Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  předchozí11 - 13  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Stylizační postupy v díle Ladislava Fukse
Fiřtíková, Andrea ; Merhaut, Luboš (vedoucí práce) ; Mravcová, Marie (oponent)
Práce se zabývá stylizačními postupy užívanými v beletristických a publicistických textech Ladislava Fukse. Jejím cílem je vymezení a doložení základních charakteristických postupů, kterými jsou opakování, intertextovost, znejasňování a mystifikace, rozpornost, autostylizace. Práce sleduje uvedené postupy v charakteristických projevech a proměnách, pozoruje, zda plní v textech různé povahy stejné či obdobné funkce. Dále se zabývá vztahem těchto postupů k umělecké stylizaci autorského subjektu a také tím, do jaké míry o něm lze uvažovat. Tato práce směřuje především k vymezení jedinečnosti Fuksovy autorské metody, která nabízí možnosti různého čtení, umožňuje nahlížet na jeho tvorbu z různých stran a sledovat též, jak se do jeho textů promítají jeho osobní postoje. Klíčová slova Ladislav Fuks, stylizace, stylizační postupy, záměrnost, nezáměrnost, opakování, intertextovost, znejasňování a mystifikace, rozpornost, autostylizace, variace, paměť
Tvorba Ladislava Fukse v 70. letech
FRANCOVÁ, Zuzana
Bakalářská práce Tvroba Ladislava Fukse v 70. letech interpretuje devět stěžejních děl této etapy a následně je spolu komparuje. Analýzou jsou zjištěny společné motivy tematické i jazykové. Pozornost je věnována vývoji a proměně tvorby.
Kresebné ilustrace na motivy díla Vévodkyně a kuchařka od Ladislava Fukse
HARAZINOVÁ, Sandra
Bakalářská práce na téma Kresebné ilustrace na motivy díla Vévodkyně a kuchařka od Ladislava Fukse je složena z části teoretické a praktické. Část teoretická se zabývá rozborem samotné knihy, nastíněním kulturního prostředí vzniku díla, životem a dílem Ladislava Fukse a výtvarnými osobnostmi z Fuksova prostředí. Část praktická popisuje celkové zpracování ilustrací ke knize, hlavní myšlenku, techniku a použité materiály. Také je doplněna o fotografickou dokumentaci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   předchozí11 - 13  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.