Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  předchozí11 - 17  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Antiplagiátorské nástroje pro naše repozitáře
Mach, Jan
Prezentace je zaměřena na test a komparační analýzu systémů na odhalování duplicit (tzv. antiplagiátorských systémů) vhodných pro repozitáře vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR. V příspěvku bude popsán proces testování a budou prezentovány výsledky, které mohou pomoci při rozhodování o vhodném antiplagiátorském nástroji pro kontrolu kvalifikačních prací i dalších typů šedé literatury.
Plný text: idr-692_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-692_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-692_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-692_4 - Stáhnout plný textMP4
The Central Registry of Theses and Dissertations and the anti-plagiarism system as a comprehensive solution on national level
Noge, Juraj ; Dušková, Marta
Cílem příspěkvu je představit Centrální registr závěrečných prací v SR a systém an kontrolu originality dokumentů jako kompexního řešení na národní úrovni, cíle a východiska projektu, řešení organizačních a legislativních problémů, technické řešení, implementaci a zkušenosti ze čtvrtročního provozu. Uvedeme několik statistických údajů, shrnutí přínosů a ohlasů systému i naznačení dalšího rozvoje a využití systému v budoucnosti. Stručně budou zmíněny i ostatní centralizované systémy, které provozuje CVTI SR.
Plný text: idr-691_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-691_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-691_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-691_4 - Stáhnout plný textMP4
Repozitáře šedé literatury
Pejšová, Petra ; Vaska, Marcus ; Schöpfel, Joachim ; Fürstová, Iveta ; Polčák, Radim ; Mach, Jan ; Frantíková, Bohdana ; Karlach, Petr ; Dolanský, Jindřich ; Svoboda, Martin
Kniha Repozitáře šedé literatury představuje pojem šedé literatury, její vývoj, typy a producenty především v evropském kontextu se zaměřením na Českou republiku. Současně přibližuje na příkladu Národního úložiště šedé literatury budovaného v Národní technické knihovně, které bylo prakticky implementováno, postup budování repozitáře s aspekty šedé literatury. Mezi nejdůležitější aspekty při budování repozitářů šedé literatury patří spolupráce a legislativa. Pro praktické vybudování digitálního repozitáře uvádí kniha nutné komponenty, jako analýza, výběr a implementace software, tvorba metadatového formátu a audit důvěryhodnosti repozitáře.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Grey Literature at the Charles University in Prague
Fojtů, Andrea
Příspěvek objasňuje současný stav uchovávání a zpřístupňování šedé literatury na Univerzitě Karlově v Praze, zejména elektronických verzí vysokoškolských kvalifikačních prací, které jsou uchovávány v institucionálním repozitáři - Digitálním univerzitním repozitáři. Pro další typy těchto specifických dokumentů (seminární práce či studijní materiály) prišla Filosofická fakulta ve spolupráci s Ústavem výpočetní techniky s projektem Elektra. Tento portál nabízí přehled studijních výsledků studentů a je tak vhodným referenčním zdrojem pro učitele při státních závěrečných zkouškách.
Plný text: nusl-42869_2 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: nusl-42869_1 - Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   předchozí11 - 17  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.