Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 982 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Novostavba rodinného domu s provozovnou v Brně
Ondrejčík, Matúš ; Soudek, Pavel (oponent) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu s provozovnou v Brně a zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Objekt je navržen z jedné části jako dvoupodlažní dvougenerační dům a v druhé části jako jednopodlažní provozovna. Součástí rodinného domu je garáž pro dva osobní automobiliy. Obě části objektu, provozovna a rodinný dům, jsou zastřešeny plochou střechou. Budova je postavena z keramických tvárnic. Objekt je navržen do radové zástavby. Je umístnent do mírne svažitého terénu. Budova se nachází v záplavovém území řeky Svratka.
Rodinný dům s provozovnou
Pospíchal, Libor ; Hnízdilová, Aneta Aya (oponent) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací pro rodinný dům s provozovnou. Provozovna slouží pro prodej a ochutnávku různých druhů piv. Stavba se nachází v nově rozvíjející se části obce Ždírec na pozemku č. 322/89. Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Stavba má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepena. Pohyb mezi patry po betonovém schodišti. Objekt je vyzděn ze systému HELUZ a je zastřešen plochou střechou. Stavba je založena na základových betonových pasech.
Rodinný dům
Semková, Natália ; Donaťák, Vladislav (oponent) ; Donaťáková, Dagmar (vedoucí práce)
Táto bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci rodinného domu, určeného k trvalému bydlení čtyřčlenný rodiny. Dům je situován v Jihomoravském kraji, v obci Brno – Ivanovice. V katastrálním území Ivanovice. Stavba má dvě nadzemní podlaží. Hlavní svislý nosní konstrukční materiál je keramická cihla Heluz s kontaktním zateplovacím systémem Baumit. Vodorovná nosní konstrukce nad prvním podlažím je ze stropních panelů Heluz. Dům má pultovou střechu s 12° sklonem. Dům je bez sklepa. Dům má terasu a krytou verandu.
Rodinný dům - Újezd u Tišnova
Skřek, Daniel ; Rebrova, Tatiana (oponent) ; Kacálek, Petr (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je novostavba rodinného domu s provozovnou autoservisu pro osobní automobily. Dům je navržen jako jednopodlažní, podsklepený s plochou střechou. Dispoziční uspořádání 3+KK odpovídá návrhu pro 4 člennou rodinu. Jedná se o stavbu z keramických tvárnic Porothem, stropní konstrukce je složena z keramických vložek Porotherm. Konstrukce stěn pod úrovní terénu je vystavěna pomocí ztraceného bednění. Objekt je založen na betonových pasech. Dům je situován ve svažitém terénu k východu v obci Újezd u Tišnova.
Rodinný dům Slunečná
Pouzar, Martin ; Novotný, Miloslav (oponent) ; Petříček, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro rodinný dům, který se nachází v katastrálním území Dobrá Voda u Českých Budějovic. Stavba je dvoupodlažní se suterénem a garáží pro dvě vozidla, která je součástí 1NP. Objekt je navržen pro bydlení čtyřčlenné až pětičlenné rodiny. Konstrukční systém svislých nosných konstrukcí je z cihelného zdiva, doplněný o železobetonové stropy. Ve 2NP tvoří obvodovou konstrukci provětrávaná fasáda z broušených cihel, kombinovaného roštu, zateplovacího systému ETICS a fasádních latí. V suterénu budovy je infrasauna a k ní potřebné zázemí. Zastřešení objektu je dvojicí plochých vegetačních střech. Výplně otvorů jsou dřevěné. Bakalářská práce je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provádění stavby.
Novostavba rodinného domu
Sedláček, Radek ; Pospíšil, Jaroslav (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je návrh novostavby jednopodlažního rodinného domu s podkrovím v obci Velké Karlovice. Objekt má tři bytové jednotky a je navržen pro trvalé bydlení 10 – 12 osob. Rodinný dům je umístěn na mírně svažitém pozemku na okraji obce Velké Karlovice. Součástí objektu je i garáž pro tři osobní vozidla. Hlavní vstup a vjezd je orientován k hlavní silnici. Dům má půdorysné rozměry 9,5 × 25 m. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic systému Porotherm. Strop nad 1. NP je navržen ze systému Spiroll. Schodiště je řešeno jako prefabrikovaná železobetonová konstrukce. Objekt je zastřešen sedlovou střechou tvořenou vaznicovou soustavou. Součástí bakalářské práce je výkresová dokumentace pro provedení stavby, výkresy konstrukčních detailů, požární, tepelně technické a akustické posouzení objektu. Výkresová část byla zpracována v programu AutoCAD.
