Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Filtrace EKG signálů ve vlnkové oblasti
Zedníček, Vlastimil ; Vítek, Martin (oponent) ; Smital, Lukáš (vedoucí práce)
Cílem této práce bylo seznámení se s metodou filtrace signálu využívající vlnkové transformace. Našim úkolem bylo využití redundantní vlnkové transformace pro filtraci EKG signálů. Nejdříve jsme se seznámili s vlnkovou filtrací. V praktické části jsme realizovali filtr založený na redundantní DTWT v prostředí Matlab. Navržený filtr jsme otestovali na CSE databázi a pokusili jsme se optimalizovat nastavení filtru a to parametry stupeň rozkladu vlnkové transformace, banky rozkladových a rekonstrukčních fitrů, metody prahování a nastavení prahu. Výsledky jsme zhodnotili na základě dosaženého poměru signál / šum. jako poslední jsme dosažené výsledky srovnali s výsledky jiné filtrační metody.
Vlnková filtrace EKG signálu
Zahradník, Radek ; Kozumplík, Jiří (oponent) ; Smital, Lukáš (vedoucí práce)
Cílem této práce bylo seznámit se s vlnkovou transformací a následné využití této transformace k filtraci zarušeného EKG signálu myopotenciály. První část práce obsahuje základní informace o měření, průběhu a rušení EKG signálu. V další částí je popsána metoda vlnkové transformace a její využití pro filtraci signálu. V Poslední části je popsaná praktická část práce, kde se hodnotí výsledky filtrace při použití různých nastavení filtru, zejména různých druhů prahování. Na konci této části je srovnání výsledků vlnkové a lineární filtrace.
Aplikace waveletové transformace v software Mathematica a Sage
Novotný, Radek ; Trzos, Michal (oponent) ; Rajmic, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zpracováním obrazu pomocí vlnkové transformace. Jsou prozkoumány její možnost využití při kompresi obrazu a kompenzaci generovaného šumu v obraze. Práce obsahuje rozbor problematiky jednotlivých druhů vlnkových transformací CWT, DWT, DTWT, 2D DWT a jejich realizace. Dále osvětluje pojem mateřská vlnka a zkoumá některé druhy vlnek, způsoby a účel prahování a okrajově se dotýká standardu JPEG2000. V programech Mathematica a Sage byly navrženy algoritmy ke kompresi obrazu a kompenzaci šumu využívající předchozích poznatků o WT. Závěr práce obsahuje porovnání obou programů a výsledky algoritmů.
Aplikace waveletové transformace v software Mathematica a Sage
Novotný, Radek ; Trzos, Michal (oponent) ; Rajmic, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zpracováním obrazu pomocí vlnkové transformace. Jsou prozkoumány její možnost využití při kompresi obrazu a kompenzaci generovaného šumu v obraze. Práce obsahuje rozbor problematiky jednotlivých druhů vlnkových transformací CWT, DWT, DTWT, 2D DWT a jejich realizace. Dále osvětluje pojem mateřská vlnka a zkoumá některé druhy vlnek, způsoby a účel prahování a okrajově se dotýká standardu JPEG2000. V programech Mathematica a Sage byly navrženy algoritmy ke kompresi obrazu a kompenzaci šumu využívající předchozích poznatků o WT. Závěr práce obsahuje porovnání obou programů a výsledky algoritmů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.