Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 137 záznamů.  začátekpředchozí128 - 137  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Doklady česko-polských kontaktů z raně středověké Staré Boleslavi
Boháčová, Ivana
Příspěvek pojednává o dokladech česko-polských kontaktů z raně středověké Staré Boleslavi.
Nejstarší církevní architektura na Pražském hradě - současný stav poznání
Frolík, Jan
Současný stav výzkumu nejstarší církevní architektury na Pražském hradě.
Záchranný výzkum předsunuté jižní bašty hradu Českého Šternberka v roce 2002
Durdík, Tomáš ; Kašpar, V.
Výsledky záchranného archeologického výzkumu čela jižní předsunuté bašty hradu Český Šternberk.
Archeologická památková péče v Kutné Hoře
Frolík, Jan ; Tomášek, Martin
Práce pojednává o archeologické památkové péči v Kutné Hoře.
Monoxyl z Čelákovic a jeho konzervace
Šilhová, Alena ; Špaček, J.
První část diskutuje archeologické okolnosti nálezu jedlového monoxylu. Druhá část se zabývá konzervací monoxylu.
Nedestruktivní metody prospekce na trase dálnice D1 stavby 0136 Říkovice - Přerov
Hašek, Vladimír ; Kovárník, J. ; Ondra, K.
Kombinací archeologických údajů, letecké a geofyzikální prospekce na trase dálnice D1, stavby 0136 Říkovice - Přerov byla získána řada informací, které naznačují poměrně intenzivní osídlení v severní části dálničního tahu (pravá terasa řeky Bečvy v okolí Přerova), i jeho projevy lokálnějšího rázu u jižního segmentu stavby. Účelnou kombinací uplatněných disciplín se podařilo získat optimální podklady k realizaci vlastního výzkumu, zaměřeného především na místa zjištěná prospekcí.
Dosavadní výsledky geofyzikální prospekce a archeologického výzkumu na lokalitě Horní lán v Olomouci-Slavoníně
Hašek, Vladimír ; Kalábek, M. ; Peška, J.
Kombinací geofyzikálních metod a archeologického výzkumu byla prozkoumána polykulturní lokalita v Olomouci-Slavoníně (trať Horní lán). Prozkoumaný areál se řadí k dobře a dostatečně prozkoumaným archeologickým lokalitám České republiky (vytipováno a odkryto více jak 4350 různých pravěkých a raně středověkých objektů). Získané podklady doplňují znalosti o celkovém historickém vývoji této struktury. Nelze opomenout významné postavení geofyzikálních metod při výzkumu.
Orientalia Antiqua Nova IV
Charvát, Petr ; Budil, I.
Sborník ze čtvrtého běhu informačního kolokvia o práci českých badatelů v oblasti starověkého Orientu.
Orientalia Antiqua Nova sv. III
Charvát, Petr ; Budil, I.
Sborník ze 3. informačního kolokvia o práci českých badatelů v oblasti starověkého Orientu.
Růžicové spony ze Střelče, okres Jičín
Ulrychová, E. ; Frána, Jaroslav ; Surman, F.
Dvě spony, pocházející z pozdní doby bronzové (Lužická kultura) byly studovány typologicky a rentgen-fluorescenční analyzou. Je diskutována existence různých typů měděných slitin na detailech těchto předmětů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 137 záznamů.   začátekpředchozí128 - 137  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.