Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 111 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Combatting Disinformation Campaigns: A Reappraisal of Strategic Communications
Wilson, Alyssa Joy ; Karásek, Tomáš (vedoucí práce) ; Beneš, Jan (oponent)
In the context of increasing technologicalization and the growing interconnectedness of our world through social media, this thesis aims to answer the question, why is disinformation not being sufficiently handled in the United States in the wake of the foreign meddling in the 2016 Presidential Elections, and what can and should be done about the threat? This master thesis therefore aims to delve into the inherent vulnerabilities in the U.S. societal fabric, and thus conduct an in-depth explanatory case study model analysis of what should be done to further combat and counteract disinformation and election meddling within the country. The author argues that disinformation and election meddling are not only a serious security threat, but are also not being properly handled as they are only being addressed technologically, and not through the realm of information, and societal resilience. This thesis therefore argues that strategic communication, which should be redefined and expanded in definition, should be used to combat disinformation campaigns to prevent further election meddling. The author posits that a two-level approach is best, one which aims to negate the negative disinformation campaigns through a single governmental body, while also addressing the root causes through education.
Chápání rovnosti ve Spojených státech
Černochová, Johana ; Hornát, Jan (vedoucí práce) ; Klvaňa, Tomáš (oponent)
Práce analyzuje chápání rovnosti ve Spojených státech a zasazuje jej do kontextu současné velké ekonomické nerovnosti. Charakteristickým rysem tohoto chápání je důraz na rovnost příležitostí. Podle této ideje je Amerika zemí rovných příležitostí k úspěchu, který se neodvíjí od rodinného bohatství, ale od tvrdé práce a talentu. Tento koncept bývá dáván do opozice vůči tzv. rovnosti výsledků, podle které by mělo být bohatství ve společnosti více rovnoměrně rozděleno, a která je tradičně vnímána jako cizí americkým hodnotám. Jenže právě velká ekonomická nerovnost, která v Americe dosáhla ještě větší míry než v ostatních rozvinutých zemích, má prokazatelně negativní dopady na všeobecnou možnost slušné rovnosti příležitostí. Cílem této práce je proto ověřit tezi, že v kontextu současné velké a zvětšující se ekonomické nerovnosti se musí tyto nepříznivé dopady na reálný stav rovnosti příležitostí projevit také na samotném chápání rovnosti u Američanů. Tato práce uzavírá na základě analýzy rozsáhlého souboru průzkumů veřejného mínění, že k určité proměně zde dochází. Důraz na rovnost příležitostí zůstává pro americké chápání rovnosti nadále klíčový, zjištění této práce ale narušují představu, že větší rovnost výsledků je něco pro Američany zcela cizího a nežádoucího. Práce proto dochází k závěru, že ve...
South Korean Nuclear Program and the American Support of the Authoritarian Regime
Stoláriková, Lenka ; Hornát, Jan (vedoucí práce) ; Raška, Francis (oponent)
Problematika šírenia jadrových zbraní na Kórejskom polostrove a otázka legitimity a podpory nedemokratických vládcov, patria medzi aktuálne politické výzvy. Zárodky kórejských jadrových snáh siahajú až do 70. rokov 20. storočia, kedy autoritatívny juhokórejský prezident Pak Čong-hi nariadil spustenie tzv. Projektu 890. Spojené štáty, dlhoročný ochranca a sponzor Soulu, museli nájsť spôsob, ako sa s touto situáciou popasovať a zvážiť svoje spojenectvo s Južnou Kóreou. Táto práca je predovšetkým analýzou americkej podpory juhokórejského autoritatívneho režimu na konci 70. rokov. Jej hlavným cieľom je vyhodnotiť, či bolo možné, aby Spojené štáty obmedzili svoju finančnú a vojenskú pomoc na sklonku vlády Pak Čong- hiho a presadzovali demokratizáciu krajiny. Snaží sa preskúmať faktory, ktoré mali vplyv na rozhodnutie Spojených štátov. Následne verifikuje teóriu Owena a Poznanskeho o existencii dvoch podmienok, potrebných na to, aby boli USA ochotné prestať podporovať proamerický autoritatívny režim a umožnili konanie demokratických volieb. Táto práca nadväzuje na ich výklad a dopĺňa ho o ďalšie faktory, relevantné pre tento prípad. Argumentuje, že jedným z významných aspektov pri rozhodovaní mohli byť práve juhokórejské jadrové snahy a s nimi spätá nespoľahlivosť Paka ako amerického spojenca.
