Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,025 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dřevostavba rodinného domu
Mertl, Vítek ; Struhala, Karel (oponent) ; Jelínek, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem masivní dřevostavby - srubu, jako domu pro bydlení pětičlenné rodiny s dílnou na drobnou ruční výrobu. Stavební objekt je situován v Krušných horách v obci Klíny, okres Most. Navržený objekt je dvoupodlažní se šikmou střechou. Jsou používány ve většině případů materiály na přírodní bázi, aby byla stavba co nejvíce ekologická. Okenní a dveřní výplně otvorů mají vrstvené dřevěné rámy. Objekt je založen na vrstvě pěnoskla pro zlepšení tepelněizolačních vlastností. Rodinný dům je navržen tak, aby zajišťoval teplo domova s nádechem přírody.
Novostavba rodinného domu v Moravských Knínicích
Lidmila, Jan ; Vorlíčková, Petra (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je vypracování dokumentace pro provedení stavby rodinného domu v Moravských Knínicích. Jedná se o samostatně stojící objekt ve svažitém terénu o dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží se třemi bytovými jednotkami. Nadzemní podlaží je tvořeno konstrukčním systémem z keramických tvárnic, včetně stropní konstrukce. Podzemní podlaží je tvořeno z betonových tvárnic pro ztracené bednění, stropní konstrukce betonová, monolitická. Zastřešení objektu je řešeno příhradovými vazníky.
Bytový dům s advokátní kanceláří v Novém Městě nad Váhom
Letková, Viktória ; Vlach, František (oponent) ; Štěpánek, Ladislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem víceúčelové budovy, které hlavním účelem bude využití pro dlouhodobé bydlení. Pro přínos prostor s využitím pro administrativní působení v řešeném území je v budově uvažováno i s plochou pro tuto činnost. Pro tento účel byl vybrán pozemek dokonale se hodící k funkci budoucího objektu na okraji města Nové Město nad Váhom. Pozemek je rovinatý, umístěn v zastavěném území s rodinnými i bytovými domy, na rohu ulic Bzinská a Ulice Odnreja Plachého. Dotčená parcela v devadesátých letech sloužila pro rekreaci a sport jako veřejné městské koupaliště. Od skončení této činnosti pozemek stojí ledem. Záměrem stavby by tedy nebyl obohacen pouze bytový fond města, zvýšila by se ale taky hodnota chátrajícího pozemku. Budova je navržena jako samostatně stojící patrový dům s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními patry. Je rozdělena na část bytovou a část administrativní s oddělenými vstupy. Objekt je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou s atikou po celém obvodu. Všechny vstupy do objektu jsou navrženy jako bezbariérové. Bytová část na přízemí obsahuje bytovou jednotku dispozičně i svým zařízením a vybavením navrženou pro tři osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Ostatní vyšší podlaží disponují dvěma byty pro čtyři osoby. K bytové části patří sklep, kde je ke každému bytu přirazena sklepní kóje. Dále se v podsklepené části nacházejí společné prostory pro obyvatele bytů jako je dílna, sklad společného zahradního nábytku a nářadí, posilovna s hygienickým příslušenstvím a společenská místnost s toaletou. Pro fungování a obsluhu objektu se tady nachází strojovna výtahu, kotelna a úklidová místnost se zázemím provozovatelů, do kterých budou mít přístup pouze pověřené osoby. Bytové jednotky se dispozičně nemění, pouze jsou na úrovni podlaží zrcadlově otočeny. Mění se ale velikosti bytů výhradně měnící se plochou balkonů a teras. Dispozičně malinko proměněn je jen bezbariérový byt na prvním podlaží. Všechny byty jsou však děleny
Dřevostavba rodinného domu
Kráčalíková, Anna ; Šuhajdová, Eva (oponent) ; Šuhajda, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem dřevostavby rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu. Dům má částečně zapuštěný suterén s garážovým stáním pro dva osobní automobily, 1. nadzemní podlaží a obytné podkroví. Suterén tvoří ztracené bednění a betonové tvárnice BEST. Nadzemní částí je dřevostavba z panelů CLT od firmy NOVATOP. Stavba je zastřešena sedlovou střechou a zapadá do okolní zástavby. Objekt je opláštěn dřevěnými palubkami a cementovláknitými deskami, které tvoří provětrávanou fasádu.
Rodinný dům s provozovnou
Kaman, Tomáš ; Janda, Lukáš (oponent) ; Sobotka, Jindřich (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je návrh a zhotovení projektové dokumentace pro rodinný dům s provozovnou, který je situován do obce Lesonice u Moravského krumlova. Budova je navržena jako samostatně stojící třípodlažní objekt, která má jedno podzemní, jedno nadzemní a obytné podkroví. Rodinný dům je navržen pro čtyř člennou rodinu. Součástí objektu je navržena provozovna – masérna. Přístup k domu i provozovně je navržen ze severovýchodní strany. Obytná část je z větší části orientována na jih a západ. Provozovna se nachází jihovýchodně od obytné části a jsou k ní navrženy 2 parkovací místa pro zákazníky. Konstrukční systém budovy je navržen ze systému Porotherm. Svislé zdivo je z keramických tvárnic Porotherm 50 T Profi. Vodorovné konstrukce jsou navrženy z železobetonu. Střecha nad provozovnou je navržena jako plochá jednoplášťová nepochůzná a střecha nad obytnou částí je sedlová.