Rodinný dům s kavárnou
Skupa, Jan ; Kervitcer, Marek (oponent) ; Čuprová, Danuše (vedoucí práce)
Bakalářskou prací je novostavba rodinného domu s kavárnou ve Vrdech. Část, kterou tvoří dvoupodlažní rodinný dům, je podsklepena, vedlejší jednopodlažní kavárna nikoli. Obě části objektu mají plochou střechu. V podzemním podlaží se nachází technická místnost a sklepní kóje. V prvním nadzemním podlaží rodinného domu je zádveří se šatnou, chodby, WC, koupelna, obývací pokoj s kuchyňským koutem a jídelnou s přístupem na terasu, a garáž. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází ložnice, tři dětské pokoje, pokoj pro hosty, koupelna, WC, šatna, pracovna a komora. Z chodby v prvním nadzemním podlaží je možný průchod do kavárny, ve které je hlavní prostor dělen na část pro obsluhu, a pro hosty. Dále se zde nachází zázemí pro zaměstnance, sklad a hygienické zázemí. Ke kavárně je připojena venkovní terasa. Kavárna je řešena jako bezbariérová. Projekt byl zpracován pomocí počítačového programu ArchiCAD 18.
Rodinný dům s provozovnou
Nosek, Martin ; Hnízdilová, Aneta Aya (oponent) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rodinného domu s provozovnou – projekční kancelář. Objekt je umístěn v západní rozvojové oblasti města Telč. Rodinný dům je navržen pro bydlení čtyř členné rodiny a provozovna je dimenzována pro tři projektanty. Objekt je navržen jako samostatně stojící s dvoupodlažní obytnou částí, která je částečně podsklepená. Na tuto část navazují dvě jednopodlažní části s funkcí provozovny a garáže. Hlavní vstup do objektu a do provozovny je situován na sever, kde se nachází také parkoviště s kapacitou 3 parkovacích míst. Hlavní pobytové místnosti jsou orientovány na jih. Konstrukční systém stavby je navržen ze systému HELUZ. Pro vodorovné konstrukce je použit stropní systém HELUZ MIAKO. Střecha nad obytnou částí je řešena jako sedlová, nad garáží a provozovnou je řešena jako jednoplášťová plochá s vegetací.
Rodinný dům - dřevostavba
Miletín, Jan ; Julinová, Patricie (oponent) ; Bečkovský, David (vedoucí práce)
Předmětem této práce je dřevostavba dvoupatrového nepodsklepeného rodinného domu s garáží pro dvě vozidla v k.ú. Rozdrojovice. Rodinný dům je navržen s ohledem na okolní výstavbu a danou lokalitu. Objektu bude sloužit pro bydlení čtyřčlenné rodiny. Dům je obdélníkového půdorysu. Hlavní vstup a vjezd do objektu je v úrovni 1.NP. Svislé stěny jsou tvořeny dřevěným rámem s tepelnou izolace opláštěné z venku částečně dřevěnou provětrávanou fasádou a strukturovanou omítkou. Stropní konstrukce je z příhradových nosníků. Hlavní část rodinného domu tvoří sedlová střecha. Nad zbylou částí je střecha s minimálním spádem. Projekt byl zpracován pomocí počítačového programu AutoCad.
Rodinný dům
Kouřil, Tomáš ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Berková, Petra (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby rodinného domu s provozovnou, který se nachází v katastrálním území obce Boskovice. Rodinný dům je dvoupodlažní, podsklepený s garáží pro dvě auta. Celý dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu a v 1S umístěnou kanceláří. Stěny objektu jsou postaveny z tvárnic Porotherm profi 30, zateplen zateplovacím systémem. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny z POT nosníku a stropních vložek MIAKO. Dům má jednoplášťovou plochou střechu. Bakalářská práce je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 982 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.