Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Čísla z první ruky Praha - 2016
Český statistický úřad
Propagační brožura obsahující první dostupné statistické údaje za Prahu, její správní obvody a městské části za rok 2016.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Česká republika v číslech - 2017
Český statistický úřad
Propagační brožura ČSÚ s vybranými ukazateli ze Statistické ročenky ČR v časové řadě 2013 až 2016.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Čísla z první ruky Praha - 2015
Český statistický úřad
Propagační brožura obsahující první dostupné statistické údaje za Prahu, její správní obvody a městské části za rok 2015.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Česká republika v číslech - 2015
Český statistický úřad
Základní číselné údaje o České Republice z oblasti ekonomie, demografie a geografie, doplněné o srovnání s ostatními zeměmi EU.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Ekonomická aktivita obyvatelstva: 2011
Český statistický úřad
Na základě dat ze sčítání lidu 2011 publikace analyzuje současný stav ekonomické aktivity obyvatelstva České republiky. Komentuje i vývoj ekonomické aktivity v transformačním období, včetně vývoje regionálních rozdílů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Čísla z první ruky Praha - 2013
Český statistický úřad
Propagační brožura obsahující první dostupné statistické údaje za Prahu, její správní obvody a městské části za rok 2013.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Česká republika v číslech: 2013
Český statistický úřad
Základní číselné údaje o České Republice z oblasti ekonomie, demografie a geografie, doplněné o srovnání s ostatními zeměmi EU.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Čísla z první ruky Praha - 2012
Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze ; Český statistický úřad
Propagační brožura obsahující první dostupné statistické údaje za Prahu, její správní obvody a městské části za rok 2012. Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů 2011, údaje z oblasti obchodu, průmyslu a služeb.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Obce Plzeňského kraje v roce 2012
Krajská správa Českého statistického úřadu v Plzni, odd. informačních služeb a správy registrů
Základní údaje o obcích v Plzeňském kraji včetně číselníku obcí, částí obcí a územně technických jednotek. Číselník částí obcí je doplněn vybranými ukazateli ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
ATLAS - Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Plzeňský kraj
Krajská správa ČSÚ, Plzeň
Shrnutí výsledků SLDB za Plzeňský kraj a ČR, základní charakteristiky území, demografické údaje, informace o trhu práce, vyjížďce do zaměstnání a škol, údaje o domovním a bytovém fondu především ve formě kartogramů a kartodiagramů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.