Rodinný dům ve svahu
Jakoš, Milan ; Kvapilová, Vendula (oponent) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rodinného domu ve svahu. Jedná se o objekt s jedním suterénním a dvěma nadzemními podlažími. Rodinný dům tvoří jednu bytovou jednotku pro čtyřčlennou rodinu. Svislé konstrukce jsou zděny ze systému Ytong. Obvodová suterénní stěna přilehlá k zemině je ze železobetonu. Stropní konstrukce jsou železobetonové. Střecha je šikmá dvouplášťová se sklonem 30°. Nosná konstrukce šikmé střechy je tvořena systémem Ytong. Dům je založen na železobetonových základových pasech. Výkresová část byla zpracována v programu Allplan.
Rodinný dům ve svahu
Chludilová, Alice ; Jelínek, Petr (oponent) ; Struhala, Karel (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace rodinného domu osazeného v prudkém svahu na pozemku v brněnské části Nový Lískovec. Dům má jedno podzemní patro a dvě nadzemní, zastřešen je plochou vegetační střechou, která plynule navazuje na terén. Konstrukční systém je zděný z kombinace tvárnic Porotherm a tvarovek ztraceného bednění zateplený systémem ETICS, stropy jsou skládané z POT nosníků a MIAKO vložek. Každé patro navrhovaného domu plní jinou funkci. Suterén tvoří technické zázemí, nachází se zde garáž pro jeden automobil, technická místnost, prádelna a sklad. Přízemí je společenským prostorem s pokojem pro hosty a velkým obývacím pokojem s kuchyní, prostory od sebe odděluje hlavní chodba. Klidová zóna se nachazí v 2.NP, zde jsou dětské pokoje a ložnice rodičů. Všechny obytné místnosti jsou zaskleny velkými francouzskými okny či HS portály, čímž dochází k vizuálnímu propojení vnějšího a vnitřního prostoru.
Rodinný dům s provozovnou
Chalupa, Marek ; Julinová, Patricie (oponent) ; Utíkalová, Ivana (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu rodinného domu s provozovnou v obci Jakubov u Moravských Budějovic. Rodinný dům je částečně podsklepený se dvěma nadzemními podlažími. Do objektu jsou dva hlavní vstupy, kdy jeden slouží pro obytnou část a druhý pro provozovnu. Svislé nosné konstrukce jsou z keramických tvárnic. Schodiště jsou monolitické a dřevěné. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny z keramických vložek a keramobetonových stropních nosníků. Zastřešení objektu tvoří 2 ploché střechy s vegetací a pultová střecha. Výplně otvorů jsou z hliníkových oken a dveří. Objekt bude vytápěn plynovým kotlem.
Rodinný dům s provozovnou
Formánek, Petr ; Janda, Lukáš (oponent) ; Sobotka, Jindřich (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s provozovnou motoservisu. Projekt se nachází na pozemku v obci Radslavice v blízkosti města Vyškov. Jedná se o dvoupodlažní částečně podsklepený rodinný dům, ke kterému je ze severní strany připojen objekt provozovny. Oba objekty tvoří jeden stavební celek. Samostatně stojící rodinný dům navržen pro trvalé obývání 4- 5člennou rodinou, přičemž 1. nadzemní podlaží je řešeno jako komunikační zóna, 2. nadzemní podlaží jako zóna klidová. V prostorech 1. podzemního podlaží se nachází technická místnost a garáž. Obvodové stěny stavby jsou navrženy z pálených cihel pro přesné zdění Porotherm tloušťky 500 mm s vloženou minerální izolací. Stropní konstrukce z polomontovaných konstrukcí Porotherm nebo z monolitické železobetonové konstrukce. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., jako prováděcí projekt včetně vypracování požárně bezpečnostního řešení, tepelně technického posouzení a stavební fyziky.
Rodinný dům s provozovnou
Božek, Michal ; Kervitcer, Marek (oponent) ; Sobotka, Jindřich (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je návrh a zhotovení projektové dokumentace pro rodinný dům s provozovnou, který je situován do obce Přibyslavice u Velké Bíteše. Budova je navržena jako samostatně stojící třípodlažní objekt, která má jedno podzemní a dvě nadzemní patra. Rodinný dům je navržen pro čtyř člennou rodinu. V domě je navržena provozovna – servis a prodej jízdních kol. Přístup do domu i do provozovny je navržen ze západní strany. Příjezd pro majitele je z jižní strany, kde se v suterénu nachází garáž. Obytná část je orientována na jih a západ. Provozovna se nachází směrem na sever a jsou k ní navrženy 3 parkovací místa pro zákazníky. Konstrukční systém budovy je navržen ze systému Porotherm. Svislé zdivo je z keramických tvárnic Porotherm a ze ztraceného bednění BEST (1. PP). Vodorovné konstrukce jsou navrženy ze systému Porotherm Miako. Střecha nad provozovnou je navržena jako plochá jednoplášťová nepochůzná, střecha nad garáží je navržena jako jednoplášťová pochůzná a střecha nad 2. NP je sedlová.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,025 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.