Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výkonnostní testování webových aplikací
Martinák, Lukáš ; Letko, Zdeněk (oponent) ; Burget, Radek (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá testováním softwaru, konkrétně výkonnostním testováním webových aplikací. V úvodních kapitolách je nastíněna problematika testování - od vysvětlení obecných pojmů testování a kvality softwaru, označení klíčových problémů, přes zasazení testování do životního cyklu vývoje softwaru, srovnání testování webových a desktopových aplikací, až po výkonnostní testování. Poté je zvolena vhodná webová aplikace k testování (Kentico CMS 6), následovaná představením a srovnáním existujících nástrojů pro výkonnostní a zátěžové testování, z nichž je jeden vybrán pro pozdější testování (Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate Edition). Dále jsou navrženy scénáře výkonnostních testů a ukázka jejich implementace (vytváření, úpravy a ladění, rozšiřování, správa, spouštění v distribuovaném prostředí, atd.). V závěru jsou představeny reporty z testování a návrh dalšího rozšíření testů.