Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
OHROŽENÉ SKUPINY NA TRHU PRÁCE, ZAMĚSTNÁVÁNÍ ODSOUZENÝCH OSOB V ČR V ROCE 2014
Hrubcová, Lucie ; Vostrovská, Zdenka (vedoucí práce) ; Barák, Vladimír (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na ohrožené skupiny na trhu práce, zvláště pak na zaměstnávání odsouzených osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Teoretická část je zaměřena na popis charakteristik spojených s trhem práce, nezaměstnaností a výčet ohrožených skupin na trhu práce, to vše doplněné o statistické údaje. V praktické části je provedena analýza zaměstnávání odsouzených osob pomocí dotazníkového šetření mezi zaměstnavateli odsouzených osob z opavské věznice v roce 2014, dále pomocí rozhovoru s odsouzenými osobami, které jsou doplněny o SWOT analýzu. Hypotézou pro tuto práci je tvrzení, že zaměstnávání odsouzených osob je výhodné jak pro zaměstnavatele těchto osob, tak pro samotné odsouzené. Z dat získaných během analýzy byla tato hypotézu potvrzena. Pro zaměstnavatele je zaměstnávání odsouzených výhodné zvláště díky finanční stránce a odsouzení oceňují možnost dostat se do kontaktu s lidmi, vydělat si peníze a čas jim tak plyne mnohem rychleji. Otázkou současnosti zůstává, jak se vypořádat s klesajícím počtem odsouzených, kteří mohou být zařazeni do evidence osob způsobilých během výkonu trestu odnětí svobody pracovat.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.