Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 118 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh trajektorie a řízení lineárního jeřábu
Krakovský, Jozef ; Appel, Martin (oponent) ; Bastl, Michal (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá problematikou riadenia lineárnych mostových žeriavov vybranými tromi metódami. V teoretickej časti oboznamuje so základnými štruktúrami jednotlivých algoritmov a základnými vzťahmi. V jadre práce sú riadiace algoritmy odsimulované v prostredí MATLAB pomocou vytvorených simulačných programov. V závere práce sú následne algoritmy aplikované na laboratórnom modely, ktorý dostatočne reprezentuje lineárny žeriav a algoritmy sú zhodnotené na základe dosiahnutých výsledkov.
Využití evolučních algoritmů v kvantovém počítání
Žufan, Petr ; Mrázek, Vojtěch (oponent) ; Bidlo, Michal (vedoucí práce)
Tato práce implementuje evoluční systém pro nelezení kvantového operátoru ve formě unitární matice. Cílem je ověření různých přístupů reprezentace kandidátních řešení a nastavení evolučního algoritmu. V práci byly použity dva evoluční algoritmy: genetický algoritmus a evoluční strategie. Dále je zde představen způsob generovaní unitární matice založený na QR dekompozici, který je pro tuto úlohu použit poprvé. Ten je v některých směrech lepší než předešlé. Na závěr je na experimentech ukázáno srovnání všech použitých technik.
Evoluční návrh ultrazvukových operačních plánů
Chlebík, Jakub ; Bidlo, Michal (oponent) ; Jaroš, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá studiem vybraných evolučních systémů pro jejich použití při návrhu plánu pro ultrazvukové operace. Tyto algoritmy statisticky analyzuje a dle vhodných kritérií je experimentálně srovnává a diskutuje přínos pro klinickou praxi.
Design optimization of packed bed for thermal energy storage
Krist, Thomas ; Charvát, Pavel (oponent) ; Klimeš, Lubomír (vedoucí práce)
This Master’s thesis is dealing with the topic of heat exchange in a thermal energy storage unit of the type packed bed. The purpose is to describe heat transfer in a heat storage unit where hot air is flowing through that unit which is filled with stones of small diameter. This is designed in the environment of MATLAB. In the beginning, there is a brief introduction of the topic concerning heat storage and its possible use. Next, some short overview of heat transfer, types of heat transfers and thermophysical properties of the air-rock system are said. In the third chapter, the heat storage unit of type packed bed is introduced and various models and given conditions are explained. The next chapter is dealing with numerical methods, especially with the finite difference method used in this thesis. The fifth chapter is focusing on general optimization of the given heat transfer problem. A population-based metaheuristic optimization algorithm called the Genetic algorithm is described. The model setup is done in sixth chapter, as well as a presentation of results gained from MATLAB. In the last chapter, conclusions and suggestions are discussed.
Inteligentní řízení domácnosti
Fučík, Jan ; Beran, Vítězslav (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Práce shrnuje problematiku inteligentních domácností, popisuje používané standardy a některá dostupná komerční řešení. Je proveden návrh cenově dostupného a snadno použitelného systému chytré domácnosti, který může být ovládán přes internet, využívá genetického algoritmu pro optimalizaci regulace vytápění a jeho centrálním výpočetním prvkem je levné vestavěné zařízení s nízkou spotřebou. V práci je funkčnost systému ověřena na praktické aplikaci regulace vytápění v domě. Na základě statistik naměřených dat je ukázána účinnost systému pro úsporu energií.
