Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Komunikační aktivity společnosti Berliner Stadtreinigung v letech 2010-2011: případová studie s ohledem na vnímání značky Pražské služby
Kotvová, Lenka ; Dolanská, Nora (vedoucí práce) ; Strielkowski, Wadim (oponent)
Práce se zabývá případovou studií popelářské společnosti Berliner Stadtreinigung, jejíž unikátní komunikační kampaň přepsala novodobé dějiny německé marketingové komunikace. V první kapitole práce popisuje charakteristické rysy této dlouhodobé kampaně, jakožto i jejich historický vývoj a integraci do komplexní reklamní, mediální i kreativní strategie. Pro verifikaci prezentované efektivity kampaně autorka ve druhé kapitole provádí vlastní dotazníkové šetření, zkoumající znalost a vnímání značky BSR i jejích komunikačních aktivit. Sekundárním cílem tohoto šetření je situační komparace s českým trhem, resp. se společností Pražské služby. I její vybrané komunikační aktivity jsou v práci, potažmo v její třetí kapitole, představeny a zhodnoceny. Na závěr dochází k doporučením, jež by mohly optimalizovat stávající komunikaci Pražských služeb a napomoci tak její vyšší efektivitě.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.