Případ Loving vs. Virginia a jeho dopad na současnou diskuzi o právech sexuálních menšin
Sechovcová, Anežka ; Mertová, Viktorie (vedoucí práce) ; Klvaňa, Tomáš (oponent)
Bakalářská práce se zabývá dopadem případu Nejvyššího soudu Loving vs. Virginia na americkou veřejnou diskuzi ohledně práv sexuálních menšin s důrazem na právo na sňatek. Podporovatelé práv homosexuálů, kteří se ve 21. století zaměřili především na legalizaci práva na sňatek pro členy komunity LGBTQ, chápali případ Loving vs. Virginia z roku 1967 jako analogický a využívali argumenty z tohoto případu k podpoře legalizace stejnopohlavních sňatků. Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických v případu Loving vs. Virginia z roku 1967 prohlásilo legislativu, která omezovala možnost sňatku mezirasového páru, za protiústavní. Nejvyšší soud tímto rozhodnutím také stanovil, že právo na sňatek je základním právem všech Američanů. Tento argument se stal klíčovým v boji za legalizaci stejnopohlavních sňatků, a to především v případu Obergefell vs. Hodges z roku 2015, ve kterém Nejvyšší soud rozhodl o uzákonění stejnopohlavních sňatků v celých Spojených státech amerických. Práce zahrnuje historický vývoj práv homosexuálů ve Spojených státech, který je důležitý k pochopení rozhodnutí v klíčových případech ohledně práv homosexuálů a k vytvoření analogie mezirasových a stejnopohlavních sňatků. V rámci obsahové analýzy vybraných článků z deníku Washington Post a New York Times práce reflektuje mediální...
Eisenhowerova doktrína a Blízký východ mezi lety 1957 a 1958
Myslík, Martin ; Pondělíček, Jiří (vedoucí práce) ; Smetana, Vít (oponent)
Suezskou krizí se podle americké administrativy v čele s prezidentem Eisenhowerem vytvořilo na Blízkém východě mocenské vakuum. Toto vakuum bylo v očích americké vlády potřeba zaplnit dříve, než tak učiní Sovětský svaz a izolovat prosovětské státy, jako Egypt a Sýrii. K tomuto účelu byla vytvořena Eisenhowerova doktrína, která měla bojovat proti mezinárodnímu komunismu. Na základě analýzy doktríny a jejího použití na zemích Blízkého východu, zkoumané pomocí metody diplomatic history, bakalářská práce poskytuje náhled na formování americké zahraniční politiky v letech 1957 a 1958 v rámci regionu Blízkého východu a její aplikaci srovnává se zněním doktríny a z pohledu Ameriky na dekolonizaci. Autor práce v závěru shrnuje, že doktrína byla úspěšná v zastrašení Sovětského svazu ve větší angažovanost v regionu, ale zároveň na analýzách použití doktríny ukazuje, že většinou byla doktrína použita v boji proti arabskému nacionalismu nikoli proti mezinárodnímu komunismu. Což bylo zcela v rozporu se zněním doktríny, která měla bojovat jen proti komunismu. Klíčová slova Eisenhowerova doktrína, Spojené státy, Blízký východ, Mezinárodní komunismus, Suezská krize, Studená válka, dekolonizace
Zahraniční politika Obamovy a Trumpovy administrativy vůči Turecku
Kučera, Jakub ; Calda, Miloš (vedoucí práce) ; Raška, Francis (oponent)
Bakalářská práce se zabývá komparací politiky Baracka Obamy a Donalda Trumpa vůči Turecku v kontextu současné krize ve vztahu se Spojenými státy. Cílem práce je odpovědět na otázku, zdali politika obou prezidentů byla koherentní a jakým způsobem se promítly případné rozdíly na dnešním zhoršení vztahů. Práce se zaměřuje na tři oblasti: spolupráce uvnitř NATO, problematika kurdské menšiny a proměna domácí politické situace v Turecku. Práce ukazuje, že navzdory odlišnému obecnému přístupu k zahraniční politice se konkrétní kroky obou prezidentů vůči Turecku významně neliší. Obamova deziluze ve vnímání vztahu USA a Turecka jako modelového partnerství výrazně změnila jeho vlastní politiku v druhém vládním období. V rámci NATO Trump navázal na Obamovu politiku vůči Turecku skrze podporu systému protiraketové obrany a pokračováním ve využívání amerických vojenských zařízení na tureckém území. Kurdská otázka představuje ve vztahu obou zemí nejkritičtější místo. Trump doposud podporoval spolupráci s Kurdy ve stejné míře jako Obama, ale dohody s Erdoğanem z poslední doby mohou přinést změnu tohoto přístupu a následné zlepšení vztahů. Odlišný Trumpův postoj k proměně tureckého politického prostředí nemá na kvalitu vztahů obou zemí významný vliv. Se zvyšujícím se vlivem Ruska a Íránu v turbulentním regionu Blízkého...
Cybersecurity for Outer Space - A Transatlantic Study
Perrichon, Lisa ; Doboš, Bohumil (vedoucí práce) ; Střítecký, Vít (oponent)

 Cyber attacks can target any nodes of the space infrastructure, and while these attacks are called non-violent, there is a credible capability to use cyber attacks to cause direct or indirect physical damage, injury or death. However, the vulnerability of satellites and other space assets to cyber attack is often overlooked, which is a significant failing given society's substantial and ever increasing reliance on satellite technologies. Through a policy analysis, this dissertation assess the set of political provisions provided by the European Union to address the cyber security issue of the space infrastructure. Such study aims at exploring the geopolitical consequences linked to space cyber security risks, and at assessing the political preparedness of the European Union to address these challenges. The perspective of transatlantic cooperation to further support both American and European effort to tackle this security risk is also addressed. The overarching value of the study is to contribute to future European cyber security for space and transatlantic debates by providing useful perspectives and key takeaways on these two domains. Ultimately, he existing set of policies are not sufficient to address the cyber security issue in Outer Space, a unified approach by the European Union and the United...