Nové techniky návrhu celulárních automatů
Baláž, Martin ; Drábek, Vladimír (oponent) ; Bidlo, Michal (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je uvést novou techniku návrhu celulárních automatů, která poskytne lepší možnosti implementace a řešení zadaných problémů v prostředí neuniformních automatů. V rámci této práce byly položeny teoretické základy k problematice celulárních automatů a byly přezkoumány možnosti jejich návrhu pomocí dvou evolučních principů, které se běžně používají - genetický algoritmus a celulární programování. Byly vybrány dva principiálně výrazně odlišné problémy, na kterých byly možnosti a schopnosti těchto technik prověřeny: problém synchronizace a systém implementace logických hradel v prostředí celulárního automatu. Na základě přezkoumání implementačních vlastností a na základě prvních výsledků použití těchto metod byla vytvořena nová metoda návrhu celulárních automatů - celulární evoluce. Celulární evoluce se svojí metodou "predikce budoucího stavu okolních buněk" poskytuje nové možnosti v návrzích automatů, jelikož pracuje se strukturovanými geny, které umožňují, aby byl daný gen aktivní pro více různých celulárních okolí. V závěru práce byly na vybraných dvou problémech porovnané všechny tři metody a jejich schopnosti byly shrnuty v podrobném přehledu.
Paralelní genetický algoritmus
Trupl, Jan ; Kobliha, Miloš (oponent) ; Jaroš, Jiří (vedoucí práce)
Práce popisuje návrh a implementaci různých evolučních algoritmů, vylepšených tak, aby mohly využívat výhod paralelismu na víceprocesorových systémech, a zároveň umožňovaly, aby výpočet probíhal na více počítačích v počítačové síti. Algoritmy jsou určeny k hledání globálního extrému funkce několika proměnných. Jsou nastíněny různé zajímavé optimalizační problémy a možnosti jejich řešení právě pomocí evolučních algoritmů. V práci je rovněž rozebíráno použití knihovny rozhraní MPI (message passing interface) a OpenMP, v rozsahu nutném pro pochopení problematiky implementace paralelních evolučních algoritmů.
Formování multiagentních koalic pomocí genetických algoritmů
Kučera, Tomáš ; Uhlíř, Václav (oponent) ; Zbořil, František (vedoucí práce)
Táto práca pojednáva o základoch softvérových agentov a ich formovaní do multiagentových koalícií. Predstavené sú genetické algoritmy ako jedno z možných riešení formovania koalícií. Je predstavená súťaž MAPC 2018, vzhľadom na ktorú bolo navrhnuté a implementované výsledné riešenie a taktiež nástroje, ktoré k tomu boli použité. Vytvorený bol demo projekt, v ktorom agenti komunikujú so serverom MASSim a získané dáta sú použité ako vstup genetickému algoritmu. Ten zadaných agentov priradí na základe prijatých dát k úlohám tak, aby mohli byť riešené čo najefektívnejšie. Výsledky algoritmu sú zhodnotené v experimentoch, ktoré sa zameriavajú na kvalitu nájdených riešení a čas potrebný na výpočet.
Optimalizace procesů v logistice s podporou vizualizace
Kršák, Martin ; Bidlo, Michal (oponent) ; Křivka, Zbyněk (vedoucí práce)
Cielom diplomovej prace je navrh, implementacia a porovnanie algoritmov, ktore optimalizuju procesy v logistike, prevazne v planovacej casti. Algoritmy pomocou heuristik a aproximacneho genetickeho algoritmu najdu takmer optimalne riesenie NP-tazkeho problemu, podobneho problemu obchodneho cestujuceho s oneskorenim niekolkych hodin. Ulohou tychto algoritmov je planovanie efektivnej trasy smetiarskym vozidlam, ktore zvazaju a rozvazaju velkoobjemny odpad do zbernych stredisk v konkretnom meste. Cielom optimalizacie je minimalizacia nakladov na dopravu.
Optimalizace metaheuristikami v Pythonu pomocí knihovny DEAP
Kesler, René ; Charvát, Pavel (oponent) ; Klimeš, Lubomír (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá optimalizací pomocí metaheuristik, které se používají pro komplikované inženýrské úlohy, jež nelze řešit běžnými metodami matematického programování. Nejprve jsou rozebrány vybrané metaheuristiky: simulované žíhání, optimalizace rojem částic a genetický algoritmus; a následně je provedeno srovnání na testovacích funkcích. Algoritmy jsou implementovány v programovacím jazyce Python pomocí knihovny DEAP, která je v práci také popsána. Nakonec jsou algoritmy využity na optimalizaci parametrů tepelného výměníku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 118 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.