Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 239 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Evaluation of China's FOREX policy: equilibrium exchange rate perspective
Qiriga, - ; Semerák, Vilém (vedoucí práce) ; Baxa, Jaromír (oponent)
Master Thesis: Evaluation of China's FOREX Policy: Equilibrium Exchange Rate Perspective. Author: - Qiriga Supervisor: Ing. Vilém Semerák M.A., PhD. Academic Year: 2018/2019 Abstract This thesis investigated China's foreign exchange policy from the equilibrium exchange rate perspective, using the Fundamental Equilibrium Exchange Rate model with multiregional dimension. The core question is whether Renminbi is misaligned (over- or undervalued) from 2001 to 2017. The result indicated that the bilateral nominal exchange rate of Renminbi against the US dollar was undervalued from 2002 to 2013, reaching a peak of 34.2% in 2007. In the rest of the years, it was overvalued slightly against the US dollar. As to the real effective exchange rate (REER) of Renminbi, it was overvalued in the first three years of the 2000s, then went through the period of undervaluation of 9 years, with a smaller degree compared with the bilateral exchange rate. It is shown that from 2013 the REER of Renminbi had been overvalued for several years until it was undervalued again in 2017 by 2%. Keywords FEER, Renminbi, exchange rate misalignment, multinational model, real effective exchange rate
Vykazování finančních derivátů v účetnictví a jejich využití ve finančním řízení
TOULA, Martin
Tato diplomová práce se zabývá problematikou finančních derivátů, jejich zachycením, klasifikací, účetním pohledem a využitím na příkladu konkrétní účetní jednotky. V teoretické části jsou celkově shrnuty teoretické poznatky týkající se dané problematiky. Cílem práce je posoudit možnosti využití finančních derivátů z účetního a finančního pohledu pro podnik Schäfer Sudex s.r.o., který se zabývá výrobou potravinových nádob z nerezu. Z analýzy pohledávek a závazků vyplynulo, že by se podnik měl zajistit oproti možnému poklesu hodnoty zahraničních pohledávek vlivem změny kurzu. V práci je zobrazen návrh zajištění pomocí vybraných derivátů a zároveň na základě výsledků je vypracováno doporučené řešení zajištění hodnoty zahraničních pohledávek. Dospělo se k tomu, že podnik by si měl zajistit hodnotu svých pohledávek pomocí forwardu, kdy by na základě konzervativního vývoje kurzu vydělal bez mála 4 mil. Kč a při agresivním vývoji kurzu by vydělal 18 740 857 Kč.
Determinace měnového kurzu
KRČMOVÁ, Daniela
Tato bakalářská práce se zabývá determinací měnového kurzu. Hlavním cílem práce je ověření fungování vybraných metod determinace měnového kursu v reálných tržních podmínkách na zvoleném měnovém kurzu. V první části se bakalářská práce zabývá základními pojmy, které souvisejí s měnovým trhem a jsou nezbytné pro pochopení dané problematiky. V této části je popsán měnový trh, kotace měnového kurzu nebo jaké existují systémy měnového kurzu. K pochopení dané problematiky je třeba zjistit, jak funguje daný měnový kurz, co od něj můžeme očekávat v dalších letech a odhadnout tak budoucí vývoj devizové kurzu. Na konci teoretické části jsou pak představeny tři základní teorie determinace měnového kurzu, kterými jsou teorie parity kupní síly, teorie úrokové míry a poslední teorie se zabývá platební bilancí. V praktické části představím tři metody determinace na měnovém páru CZK/GBP, měnový pár je sledován v období 2006 až 2017. Pro ověření fungování a následně porovnání teoretických kurzu s reálným vývoje kurzů byla využita nekrytá úroková parita, absolutní i relativní verze parity kupní síly a v poslední řadě teorie platební bilance obou zemí. Budoucí vývoj podle teorie platební bilance měnového kurzu je porovnáván na základě běžných účtu a celkové platební bilance daných států. Na základě výsledků je doporučeno, podle které metody je nejvhodnější odhadovat budoucí vývoj kurzu.
Statistika & My (č. 9/2017): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 4. čtvrtletí 2012
Český statistický úřad
Čtvrtletní vývoj indexů cen v zahraničním obchodě.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 3. čtvrtletí 2012
Český statistický úřad
Čtvrtletní vývoj indexů cen v zahraničním obchodě.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 2. čtvrtletí 2012
Český statistický úřad
Čtvrtletní vývoj indexů cen v zahraničním obchodě.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 1. čtvrtletí 2012
Český statistický úřad
Čtvrtletní vývoj indexů cen v zahraničním obchodě.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 4. čtvrtletí 2015
Klimeš, Vladimír
Čtvrtletní vývoj indexů cen v zahraničním obchodě.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 3. čtvrtletí 2015
Klimeš, Vladimír
Čtvrtletní vývoj indexů cen v zahraničním obchodě.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 239 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.