Brodě
Bočková, Veronika ; Julinová, Patricie (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší projekt bytového domu a řadových garáží v Havlíčkově Brodě v ulici Rozkošská na parcelách č. 659/39 a 659/1, které jsou mírně svažité. Bytový dům je částečně podsklepený, má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Obvodové nosné konstrukce v nadzemním podlaží jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm, doplněné kontaktním zateplovacím systémem podle zásad ETISC. V suterénu jsou obvodové nosné konstrukce řešeny jako železobetonová monolitická stěna, která je opatřena tepelnou izolací. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. V bytovém domě je navrženo 11 bytových jednotek různých dispozičních řešení. Řadové garáže budou tvořeny 11 garážemi pro osobní automobily a 1 garáží pro motorky. Obvodové stěny budou vyzděny z tvárnic Porotherm. Střecha je navržena plochá jednoplášťová.
Rodinný dům
Farský, Václav ; Dohnal, Jakub (oponent) ; Pěnčík, Jan (vedoucí práce)
Projekt bakalářské práce se zabývá rodinným domem s plochými střechami. Budova má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Základním stavebním materiálem je vyztužení. Dům je určen pro čtyřčlennou rodinu. Nový rodinný dům se nachází v obci Košťálov. Součástí této bakalářské práce je studie rodinného domu, výkresy výkresů, architektonická dokumentace stavby staveb, dokumentace požární bezpečnosti a stavební fyzika.
Novostavba rodinného domu s provozovnou
Čavojská, Petra ; Pospíšil, Jaroslav (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Bakalárska práca spracováva projektovú dokumentáciu rodinného domu s prevádzkou kvetinárstva. Jedná sa o samostatne stojaci objekt s dvomi nadzemnými podlažiami vrátane obytného podkrovia, a je čiastočne podpivničený. V priestoroch prvého nadzemného podlažia sa nachádza aj garáž. Objekt je riešený z tehlového systému a strateného debnenia, založený na základových pásoch z prostého betónu.
Rodinný dům
Fibikar, Tomáš ; Manová, Ludmila (oponent) ; Maceková, Věra (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby objektu rodinného domu v Moravanech v okrese Pardubice. Objekt se nachází na parcele č.78/45, v katastrálním území Moravany nad Loučnou. Je situován v zastavěném okolí. Obrys domu je nepravidelný, zastřešení řešeno jednou sedlovou a jednou plochou střechou. Dům je členěn na obytnou část pro pětitičlennou rodinu. Část pro bydlení má dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží, objekt je částečně podsklepen. Součástí je garáž pro jeden osobní automobil. Vedle pozemku se nachází místní komunikace IV.třídy. Návrh domu respektuje územní plán obce i uliční zástavbu. Konstrukční systém je stěnový Porotherm, stropy jsou skládané s vložkami Miako, sedlová střecha je hambalkového typu, krytina je KM Beta. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s aktuálním zněním platných zákonů, vyhlášek a norem.
Polyfunkční dům ve Velkém Meziříčí
Lysý, Miroslav ; Soudek, Pavel (oponent) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro novostavbu polyfunkčního domu ve Velkém Meziříčí. Objekt je navržen jako čtyřpodlažní s částečným podsklepením, které slouží k účelům parkování pro 4 osobní vozidla. V nadzemních podlažích se celkově nachází 8 bytových jednotek. Další prostory objektu jsou využívány jako prostory pro služby a administrativu. Nosnou konstrukci tvoří vápenopískové cihly, které jsou zatepleny kombinovanou tepelnou izolací.
Polyfunkčný dom
Mareček, Patrik ; Lišková, Barbora (oponent) ; Jelínek, Petr (vedoucí práce)
Predmetom diplomovej práce je novostavba polyfunkčného domu v katastrálnom území mesta Brno. Objekt je päť podlažný s jedným podzemným a 4 nadzemnými podlažiami. V podzemnom podlaží sa nachádza zázemie bytovej časti domu a podzemné garáže s kapacitou 13 parkovacích miest. V prvom nadzemnom podlaží sa bude nachádzať niekoľko prevádzok. V druhom až štvrtom nadzemnom podlaží sa budú nachádzať iba bytové jednotky. Celý objekt je krytý plochou strechou ukončenou atikou. Projekt som navrhol s dôrazom na dispozičné riešenie, orientáciu vzhľadom k svetovým stranám a konštrukčné riešenie stavby. Pri spracovaní práce som sa snažil využiť moderné postupy, bežne dostupné materiály a oddeliť priestor určený pre bývanie od priestorov pre verejnosť.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 225 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.