Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Řízení spolupráce se zákazníky
Hanzlík, Tomáš ; Ondrůšek, Jan (oponent) ; Dvořák, Jiří (vedoucí práce)
Obsahem této bakalářská práce, zabývající se řízením vztahů se zákazníky, budou teoretická východiska a podklady pro praktické řešení návrhu změn v CRM systému ve společnosti Internova - CZ GmbH, spol. s r.o., které mají pomoci při udržování dobrých vztahů se stávajícími zákazníky a hledání zákazníků nových. Analýza současného stavu podniku bude provedena z podrobné analýzy jednotlivých prvků CRM, dále pak SWOT analýzy podniku a výsledků měření a měření úrovně vztahů se zákazníky metodou CRACK. Z ní pak vyplývají jednotlivé návrhy na řešení problému.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.