Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 155 záznamů.  začátekpředchozí146 - 155  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Archeologická památková péče v Kutné Hoře
Frolík, Jan ; Tomášek, Martin
Práce pojednává o archeologické památkové péči v Kutné Hoře.
Příklady různých měřítek a cílů magnetometrických měření na archeologických lokalitách v roce 2002
Křivánek, Roman
Článek shrnul výsledky geofyzikálních měření v roce 2002 v rámci projektů, záchranných výzkumů, metodická měření i průzkumy v Egyptě.
Monoxyl z Čelákovic a jeho konzervace
Šilhová, Alena ; Špaček, J.
První část diskutuje archeologické okolnosti nálezu jedlového monoxylu. Druhá část se zabývá konzervací monoxylu.
Půlstoletí ve službách archeologie (K sedmdesátinám archeobotanika RNDr. Emanuela Opravila, CSc.)
Čulíková, Věra
Archeobotanik RNDr. Emanuel Opravil /narozen 1933/ se na specializaci zaměřil již během vysokoškolského studia. Bibliografie jeho odborných prací čítá přes 400 položek, z nichž nejvýznamnější je archeobotanická studie velkomoravského hradiska Mikulčice.
Nedestruktivní metody prospekce na trase dálnice D1 stavby 0136 Říkovice - Přerov
Hašek, Vladimír ; Kovárník, J. ; Ondra, K.
Kombinací archeologických údajů, letecké a geofyzikální prospekce na trase dálnice D1, stavby 0136 Říkovice - Přerov byla získána řada informací, které naznačují poměrně intenzivní osídlení v severní části dálničního tahu (pravá terasa řeky Bečvy v okolí Přerova), i jeho projevy lokálnějšího rázu u jižního segmentu stavby. Účelnou kombinací uplatněných disciplín se podařilo získat optimální podklady k realizaci vlastního výzkumu, zaměřeného především na místa zjištěná prospekcí.
Dosavadní výsledky geofyzikální prospekce a archeologického výzkumu na lokalitě Horní lán v Olomouci-Slavoníně
Hašek, Vladimír ; Kalábek, M. ; Peška, J.
Kombinací geofyzikálních metod a archeologického výzkumu byla prozkoumána polykulturní lokalita v Olomouci-Slavoníně (trať Horní lán). Prozkoumaný areál se řadí k dobře a dostatečně prozkoumaným archeologickým lokalitám České republiky (vytipováno a odkryto více jak 4350 různých pravěkých a raně středověkých objektů). Získané podklady doplňují znalosti o celkovém historickém vývoji této struktury. Nelze opomenout významné postavení geofyzikálních metod při výzkumu.
Úvodní informace o objektu 6/86 s pohozenými lidskými a zvířecími kostrami z doby velkomoravské v Letonicích
Drozdová, E. ; Šedo, Ondrej
Zpráva o neobvyklých nálezech v místě se sídlištními a pohřebištními strukturami - výklad nálezové situace identifikované v jámě s lidskými a zvířecími kostrami z 9. století po Kr.
Orientalia Antiqua Nova IV
Charvát, Petr ; Budil, I.
Sborník ze čtvrtého běhu informačního kolokvia o práci českých badatelů v oblasti starověkého Orientu.
Orientalia Antiqua Nova sv. III
Charvát, Petr ; Budil, I.
Sborník ze 3. informačního kolokvia o práci českých badatelů v oblasti starověkého Orientu.
Růžicové spony ze Střelče, okres Jičín
Ulrychová, E. ; Frána, Jaroslav ; Surman, F.
Dvě spony, pocházející z pozdní doby bronzové (Lužická kultura) byly studovány typologicky a rentgen-fluorescenční analyzou. Je diskutována existence různých typů měděných slitin na detailech těchto předmětů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 155 záznamů.   začátekpředchozí146 - 155  přejít na záznam: