Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře ve Žďáru nad Sázavou v dějinných souvislostech
Schlosser, Martin ; Kubín, Petr (vedoucí práce) ; Petráček, Tomáš (oponent)
Předmětem této bakalářské práce je představení kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou v dějinných souvislostech. Pojednává se zde o působení řádu cisterciáků ve Žďáru, v textu je popsána zejména činnost opata Vejmluvy, jeho spolupráce s architektem Janem Blažejem Santinim a také události, které měly vliv na samotnou stavbu i na život lidí. Další zmíněnou osobností je postava P. Matěje Josefa Sychry, kněze a buditele, jehož život je s památkou spojený. Část práce je věnována zpracování relevantních a dosud nezveřejněných materiálů pocházejících z let od konce druhé světové války až do přelomu 20. století a týkajících se problematiky hřbitova zřízeného za ambitem kostela. Velmi zajímavé podněty poskytl archiv církevního oddělení ONV ve Žďáru nad Sázavou, kde jsou zachycena hlášení o průběhu svatojánských poutí pohledem tehdejší státní moci.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.