Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 222 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nadstandardní rodinný dům
Beňo, Radoslav ; Rebrova, Tatiana (oponent) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh a vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby objektu nadstandardního rodinného domu, který se nachází v katastrálním území obce Dolní Lomná (629600), na parcelách č. 45/2 a 47/2. Návrh je v souladu s územním plánem obce. Objekt je částečně podsklepený se dvěma nadzemními podlažími a s garáží, která je určena pro jeden osobní automobil. Dům je navržen jako jedna bytová jednotka určená pro čtyřčlennou rodinu. Konstrukční systém je řešen jako monolitická železobetonová konstrukce, beton C30/37, XP1, ocel S235-B500B, a to ve všech podlažích. Návrh vnitřní dispozice je řešen tak, aby svou funkcí vyhovoval všem požadavkům uživatelů domu.
Bytový dům v Havlíčkově Brodě
Bočková, Veronika ; Julinová, Patricie (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší projekt bytového domu a řadových garáží v Havlíčkově Brodě v ulici Rozkošská na parcelách č. 659/39 a 659/1, které jsou mírně svažité. Bytový dům je částečně podsklepený, má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Obvodové nosné konstrukce v nadzemním podlaží jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm, doplněné kontaktním zateplovacím systémem podle zásad ETISC. V suterénu jsou obvodové nosné konstrukce řešeny jako železobetonová monolitická stěna, která je opatřena tepelnou izolací. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. V bytovém domě je navrženo 11 bytových jednotek různých dispozičních řešení. Řadové garáže budou tvořeny 11 garážemi pro osobní automobily a 1 garáží pro motorky. Obvodové stěny budou vyzděny z tvárnic Porotherm. Střecha je navržena plochá jednoplášťová.
Rodinný dům
Farský, Václav ; Dohnal, Jakub (oponent) ; Pěnčík, Jan (vedoucí práce)
Projekt bakalářské práce se zabývá rodinným domem s plochými střechami. Budova má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Základním stavebním materiálem je vyztužení. Dům je určen pro čtyřčlennou rodinu. Nový rodinný dům se nachází v obci Košťálov. Součástí této bakalářské práce je studie rodinného domu, výkresy výkresů, architektonická dokumentace stavby staveb, dokumentace požární bezpečnosti a stavební fyzika.
Novostavba rodinného domu s provozovnou
Čavojská, Petra ; Pospíšil, Jaroslav (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Bakalárska práca spracováva projektovú dokumentáciu rodinného domu s prevádzkou kvetinárstva. Jedná sa o samostatne stojaci objekt s dvomi nadzemnými podlažiami vrátane obytného podkrovia, a je čiastočne podpivničený. V priestoroch prvého nadzemného podlažia sa nachádza aj garáž. Objekt je riešený z tehlového systému a strateného debnenia, založený na základových pásoch z prostého betónu.
Rodinný dům
Fibikar, Tomáš ; Manová, Ludmila (oponent) ; Maceková, Věra (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby objektu rodinného domu v Moravanech v okrese Pardubice. Objekt se nachází na parcele č.78/45, v katastrálním území Moravany nad Loučnou. Je situován v zastavěném okolí. Obrys domu je nepravidelný, zastřešení řešeno jednou sedlovou a jednou plochou střechou. Dům je členěn na obytnou část pro pětitičlennou rodinu. Část pro bydlení má dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží, objekt je částečně podsklepen. Součástí je garáž pro jeden osobní automobil. Vedle pozemku se nachází místní komunikace IV.třídy. Návrh domu respektuje územní plán obce i uliční zástavbu. Konstrukční systém je stěnový Porotherm, stropy jsou skládané s vložkami Miako, sedlová střecha je hambalkového typu, krytina je KM Beta. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s aktuálním zněním platných zákonů, vyhlášek a norem.
Polyfunkční dům ve Velkém Meziříčí
Lysý, Miroslav ; Soudek, Pavel (oponent) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro novostavbu polyfunkčního domu ve Velkém Meziříčí. Objekt je navržen jako čtyřpodlažní s částečným podsklepením, které slouží k účelům parkování pro 4 osobní vozidla. V nadzemních podlažích se celkově nachází 8 bytových jednotek. Další prostory objektu jsou využívány jako prostory pro služby a administrativu. Nosnou konstrukci tvoří vápenopískové cihly, které jsou zatepleny kombinovanou tepelnou izolací.