Moc malých států: případ Gruzie 2004-2012
Andrš, Vojtěch ; Aslan, Emil (vedoucí práce) ; Horák, Slavomír (oponent)
Tato práce se zabývá použitím zahraničněpolitické moci Gruzií na USA, státy EU a Rusko v letech 2004-2012. Gruzie v tomto období chtěla dosáhnout úzkého spojenectví s USA a evropskými státy a vstoupit do euroatlantických organizací, Evropské unie a NATO. Na druhé straně se snažila omezit vliv Ruska na gruzínském území. Brzy se totiž ukázalo, že nový gruzínský režim nebude s ruským sousedem vycházet dobře a že obě země budou ve sporu kvůli Abcházii a Osetii, dvěma separatistickým republikám na gruzínsko-ruské hranici. Cílem této práce je identifikovat typy moci, které Gruzie použila, aby dosáhla svých cílů. Práce přitom využívá koncepty malého státu a moci v mezinárodních vztazích, dále také vychází z Nyeho rozdělení měkkou a tvrdou moc. Pro účely ovlivňování západních států Gruzie zvolila kombinaci měkké a tvrdé moci. Měkká moc v tomto případě znamenala především prezentaci atraktivních gruzínských hodnot - zejména prozápadního smýšlení a demokracie, které měly získat Gruzii podporu západních států. V menší míře se pak Gruzie spoléhala na moc zahraniční politiky a kultury. Gruzie se ale také snažila používat nástroje tvrdé moci - využívala svou bezpečnostní důležitost, ekonomickou i politickou atraktivitu. Na Rusko se Gruzie pokoušela působit pouze nástroji tvrdé moci, pomocí ostré rétoriky a...
U. S. Congress and the Failed Comprehensive Immigration Reform: Comparative Study of 2007 and 2013 Proposals
Kristenová, Alice ; Sehnálková, Jana (vedoucí práce) ; Kozák, Kryštof (oponent)
Tato diplomové práce se zabývá neschopností Kongresu Spojených států amerických prosadit komplexní imigrační reformu. Cílem práce je identifikace klíčových faktorů, které schválení brání. Pro výzkum byly vybrány dva poslední předložené návrhy reformy imigračního systému z let 2007 a 2013. Pro jejich analýzu byla použita metoda sledování procesu, která umožňuje hlubší porozumění vývoje legislativy. Jako analytický rámec byl zvolen přístup Johna W. Kingdona. Ten pro účely analýzy rozhodování Kongresu upravil popelnicový model rozhodování a definoval tři proudy, které jsou klíčové pro prosazení legislativních změn - rozpoznání problémů, předložení řešení a politická situace. Diplomová práce nejdříve popisuje Kingdonův přístup k výzkumu a následně jej aplikuje na vybranou legislativu v rámci případových studií. Při výzkumu je kladen důraz na identifikaci faktorů, které hrály klíčovou roli při vytváření a úpravách obsahu imigrační reformy a při jejím následném schvalování. Obě případové studie jsou následně porovnány, což částečně umožňuje předložit obecnější závěry. Výsledným zjištěním je, že pro prosazení komplexní imigrační reformy je klíčová politická situace, především schopnosti politických lídrů, aktuální kontext doby a načasování. Hlavním přínosem této práce je identifikace faktorů, které brání...
Komparace protiteroristických politik USA vůči al-Káidě a Islámskému státu
Kopecká, Anna - Marie ; Ditrych, Ondřej (vedoucí práce) ; Doboš, Bohumil (oponent)
Tato práce se zabývá komparací protiteroristických politik Spojených států amerických vůči organizacím al-Káida a Islámský stát. Srovnává přístupy amerických vlád v období od 11. září 2001 do konce roku 2014, kdy je ukončena operace Enduring Freedom v Afghánistánu a od června 2014, kdy je zahájena operace Inherent Resolve v Iráku, do konce roku 2016. Práce charakterizuje podobnosti a odlišnosti jednotlivých strategií. Zároveň se snaží odpovědět na otázku, zda byl přístup vůči al-Káidě tvrdší než vůči Islámskému státu. Protiteroristické politiky jsou zde srovnávány na základě tří kritérií, jimiž jsou použité vojenské prostředky, kooperace s mezinárodními aktéry a extra-legalismus. V první části se práce zabývá koncepty terorismu a counter-terrorism. V další části jsou samostatně analyzovány oba přístupy a následně porovnány. Závěr práce shrnuje poznatky a zároveň se snaží interpretovat, co vedlo vlády Spojených států k odlišnostem v přístupech.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 111 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.