Polyfunkčný dom
Mareček, Patrik ; Lišková, Barbora (oponent) ; Jelínek, Petr (vedoucí práce)
Predmetom diplomovej práce je novostavba polyfunkčného domu v katastrálnom území mesta Brno. Objekt je päť podlažný s jedným podzemným a 4 nadzemnými podlažiami. V podzemnom podlaží sa nachádza zázemie bytovej časti domu a podzemné garáže s kapacitou 13 parkovacích miest. V prvom nadzemnom podlaží sa bude nachádzať niekoľko prevádzok. V druhom až štvrtom nadzemnom podlaží sa budú nachádzať iba bytové jednotky. Celý objekt je krytý plochou strechou ukončenou atikou. Projekt som navrhol s dôrazom na dispozičné riešenie, orientáciu vzhľadom k svetovým stranám a konštrukčné riešenie stavby. Pri spracovaní práce som sa snažil využiť moderné postupy, bežne dostupné materiály a oddeliť priestor určený pre bývanie od priestorov pre verejnosť.
Kongresové centrum Humpolec
Šrůta, Otto ; Pospíšil, Jaroslav (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním kongresového centra. Navrhovaný dům se nachází u horního náměstí města Humpolec v lokalitě určené pro výstavbu občanské vybavenosti. Objekt se skládá z podzemní podlaží, kde se nachází garáže pro majitele vozu a sklady jídla pro kuchyň. V prvním nadzemním podlaží se nachází recepce, restaurace a zázemí pro kuchyň. V druhém nadzemním podlaží jsou kongresové sály. Ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží se nachází ubytování pro hosty. Restaurace je navržena pro 55 lidi uvnitř + venkovní letní terasa pojme okolo 30 lidi. Kongresové sály jsou navrženy pro 90 lidí. Ubytování je pro 28 hostů. Venkovní parkování je pro 40 aut. Nosné obvodové zdi jsou provedeny z železobetonu + zateplení. Vnitřní nosné zdi jsou provedeny z železobetonu, vnitřní nenosné zdi z cihel HELUZ. Stropní konstrukce jsou provedeny z přepjatých panelů Spiroll a desek křížem vyztužených. U stropů je proveden SDK podhled. Střecha domů je provedena jako jednoplášťová plochá. Vytápění je provedeno tepelným čerpadlem. Okna jsou dřevěná 6 komorová, dveře hliníkové. V objektu se nachází schodiště a výtah. Navržený objekt je řešen bezbariérově.
Polyfunkční dům
Haraga, Petra ; Sukopová, Dáša (oponent) ; Mohelníková, Jitka (vedoucí práce)
Diplomová práce "Polyfunkční dům" je zpracována ve formě projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Dům je navržen jako samostatně stojící a je podsklepený. Dům je obdélníkového rozměru, zastřešen plochou vegetační střechou. Dům má čtyři nadzemní podlaží s balkóny a terasami. V domě je 10 bytových jednotek. V 1.NP jsou navrženy dva samostatné kancelářské prostory. V prvním nadzemním podlaží se nachází příslušenství bytů:, technická místnost, sklepní prostory a garáže. V domě je navržen výtah. Dům je vyzděn z cihelného systému s kontaktním zateplovacím systémem.
Rodinný dům
Mlejnek, Lukáš ; Král, Jakub (oponent) ; Brukner, Bohuslav (vedoucí práce)
V projektu bakalářské práce je řešena novostavba částečně podsklepeného, dvoupodlažního rodinného domu s vegetační střechou. Určeného pro čtyř až pětičlennou rodinu. Rodinný dům je navržen jako přírodně šetrný a podle energetické obálky budovy spadá do kategorie B – velmi úsporný. V přízemí se nacházejí pobytové místnosti, v 2.NP je klidová část a v suterénu jsou umístěny technické místnosti. Svislé konstrukce suterénu tvoří tvarovky ztraceného bednění, ostatní svislé konstrukce jsou provedeny z vápenopískového zdiva VAPIS. Obvodový plášť je zateplen tepelnou izolací z dřevovláknitých desek systému UDIRECO. Vodorovné konstrukce jsou provedeny ze systému POROTHERM. Schodiště je z železobetonu. Nad objektem se nachází extenzivní zelená střecha. Nad přilehlou garáží je pochůzná polointenznivní vegetační střecha s posezením, přístupná z chodby v 2.NP.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 222 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.